Проф. д-р Стефан Пеев е новият декан на Факултета по дентална медицина в МУ-Варна

май 11, 2018By Бойко МатевНаука и образование No Comments

Проф. д-р Стефан Пеев е новият декан на Факултета по дентална медицина в Медицински университет – Варна. Той бе избран с категорично мнозинство на Общо събрание на  факултета, което се проведе на 10 май. По време на общото събрание бяха определени още и нов числен и структурен състав на факултетния съвет.

Проф. Пеев е и ръководител на първия Университетски медико-дентален център в България.

Проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н. е роден на 01.01.1974 година в гр. Казанлък. През 1997 г. завършва дентална медицина с отличен успех в МУ-София. Започва работа като ординатор в отделение за специализирана хирургична помощ на Районна стоматологична поликлиника в Казанлък. От 2005 до 2008г. е докторант в катедра по Орална хирургия във ФДМ при МУ-Пловдив, като през 2008 г. защитава дисертация на тема „Имедиатно функционално натоварване на интраосални остеоинтегрируеми имплантати“ и му е присъдена ОНС „Доктор“ по научна специалност „Хирургична стоматология“. От 2012 до 2013г. е редовен асистент в катедра по „Пародонтология и ЗОЛ“ във ФДМ при МУ-Пловдив и хоноруван асистент в катедра по Орална и лицево-челюстна хирургия, пародонтология и СОД – ФДМ при МУ-Варна. От 2013г. е редовен доцент в МУ-Варна и ръководител на катедра по „Пародонтология и дентална иммплантология“. От 2016г. е професор по дентална имплантология. През 2017г. проф. д-р Стефан Пеев е удостоен с индивидуална награда „Варна“ в сферата „Хуманитарните науки“ за цялостна научноизследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на денталната имплантология, създаването и ръководството на първия в страната университетски медико-дентален център към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Има над 100 научни труда с редица оригинални приноси в денталната имплантология в световен мащаб.

Велина Марковска

Президентът връчи орден „Св.Св. Кирил и Методий“ на проф. Темелко Темелков

май 11, 2018By Бойко МатевНаука и образование No Comments

Ректорът на МУ-Варна в периода 1999-2004 г. и член на съвета на настоятелите проф. д-р Темелко Темелков получи от президента на Република България Румен Рдев на тържествена церемония днес орден „Св.Св. Кирил и Методий“ огърлие за изключителни заслуги, свързани с развитието на медицинската наука и хирургията. Проф. Темелков е бележит варненски хирург, познат с професионалната си дейност и извън пределите на морската столица.

Най-високата степен огърлие на орден „Св. Св. Кирил и Методий“ получиха още двама големи български хирурзи – акад. д-р Петър Червеняков и проф. д-р Радослав Гайдарски.

Проф. д-р Темелко Темелков защитава дисертация за степен „доктор“ през 1977 г. на тема: „Хирургическо лечение на хемороидалната болест“ и дисертация за степен „доктор на медицинските науки“ през 1985 г. на тема „Пластични и реконструктивни операции на аналния и сфинктерен апарат“. Под негово научно ръководство са защитени 3 дисертации (д-р Иванов, д-р Костов и д-р Кобаков). Основните му научни разработки са в областта на стомашно-чревната, гнойно-септичната, онкологичната и лапароскопската хирургия и колопроктологията. Съавтор е на монографиите „Стомашно-чревна хирургия“, „Колопроктология“, на „Учебник по хирургия за колежи“ и „Практическо ръководство по хирургия за студенти“. Редактор е на „Известия на Съюза на учените-Варна“, „Scripta Scientifica Medica“, електронното списание „Journal of Gastrointestinal Surgery“ и е член на редакционния съвет на сп. „Хирургия“. Председател е на Съюза на учените, Варна (1991-1997 г.) и заместник-председател на Републиканското хирургическо дружество в България (2002 г.). Член е на Европейското дружество по хирургия, Международния колеж на хирурзите и Световната университетска организация на колоректалните хирурзи.

През 2003 г. проф. д-р Т. Темелков получава „Награда Варна 2003“ за високи постижения в сферата на науката и висшето образование. През 2006 г. е избран за почетен член на Българското хирургическо дружество и за „Медик на годината – Варна’2006“. През 2009 г. е удостоен и става носител на най-високото звание „Лекар на България“. Заместник-ректор е по научната  работа на ВМИ-Варна през 1987-1990 г. и ректор на МУ-Варна – 1999-2004 г.

Проф. д-р Радослав Гайдарски е роден на 25.12.1937 г. в с. Градец, Видинско. Завършил е средното си образование в гр. Видин с отличен успех през 1956 г. и висше медицинско такова в бившата „Медицинска академия“ – София, също с отличен успех – 1962 г. По разпределение е назначен ординатор в хирургично отделение на Окръжна болница – Видин, където последователно преминава ординаторските степени и от 1969 -1972 г. е зам. главен лекар по лечебната част на болницата. От 1972 г., след конкурс, е избран за асистент в катедрата по „Хирургически болести“ (Втора хирургия) на Медицинска академия – София. Последователно е избиран за старши, главен и главен административен асистент на катедрата. След специализация в болница „Кошен“ – Париж, Франция (1976 – 1977г.) и защитена кандидатска дисертация на тема „Кисти и псевдокисти на панкреатичната жлеза“ има присвоена академична научна степен „кандидат на медицинските науки“. Печели конкурс за „доцент“ с 8 участника (1983 г.) и е назначен за началник на клиниката по „Жлъчно-чернодробна хирургия“ към катедрата по „Обща и оперативна хирургия“.

Защитава успешно нова докторска дисертация (1988 г.) на тема „Доброкачествени и злокачествени  хирургически заболявания на панкреаса“, след което е избран за професор по хирургия през 1990 г. От 1991 г. до 2001 г., с прекъсване от една и половина година, е завеждащ катедрата по „Обща и оперативна хирургия“. За периода 2003-2005 г. е началник на хирургично отделение към болница „Лозенец“-Правителствена болница. В момента работи като професор-консултант на МБАЛ „Токуда“.

Има над 160 научни публикации. Член на Световната асоциация по гастрохирургия.

Акад. д-р Петър Червеняков е роден през 1925 г. в Сталийска махала, Ломско. Той има 63 години активна хирургична и научна дейност. 35 години е републикански консултант по коремна и гръдна хирургия.

Консултирал е и оперирал спешно в 52 болници – университетски клиники, окръжни и районни болници в България, Москва, Чехословакия, Триполи и Скопие. Извършил е над 30 000 операции и асистенции.

Има две изобретения и 12 признати рационализации, над 40 внедрени нови оперативни методи. Главен хирург консултант на Либия 12 години. Удостоен е със званието „Лекар на годината“, носител на орден „Св. св. Кирил и Методий“ I степен. 
Единственият български професор – член основател на Европейската асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия.

 

Велина Марковска

Проф. Стати Статев: Нужен е един закон за висшето образование и науката

май 9, 2018By Бойко МатевНаука и образование No Comments

Проф. Стати Статев, Ректор на УНСС и заместник-председател на Съвета на Ректорите пред www.trud.bg  в професионална дискусия за висшето образование

„Труд” продължава професионалната дискусия за висшето образование в България. Тя бе открита от професор Борислав Борисов – човек с изключителен организационен опит и доказани практики в развитието на университетското образование у нас. В серия от статии проф. Борисов анализира ключовите, според него, проблеми и перспективи пред висшето образование в България. След него в дискусията със свои текстове се включиха ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. Анастас Герджиков, ректорът на Медицински университет – Варна проф. Красимир Иванов, ректорът на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” проф. Любен Тотев, който е и председател на Съвета на ректорите, проф. Георги Михов, ректор на Технически университет-София, проф. Христо Бонджолов, ректор на Великотвърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” , проф. Пламен Бочков, ректор на Нов български университет, проф. Анна Недялкова, президент на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, проф. Георги Колев, ректор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, доц. д-р Григорий Вазов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, проф. Митко Георгиев, ректор на Химикотехнологичният и металургичен университет – София (ХТМУ), проф. Иван Марков, ректор на Университета по архитектура строителство и геодезия, проф. Стоян Денчев, ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии – София, и проф. Иван Илиев, ректор на Лесотехническия университет – София, проф. Станислав Семерджиев, ректор на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кръстьо Сарафов“, и проф. Иван Въшин, ректор на Тракийски университет-Стара Загора.

Днес продължаваме с материал на проф. Стати Статев,  ректор на УНСС и  заместник-председател на Съвета на ректоритe. 

Със статията на проф. Статев завършваме цикъла от публикации на ректори на висши училища в страната.

През следващите три седмици в сряда – 16, 23 и 30 май, ще публикуваме мнения на ръководители на висши учебни заведения, неучаствали в дискусията със свои статии.

На 6 юни проф. Борислав Борисов, който откри дискусията със шест свои статии, ще направи кратко обобщение на изразените мнения и становища.

Дискусията по проблемите на висшето образование във в. „Труд“ продължава вече почти половин година. Обсъдени бяха важни и наболели въпроси, от решаването на които зависи повишаването на качеството на висшето ни образование, неговото бъдеще, както и бъдещето на страната. В следващите редове ще представя и своите виждания.

Законодателството

Голяма част от проблемите може да бъдат решени чрез оптимизирането на законодателството с приемането на Закон за висшето образование и науката (ЗВОН). Сега висшето образование и науката осъществяват своята дейност на основата на четири закона – за висшето образование (ЗВО), за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), за Българската академия на науките (ЗБАН) и за Селскостопанската академия (ЗССА). Противоречията между първите два закона са толкова много, че въпреки непрекъснатите ремонти те са неотстраними.

Наскоро приетите промени в ЗРАСРБ също са толкова противоречиви, че сега работните групи, които подготвят Правилника за неговото прилагане, се опитват да тушират поне някои от явните недомислици, като например прилагането със задна дата на новите минимални национални критерии за академични длъжности към бъдещите членове на научни журита. Още един пример – според ЗРАСРБ главен асистент доктор може да бъде научен ръководител на докторант, но според ЗВО той не може да води дори лекционен курс на магистри.

Сформирана е работна група и за поредни изменения и допълнения на ЗВО (досега те са над 40), но каквото и да се направи, той трудно ще бъде синхронизиран с променения вече ЗРАСРБ. Този въпрос е принципен, защото от самите наименования на законите следва, че има деление на две – висши училища (ВУ), които правят образование и се регулират от ЗВО, и две академии, които правят наука и се регулират от специални закони (ЗБАН и ЗССА). Това е парадокс, защото и висшите училища, и академиите правят както образование, така и наука. Отделно има закон (ЗРАСРБ), по който се присъждат научни степени и академични длъжности и във ВУ, и в академиите.

Време е държавата да реши как ще управлява системата – функционално или институционално. Ако ще я управлява институционално, трябва да се приемат още 51 закона – за всяко висше училище поотделно, както е за двете академии. В противен случай трябва да се приеме един нов закон (ЗВОН), който да урежда дейността на всички институции – висши училища, академии, научни организации, да премахне различията между държавни и частни висши училища и научни организации.

Съветът на ректорите на висши училища в Р България е категоричен по тези въпроси и нееднократно ги е поставял пред отговорните институции.

ВУ, НАОА и рейтинговата система 

Непрекъснато се коментира мантрата „университетите у нас са много“. В България има 51 висши училища, според средния европейски формат (на глава от населението) те би трябвало да са 66, а според американския – около 100. Проблемът не е в броя, а в това, че поради системата на оценяване при акредитациите всяко ВУ може да обучава и бакалаври, и магистри, и докторанти. Това е нашият прословут егалитаризъм, с който няма как да постигнем елитарност на висшето образование.

Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) има скала за оценки – между 0 и 10. Ако оценката на едно ВУ е под 4, то няма право да обучава студенти, ако е между 4 и 6 може да обучава само бакалаври, ако е между 6 и 8 – и магистри, а ако е над 8 – и доктори. В България не само няма висши училища с оценка под 4, но ВСИЧКИ са с оценка над 8 (дори когато оценката е под 9 има сериозни драми). Това е все едно в един университет всички студенти да имат само шестици. Така се стига до абсурда ВУ, което няма доказани, признати научни постижения в дадена област, да обучава докторанти. Ако оценяването е оптимално разпределено по скалата и преобладаващата част от ВУ в дадено професионално направление обучават само бакалаври, малка част магистри, и само доказаните в научно отношение са акредитирани за ОНС „доктор“, броят им няма да бъде проблем.

Този въпрос е с многопосочен ефект и вреди силно на системата на финансиране на държавните университети. От една страна, след като всички ВУ са отличници според НАОА, няма как финансирането да бъде диференцирано. Така работата на единствено легитимната държавна институция за оценяване на ВУ (НАОА) се обезличава и не може да даде на държавата различни оценки, по които тя да определи размера на държавната субсидия за всяко от тях.

Бягството и решението на проблема е рейтинговата система, която е полезна, но въпросът е за какви цели се използва. Ако е само за информационни потребности на обществото, ВУ и кандидат-студентите – да, но ако е определяща за държавното финансиране на ВУ, се налага да бъде прецизирана и обективизирана в много отношения.

Защо? 

Първо, НАОА като специализирана държавна институция не може и не трябва да бъде неглижирана от самата държава. Но е нужно тя да си промени системата на оценяване по цялата скала, а не да пише предимно отлични оценки.

Второ, смущаващо е частни институции и неправителствени организации да правят рейтинг, по който да се разпределят държавни пари.

Трето, трябва да се инициира дискусия в академичната общност каква трябва да бъде тази система, да се постигне консенсус в Съвета на ректорите и те да я припознаят като обективен и работещ механизъм за рейтинга на ВУ и тяхното финансиране.

Давам пример с моя университет – в почти всички издания на рейтинговата система УНСС, с най-утвърденото си и многобройно професионално направление „Икономика“, е неизменно на трето място след СУ „Св. Кл. Охридски“ и Американския университет. В същото време неизменно оценките както от програмната акредитация за това направление, така и от институционалната акредитация на УНСС, дадени от НАОА, са значително по-високи от тези на посочените два университета. Проблемът е, че рейтинговата система не отчита мащаба и структурата на ВУ, както и на съответните професионални направления. От близо 22 хиляди студенти в УНСС в шест професионални направления, около 17 хиляди са в направление „Икономика“ в 37 бакалавърски, около 80 магистърски и 29 докторантски програми, с които се покрива изцяло нуждата от кадри за пазара на труда в страната в структурно отношение. Докато уважаваните от мен Софийски университет и Американски университет имат по няколкостотин студенти в това направление, в една или няколко специалности. Тоест, рейтинговата система сравнява несравними неща.

Години наред поставяме този и други принципни въпроси, но нещата не се променят достатъчно бързо. Наложително е несъвършенствата да бъдат отстранявани своевременно.

Формите на обучение 

В ЗВО те са редовна, задочна, вечерна и дистанционна за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. Какво трябва да се промени?

– Задочната форма в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ да бъде премахната, защото е рецидив отпреди повече от половин век, когато на конвейер се обучаваха висшисти за нуждите на държавното управление. Не е справедливо задочните студенти, които посещават само половината от лекционната натовареност на студентите в редовно обучение, да получават една и съща диплома с тях. И това се случва в ХХI век, в условията на Индустрия 4.0 и Общество 5.0.

– Модерното обучение на ХХI век е дистанционното обучение. Но в общия случай то се превърна в модерно задочно обучение. Регулира се от остарялата Наредба 22 от 2004 г., направена по презумпция само за магистърска степен, защото дистанционен бакалавър беше въведен по-късно. Архаични изглеждаме пред цивилизования свят с дистанционно обучение, в което присъствените занятия са с хорариум 30% от този на редовното обучение. Ето защо е необходима спешна промяна в Наредбата за дистанционно обучение, която да се съобрази с добрите практики в развитите страни.

– В ОНС „доктор“ е още по-сложно, защото формите на обучение са редовна, задочна, самостоятелна и дистанционна. Поради припокриването на последните три няма ВУ, което да е направило дистанционна докторантура, т.е. и тук е нужна държавна регулация.

Чуждестранните студенти 

Често към ВУ се отправят критики, че не привличат достатъчно чуждестранни студенти. Това е вярно, но защо е така? Когато се присъединихме към Европейския съюз, беше направена промяна в ЗВО, с която се приравниха правата на гражданите на страните-членки на ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП) с тези на българските граждани. Това означава, че кандидат-студентите от ЕС и ЕИП трябва да държат същите приемни изпити, на които се явяват българските кандидат-студенти, да бъдат класирани на общо основание с тях и да заплащат същите такси. Така се стигна почти до невъзможност да се приемат такива студенти, освен ако не се нарушава законът.

Приемът на чуждестранни студенти от страни извън ЕС и ЕИП в българските ВУ е Параграф 22. Защото според ЗВО чуждестранен гражданин от страна извън ЕС и ЕИП може да бъде записан за студент само ако има издадена виза, но МВнР издава виза само на лице, което вече е записано за студент. Омагьосан кръг!

Съвместни програми само с чуждестранни или и с наши университети? 

Друг проблем е отсъствието на ясна регулация на кооперирането на българските с чуждестранни ВУ. Разкриването например на съвместна бакалавърска, магистърска или докторантска програма с чуждестранно ВУ става само с подписите на двамата ректори. В същото време законът не дава възможност две български ВУ да направят съвместна образователна програма, защото влизат в регулациите на НАОА и трябва да създадат съвместна катедра, департамент или факултет, което на практика е невъзможно. А сътрудничеството между родните ВУ трябва да се насърчава.

Висше образование – бизнес 

Време е да се разбере, че университетът не е професионално-учебен център (ПУЦ) на съответния бизнес, който да подготвя кадри с конкретни умения и за конкретна професия. Университетът обучава кадри със съвременни фундаментални и специализирани теоретични знания, които те да прилагат и да развиват творчески в практиката. В това отношение срещаме пълното разбиране на бизнеса, който е партньор на УНСС (имаме добре работещи договорни отношения както с четирите национално представителни работодателски организации, така и с редица големи компании от реалния и финансовия сектор), в перманентния процес на усъвършенстване на учебните планове по различните бакалавърски и магистърски специалности, както и на учебните програми за всеки един лекционен курс, при създаването на нови специалности, при осигуряването на стажове и практики на нашите студенти.

Но тук стои въпросът за законовата невъзможност изтъкнати професионалисти от практиката да участват пълноценно в учебния процес. Според сега действащите правила те могат да водят до 10% от учебен курс, което означава 3 или 6 часа. Защо законът да не се промени така, че с решение на ВУ на авторитетни и доказани експерти да бъдат възлагани пълни учебни курсове с практическа насоченост?

Връзката със средното образование

В това отношение ще споделя опита на УНСС – преди пет години създадохме Асоциация на икономическите училища в България, в която вече членуват повече от 70 средни училища – както професионални (икономически, търговски, финансови, банкови и др.), така и такива, които имат дисциплини, съответстващи на профила на УНСС като бизнес университет. Ефектът е голям, ползата е взаимна, защото от една страна, тези училища са основните донори за наши студенти, а от друга – нашите професори обучават учителите от тези училища по съответните професионални дисциплини.

Държавната поръчка 

Накрая ще си позволя за пореден път да промотирам тезата си за задържане на по-голяма част от абсолвентите в България. Нека да се осмисли още по-задълбочено какво е „държавна поръчка“ и държавата да поръчва на ВУ кадрите, които ще са й необходими след 4, 5 или 6 години. Да сключва с тях договор, като поеме пълната им издръжка (учебни такси, наем за общежитие при необходимост, достойни стипендии), а те да се задължат да работят за държавата минимум толкова време, за колкото тя е финансирала обучението им. При нарушаване на договора средствата да се връщат за толкова дълъг период, за колкото са били ползвани, за да се насочат към друг. Същата схема може да се приложи и за бизнеса.

Quo vadis?

Един от възможните пътища за решаване на повдигнатите проблеми в тази статия, както и от всички уважавани колеги, участвали в дискусията за висшето образование на в. „Труд“, е създаването на единна регулация на висшето образование и науката в България чрез един-единствен Закон за висшето образование и науката.

Нужен ни е ЗВОН, колеги! 

ЗВОН, който да звучи в ушите и умовете ни и да води към все по-високо качество на висшето образование и науката, към просперитет на България.

Из www.trud.bg

 

Лекция за приложението на продуктови стратегии при рекламата на лекарствените продукти бе проведена в МУ- Варна

май 9, 2018By Бойко МатевНаука и образование No Comments

В края на месец април в МУ-Варна се проведе специализирана лекция във връзка с практическото приложение на продуктовите стратегии при рекламата на лекарствените продукти. Събитието бе организирано под егидата на катедрата по Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт на факултет „Фармация“ при МУ- Варна.

Гост-лекторът маг. фарм. Георги Иванов, който е регионален мениджър на голяма международна фармацевтична компания, представи пред студентите голяма част от своя опит при реализирането на разнородни маркетингови стратегии за лекарства. Накрая на презентацията бе проведена и дискусия по актуални теми в сектора на фармацевтичната индустрия.

Факултетът по фармация при МУ-Варна продължава традицията си на сътрудничество с множество компании, свързани с лекарствата и медицинските изделия, като усилията са насочени към все по-тясно обвързване на академичното преподаване с нуждите на бизнеса.

Преподаватели от ФОЗ участваха в международно пролетно училище в Словения

април 30, 2018By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

Преподавателите от Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването ас. Соня Колева и Катедрата по икономика и управление на здравеопазването ас. Минчо Минев участваха в международно пролетно училище, посветено на ролята на първичната медицинска помощ за общественото здраве. Научно-практическият форум се проведе в периода 23-25.04.2018 в град Любляна, Словения. Той бе организиран от Центъра за здраве и развитие в Мурска Собота, Словения в партньорство с регионалния офис на Световната здравна организация за Европа, Министерство на здравеопазването и Националния институт за обществено здраве в Словения.

По време на форума представители на седем европейски страни споделиха опита и достиженията си при провеждане на различни реформи и политики в сферата на първичната медицинска помощ, трудностите при реформите, резултатите и ползите за обществото. Сред обсъжданите акценти могат да се откроят също преминаването от реактивна към проактивна първична медицинска помощ, преразпределяне на по-голяма част от ресурса за здравеопазване към първичната помощ като път за намаляване в дългосрочен план на общите разходи за здравеопазване и възможностите за междусекторни проекти и политики в областта на общественото здраве и първичната медицинска помощ и др.

В програмата бяха включени дискусии и работа в екипи при активно участие на всички присъстващи. Освен обогатени със знания и практически умения, представителите на МУ-Варна се завърнаха с предложения за бъдещи партньорства с утвърдени лектори и професионалисти от различни европейски региони и организации, сред които Европейският център за развитие на първичната медицинска помощ към СЗО; Фламандската агенция за грижа и обществено здраве (Белгия); Агенцията по оценка на и контрол на качеството в здравеопазването (AQuAS) – Каталуния (Испания); Центърът за здраве и развитие – Мурска Собота (Словения) и др.

Излязоха резултатите от предварителния изпит по биология

април 30, 2018By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

Излязоха резултатите от писмените конкурсни работи от предварителния изпит по биология  за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация и направление „Военен лекар“. Оценките си кандидат-студентите могат да проверят от тукили да изтеглят от тук.

Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи на 02 май 2018 г. (сряда) и на 03 май 2018 г. (четвъртък) от 10.00 часа до 12.00 часа и от 13.30 до 15.30 часа в IV аудитория, сграда Ректорат (ул. „Марин Дринов“ №55). Идентифицирането ще става само ЛИЧНО (без придружител или упълномощено лице) срещу представяне на документ за самоличност. По време на запознаване с писмената конкурсна работа не се разрешава изнасянето, копирането или преписването й, както и предоставяне на копие от нея. Обявените оценки от конкурсните изпити са окончателни и не подлежат на преоценяване и важат само за годината, в която са положени изпитите.

Над 1200 беше общият брой на кандидат-студентите, които подадоха документите си за предварителните изпити по химия и биология, провеждани за шеста поредна година в Медицински университет – Варна. Това им предоставя възможността за избор между по-добрия резултат от предварителния и редовния изпит.

Над 1100 кандидат-студенти се явиха на предварителен изпит по химия в МУ-Варна

април 29, 2018By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

На 28 април се проведе предварителният изпит по химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация и направление „Военен лекар“.

В 8:45 ч. в I-ва Аудитория в присъствието на Зам.-ректора по учебната дейност на университета проф. д-р Албена Керековска беше изтеглена комбинация от задачи и тестови въпроси върху материала от 8-и, 9-и и 10-и клас.

За втора поредна година изпитният тест беше генериран чрез специализиран софтуер на живо пред кандидат-студенти и родители, като цялата процедура беше предавана в реално време по видеоконферентна връзка до други изпитни аудитории.

Над 1200 кандидат-студенти подадоха документите си за предварителните изпити по химия и биология, за да се възползват от възможността за избор на по-добрия си резултат между предварителния и редовния изпит.

Значително повече в сравнение с миналата година са кандидатите, които се явяват на предварителен изпит, както и тези, които избраха да подадат документите си онлайн.

Пожелаваме успех на кандидатите!

Книгата „Етюди за здраве“ на доц. Петър Цонов бе представена на третата поетична вечер в МУ-Варна

април 25, 2018By Магдалена БлизнаковаКултурна дейност, Наука и образование No Comments

В библиотеката на МУ-Варна се проведе третата поетична вечер, в която бе представена книгата „Етюди за здраве“ на доц. Петър Цонов, преподавател по здравен мениджмънт в Нов български университет и създател на сп. „Социална медицина“. Поредицата поетични вечери са част от богатата програма по отбелязване на 135 години от създаването на Варненското медицинско дружество.

„Книгата е резултат от богатия фонд на списанието, което излиза 24 години. В „Етюди за здраве“ съм използвал над 240 автори, които са писали през тези години статии в списанието, като аз съм ги подредил в определена логика.“, обясни доц. Цонов.

Авторът и произведението бяха представени от дългогодишните му колеги от Факултета по обществено здраве в МУ-Варна доц. Емануела Мутафова и доц. Клара Докова, която е и редактор на изданието.

Велина Марковска

Вижте разпределението по зали за предварителния изпит по химия в МУ-Варна

април 25, 2018By Магдалена БлизнаковаНаука и образование, Предстоящи събития No Comments

Над 1100 кандидати ще се явят на предварителния приемен изпит по химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация и направление „Военен лекар“, който ще се проведе на 28 април (събота).

Напомняме на всички кандидат-студенти, които ще се явят на изпита в събота, че трябва да заемат местата си между 8:00 и 8:30 ч. Трябва да си носят лична карта, сини химикали и документ за явяване на изпит (картонче с входящ номер). Ако сте пропуснали да разпечатате своето картонче с входящ номер, можете да го направите от тук.

 

Вижте разпределението по зали тук.

За Ваше улеснение по-долу може да видите къде се намират всички изпитни зали:

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов – Варна, Сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов“ №55 (виж картата)

Факултет по дентална медицина, бул. „Цар Освободител“ №84 (виж картата)

Факултет по фармация, бул. „Цар Освободител“ №84 (виж картата)

Медицински колеж – Варна, бул. „Цар Освободител №84″ (виж картата)

УМБАЛ Св. Марина (Терапевтична болница), бул. „Христо Смирненски“ №1 (виж картата)

Регионална здравна инспекция – Варна (РЗИ), ул. „Брегалница“ №3 (виж картата)

Икономически университет – Варна – Втори корпус, ул. „Евлоги Георгиев“ №24 (виж картата )

МУ-Варна представи модерен очен лазер за лечение на заболявания на ретината

април 25, 2018By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини, Наука и образование No Comments

Днес в Медицински университет – Варна бе представен нов очен лазер от последно поколение за бързо, прецизно, минимално инвазивно лечение на заболявания на ретината с минимални странични ефекти. Проф. д-р Христина Групчева, заместник ректор „Научна дейност“ и ръководител на катедрата по очни болести и зрителни науки  обясни, че новата апаратура е проект, спечелен от екипа на доц. Златарова, чрез който специалистите от МУ-Варна ще предоставят възможност на пациентите за по-добро очно здраве. Новият лазер ще се използва за терапия на много ретинални заболявания, най-широко разпространено от които е диабетната ретинопатия. „Това е социална придобивка за региона и България, както и изключителна научна придобивка за катедрата.  Такива лазери има само 3 в страната, като този е първият в Източна България, а другите два са в София.“, заяви проф. Групчева.

По време на представяне на революционната апаратура присъстваха офталмолози, докторанти и специализанти от катедрата, както и Стефан Брион, представител на фирмата производител на медицинската апаратура от Франция, който се занимава с обучението на офталмолози от цял свят.

„Радвам се, че дългогодишна наша работа завърши с успех и ще можем да осигурим оптимална грижа за пациентите в региона. Лечението ще бъде много по-бързо, много по-безболезнено и много по-щадящо с новата апаратура. Този апарат ще ни даде възможност за оптимизация на лечението на ретинни заболявания“, каза доц. д-р Зорница Златарова.

Офталмологичната помощ в България се развива в изключително конкурентна среда. В последните две години, благодарение на работата на катедрата по Очни и зрителни науки в Медицински университет – Варна се затвори така наречената 3 О перспектива – медицински оптик, оптометрист, офталмолог.  Катедрата по „Очни болести и зрителни науки“ е единственото по рода си звено в България, което обучава всички специалисти в тези свързани помежду си направления. Това осигурява уникално, конкурентно предимство да произвежда компетентни кадри за опазване на очното здраве, както и да задържа най-добре подготвените специалисти.

В момента Медицински университет – Варна работи по разкриване на Университетски очен медицински център. Предстои и друга инициатива на МУ-Варна, отново по проект. При нея безплатно лечение ще получат 90 двустранно слепи пациенти, изгубили зрението си заради катаракта. Изискване при подбора на пациентите е зрението на по-доброто око да е под 15% и потенциалът на окото за операция да е добър. Първите интервенции ще бъдат извършени в началото на месец май отново с топ технология – компютъризирано насочване на хирурга по време на операция с цел оптимални постоперативни резултати.

Велина Марковска