Проф. д-р Красимир Иванов за успешната кандидатстудентска кампания и перспективите пред МУ-Варна

септември 5, 2017By Бойко МатевНаука и образование No Comments
Интервю на Мария Чипилева пред Clinica.bg
 
Кандидатстудентската кампания през тази година е в своя край. Как протече тя в МУ-Варна, повече или по-малко са желаещите да учат медицина, на какво обучение могат да разчитат новите студенти, попитахме проф. Красимир Иванов. Той е дванадесетият ректор на висшето учебно заведение в морската ни столица.
 
– Проф. Иванов, как върви кандидатстуденстската кампания през тази година?
– Кандидатстудентската кампания в МУ-Варна започна още през март с дните на отворени вратиИнтересът към всички специалности е много голям, конкуренцията е сериозна, което е гаранция за високо качество на студентите още при постъпването в университета.
 
– Увеличава ли се напливът от желаещи българи да учат медицина? Кои са най-желаните специалности?
– Тази година, въпреки демографската криза в страната ни и сериозните конкурсни изпити, броят на кандидатите за специалност „Медицина“ е още по-голям от предходните няколко години. Интересът е устойчиво висок – 7 кандидати се конкурират за 1 място. Традиционно висок е интересът към всички специалности в МУ-Варна. Най-голяма е конкуренцията за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“, „Медицинска сестра“, „Пом.-фармацевт“, „Рехабилитатор“. Изненадващо висок е интересът и към най-новата бакалавърска програма „Логопедия“, в която през тази учебна година ще започне обучението на първите студенти.
 
– България наложи ли се и като дестинация за обучение на чуждестранни студенти?
– Качеството на образованието по медицина и дентална медицина в англоезичните програми в МУ-Варна е на много високо европейско ниво. Учебните бази са високотехнологични и модерни, което ги прави съизмерими с най-добрите университети по света, а дипломите, които получават чуждестранните студенти са конвертируеми в Европа. Всичко това обяснява изключително високия интерес от страна на чуждестранни граждани към обучение по медицина и дентална медицина. Знаете, наскоро и водещият телевизионен канал BBC излъчи репортаж за обучението в МУ-Варна, който показа на зрителите високотехнологичната база в болница „Св. Марина“, в която протича клиничното обучение на студентите, както и преподавателите и не на последно място привлекателните условия на живот в България.
 
– Имате ли вече представа колко са чуждестранните кандидати за новата учебна година? От кои държави са те най-често?
– Кандидатстудентската кампания за чуждестранните студенти продължава до края на септември. Можем да бъдем щастливи, че интересът към обучение в МУ-Варна от страна на чуждестранните граждани расте непрекъснато. Над половината от кандидатите са от Германия, имаме много студенти от Великобритания, Скандинавските страни, Испания, Игалия, Белгия, Австрия, както и от страни извън ЕС като Русия, Турция, САЩ, Канада, Австралия, Индия, Япония, ОАЕ.
 
– Колко са местата, с които разполагате за чуждестранни студенти?
– Почти 300 са местата за новия прием само в англоезичните програми по медицина и дентална медицина през тази учебна година. В момента там обучаваме 1200 студента от 44 страни, като очакваме след приема тази година те да се увеличат до 1500 човека.
 
– Смятате ли да увеличите капацитета на МУ-Варна? Ако да, с колко места?
– Капацитетът на МУ-Варна е утвърден последно преди 4 години – през 2013 г. в размер на 4 800 места. За този период ние сме направили огромни инвестиции в материалната база, клинична и учебни бази, лаборатории, аудитории, кадрови състав и академичен ресурс, разкриване на нови специалности. Освен инвестициите в модернизиране на съществуващата база, през тези 4 години построихме и оборудвахме нова, високотехнологична 9 етажна сграда за факултета по Фармация. Определено МУ-Варна има готовността за увеличаване на капацитета с още поне 1200 студента на 6000 места, като с наличния ресурс можем да обучаваме и повече от 6000 студента.
 
– Имате филиали в три града, ще отворите ли и в четвърти?
– Нито един филиал на МУ-Варна не е бил разкрит в резултат на амбиция от страна университета като институция, а е било в следствие на молбата и осъзнатата потребност от обществеността, от лекарското съсловие, областните и общинските ръководства, подкрепени от Министерски съвет и утвърдени с решение на Народното събрание.
 
– Предстои ли въвеждането на нови специалности в университета, какви?
– През тази учебна година ние вече имаме нови специалности – бакалавърската програма по „Логопедия“ и съвместните програми с ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ и ВМА за паралелно обучение на „Военни лекари“ и „Военни медицински сестри“, към които има голям интерес. Разкриването на нови специалности не е самоцел, имаме стабилен образователен продукт, към който интересът е голям. Ние следим нормативните промени, потребностите на бизнеса и на пазара на труда, образователния пазар и сме готови да отговорим на тези потребности. В най-напреднал етап на предстоящо развитие са бакалавърска програма по „Кинезитерапия“, магистърски програми по „Клинична психология“ и по „Логопедия“.
 
– Планирате ли да увеличите учебните бази на МУ-Варна с нови болници? Кои?
– Водещи болници в България са подали документи и сме в процес на активна кореспонденция и договаряне с цел да станат база на МУ-Варна. Разбира се ние избираме най-добрите и такива, в чието лице виждаме стратегически партньор. Това не е самоцел на МУ-Варна, а е осъзната необходимост, тъй като ключът за успеха в модерното медицинско образование са клиничните бази. Без адекватни, високотехнологични, разполагащи с подготвени кадри бази, успехът на медицинските висши училища е немислим. Държа да отбележа, че дори всички болници да станат университетски бази, каквато тенденция за съжаление наблюдавам, без хора, без високотехнологична база и без роботизирани симулационни центрове, развитието на медицинското образование в България е невъзможно.
 
– Върху какви научни проекти работи университетът?
– Нашият университет e поставил като приоритет партньорското сътрудничество – работим с повече от 200 български и 90 международни партньори от всички континенти. Избираме и одобряваме партньорите си професионално – по специално разработена процедура и с решение на Академичен съвет. От няколко години направихме малка иновация в договарянето – подготвяме годишна работна програма и знаем какви дейности, с какви ресурси и теми ще подготвим с партньорите си. И всичко това е съобразено с традициите и научните приоритети на МУ-Варна. За работата по проекти също имаме специално разработена процедура и дори при един проект с Европейската комисия препоръчаха нашата процедура като модел за останалите европейски партньори. Така си сравняваме часовника и виждаме, че сме на едно много добро европейско и международно ниво в работата си. Доказват го и резултатите по проекти.
Проектите, по които работим в момента, са „Изграждане и развитие на център за върхови постижения“, „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени“, „Студентски стипендии“ и „Студентски практики“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Работим също по няколко проекта по Фонд „Научни изследвания“, Хоризонт 2020, Програма „Здраве“ на Европейската комисия и по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.
– Смятате ли, че може да се реши кадровата криза, в която изпада медицината у нас? Как?
– Да, ако се вземе под внимание опитът и мнението на тези, които са наясно с проблемите и имат възможност за разрешаването им. Обективна е необходимостта да се увеличи незабавно броят на обучаваните квалифицирани кадри (някои от които в момента не съществуват) – парамедици, лекарски асистенти, медицински сестри, лаборанти, лекари. Ако това се случи днес, реални резултати ще видим най-рано след 10 години, тъй като обучението на медицинските кадри е дълготраен процес. Има много успешни модели в медицината и здравеопазването, за които можем да почерпим опит от водещите страни в Европа и света и да копираме добрите модели у нас. От изключително значение обаче е отношението на обществото, институциите и медиите към хората, които упражняват лекарската професия. За съжаление в България тази най-прогресивна прослойка на обществото – лекарите сме малтретирани, бити, клеветени, обругавани, унижавани. Ние сме наричани бялата мафия, убийци, некадърници, безсърдечни сребролюбци и какво ли още не. Няма да намерете друга държава в Европа и по света, в която така да се оплюва и дискредитира лекарското съсловие. В Европа един новозавършил студент, получил диплом от МУ-Варна, започва работа с приблизителна стартова заплата от 8 000 лв., бива зачислен като специализант още в първия си работен ден по специалност, която той си избере. Освен това му се осигурява жилище, работа за съпруг/съпруга и училище за децата, а когато хората го видят на улицата и го познаят му свалят шапка и му казват „добър ден“. Това е отношението към лекарите в целия цивилизован свят, а това отношение се възпитава ежедневно.
 
– Предстоят промени в Наредба 1, според вас какво би трябвало да се ревизира?
– Според мен – всичко! Но ако трябва да съм малко по-подробен ще кажа, че промените трябва да бъдат обосновани на първо място от желанията и предпочитанията на специализантите, на второ място от визията на медицинските университети и университетските болници в България и едва накрая от бюрокрацията. Докато приоритетите са обърнати обратно, на успех не можем да се надяваме.
 
– Оптимист ли сте за бъдещето на здравеопазването в страната ни?
– Разбира се, че съм оптимист, иначе не бих стоял тук. Силно вярвам и разчитам на потенциала на младите хора, които подготвяме. Те са бъдещето на здравеопазването в България!

Стартира конкурсната сесия на Фонд „Наука”

септември 1, 2017By Бойко МатевНаука и образование No Comments

До края на месец септември ще стартира предстоящата конкурсна сесия на Фонд „Наука“, информират от отдел „Академична организация за клинични проучвания“ в МУ-Варна. Конкурсът ще се открие със заповед на Ректора и ще бъде обявен на интернет страницата на МУ-Варна.

За повече информация относно документите и процедурата при кандидатстване вижте тук.

Очакваме Вашите въпроси в отдел „Академична организация за клинични проучвания“, МУ-Варна, сграда Ректорат, ет.3, ст.321, тел. 052 677099, e-mail: acro.mu.varna@gmail.com

До 10 септември се приемат документи за професията „Здравен асистент“

август 31, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

Центърът за професионално обучение към Медицински университет-Варна до 10 септември 2017г. ще приема документи на желаещите курсисти за професията „Здравен асистент“/“Дентален асистент“.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Здравен асистент“ могат да постъпят на работа на длъжностите (професиите) от НКПД 2011: 5329-1009 „Здравен асистент“, 5329-3001 „Асистент на лекар по дентална медицина“, 5321-1001 „Болногледач“, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.

Придобилите квалификация по професията „Здравен асистент“ могат да работят, като предоставят базови здравни грижи както в структурите на лечебните заведения, така и в общността. Здравните асистенти имат възможности за реализация както в България, така и в страните от Европейския съюз.

Документи се приемат в сградата на Медицински колеж – бул.“Цар Освободител“ 84 – стаи № 110 и № 111 до 10.09.2017.За допълнителна информация: организатор на ЦПО – Дияна Георгиева 052/677-244, cpo@mu-varna.bg  0878/762-823

МУ-Варна стана домакин на XIV годишната конференция на Европейската асоциация по нутригеномика (NuGo)

август 31, 2017By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

В периода 28-31 август МУ-Варна стана домакин на XIV годишна конференция на Европейската асоциация по нутригеномика (NuGo). Всяка година международното събитие събира учени, изследователи и лектори от целия свят. България е първата страна в Източна Европа, домакин на престижния форум. Той бе открит от декана на Факултета по фармация към МУ-Варна проф. Диана Иванова.

Заместник-ректорът по иновации и транслационна медицина на МУ-Варна проф. д-р Христина Групчева поднесе приветствие към участниците от името на Ректора на университета проф. д-р Красимир Иванов:

„Повишаване на качеството на обучението, изследователската дейност и практическата диагностично-лечебна работа са сред основните цели на Медицински университет – Варна. Със сигурност може да твърдим, че се прави най-доброто те да се изпълняват успешно. Събирането на всички специалисти в областта на днешния форум за 14-и пореден път е още една стъпка към постигане на тези цели.“

Мото на форума тази година бе „Молекулярното хранене – да разберем как храната повлиява на здравето“. Той събра над 100 участници от 24 страни по света.

Първото събитие от богатата програма на конференцията беше курс за млади учени, докторанти и постдокторанти в областта на нутригеномиката, който се проведе във Факултета по фармация на МУ-Варна. Темата на двудневния курс бе „Напредъкът в използването на новите технологии в молекулярното хранене“. 20 участници от 12 страни се включиха в предизвикателството и имаха възможност да слушат лекции от световнопризнати имена в нутригеномиката, както и да правят интересни експерименти в лабораторията на Факултета по фармация. Сред останалите съпътстващи събития на конференцията бяха ежегодната Асамблея на NuGO, срещи на партньори на NuGO и екипи по проекти на ЕС.

Научната програма традиционно включи и пленарни лекции от водещи специалисти и съобщения в иновативните научни направления нутригеномика, молекулярно хранене, персонализирана медицина и системна биология.

ОБЯВА ЗА ДЕМОНСТРАНТИ КЪМ КАТЕДРА ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА В УМБАЛ „СВ. МАРИНА“

август 21, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование, Студентска дейност No Comments

Уважаеми колеги,

Във връзка с възвръщането на практиката за назначаване на студенти-демонстранти към катедрите, Катедра по образна диагностика към УМБАЛ „Св. Марина“ търси студенти завършили четвърти курс, които имат афинитет към специалността и желание допълнително да се занимават, да  бъдат назначени като демонстранти.

Всеки, който изявява желание, може да го направи свързвайки се с д-р Цветелина Тенева, на e-mail: tenevaz@gmail.com, или директно в Катедрата в петък (25.08) в 15:00ч.

Краен срок за кандидатстване: петък 25.08

МУ-Варна дава възможност на некласиралите се студенти да заявят желание за специалностите във Филиалите на университета​

август 18, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

От днес Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна дава възможност на некласиралите се кандидат-студенти да заявят своето желание за обучение във Филиалите на университета в градовете Сливен и Велико Търново за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за запълване на незаети места.

Срокът за подаване на документи за останалите незаети места е до 24 август 2017 г., а изискванията към кандидат-студентите са да са се явили на приемния изпит – тест по биология (на 18.07.2017 г.) и да имат положителна оценка от него.

Заявяване на желанията за тези специалности може да направите: онлайн (на имейл ksk@mu-varna.bg) или на място в МУ-Варна (ул. „Марин Дринов“ №55)

Заявление за участие може да изтеглите тук.

Още актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, може да намерите тук.

За контакти и получаване на информация относно Кандидатстудентската кампания – вижте тук.

МУ-Варна ще бъде домакин на 14-та годишна научна конференция на Европейската организация по нутригеномика (NuGO)

август 17, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование, Предстоящи събития No Comments

В периода 28-31 август 2017 г. ще се проведе ежегодната научна конференция на Европейската организация по нутригеномика NuGO Week. Всяка година престижното събитие събира учени от различни краища на света. През 2017 г. за първи път конференцията ще се проведе в Източна Европа, на територията на Република България, а домакин на значимото събитие ще бъде Медицински университет – Варна.

14-тата конференция NuGo Week е форум за обмяна на опит и създаване на сътрудничества. Събитието ще се състои в хотел Палас, КК „Слънчев ден“ (http://press.mu-varna.bg/conferences/nugo/nugo-2017) .

Научната програма традиционно включва пленарни лекции от водещи специалисти и съобщения в иновативните научни направления нутригеномика, молекулярно хранене, персонализирана медицина и системна биология. Съпътстващи събития на конференцията ще бъдат курс за млади учени, докторанти и постдокторанти в областта на нутригеномиката, ежегодната Асамблея на NuGO, срещи на партньори на NuGO и екипи по проекти на ЕС.

Работната програма на събитието е организирана в 5 тематични сесии: „Прецизирана медицина“, „Мастната тъкан и свързаните с нея тъкани“, „Приложение на фенотипната пластичност в изследванията за храненето“, „Хранене и превенция на рака“, „Ново развитие в нутригенетиката“. Специално внимание ще бъде отделено на младите учени, които в отделна сесия ще представят резултати от своите изследвания.

Вижте програмата тук.

Пленарните лекции в отделните сесии ще бъдат изнесени от учени с доказан международен престиж в областта на нутригеномиката- вижте тук.

IN MEMORIAM

август 9, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

На 07.08.2017г., нa 81-годишна възраст ни напусна  многоуважаваният и обичан преподавател, колега и приятел, проф.  д-р  Здравко Нанов.

Проф. Нанов е роден на 11. 05. 1936 г. в гр. Пловдив. През 1962 г. завършва медицина в ВМИ „И. П. Павлов“ като отличен студент. От 1962 до 1963 година по разпределение работи в гр. Смолян. На 30.09.1963 г. спечелва конкурс за асистент в катедрата по анатомия и хистология под ръководството на проф. д-р В. Ванков в новооткрития Медицински институт във Варна.

От 1965 г. следват специлизации в Германия при проф. Г. Шумахер, Росток, „Хистохимия на гликаните и липидите“, при проф. Щах „ Импрегнационна техника за изследване на нервни елементи в съдовата стена“, при проф. Давид , Берлин , болницата Шарите – „Електронно микроскопска и авторадиографична техника“, при проф. Куприянов и Новиков в Москва, където разработва част от дисертационния си труд. През 1974 год. защитава дисертация на тема „Структура и инервация на аортната стена в представители на различните класове гръбначни“ за което през 1975 г. му е присъдена научната степен- к.м.н. През 1980 г. придобива званието доцент към катедрата по Анатомия и хистология. През 1996 год. защитава дисертационен труд за присъждане на научната степен д.м.н., „Клинико- морфологични проучвания на мъжкия инфертилитет“., а през 1998 г. придобива званието професор. За периода 1990-1992 г. е избран за ръководител на катедрата по Анатомия, хистология и ембриология.

Член е на българското анатомично дружество, немското анатомично дружество и балканското андрологично дружество.

Проф. Здравко Нанов е автор на 130 публикации в български и чуждестранни списания, съавтор на 4 учебника, 1 монография и 1 помагало за практически упражнения. Той е преподавател с голям практически опит по анатомия, с любов към  хистологията и академично отношение към студентите.

Живот, отдаден на науката и на просперитета на Медицинския университет!

Поклон пред светлата му памет!

Поклонението ще се състои на 10.08.2017 г. /четвъртък/ от 14.30 часа в ритуалната зала на Централните Варненски гробища, а погребението е от 15.00 часа.

На 4 август ще се състои кандидатстудентският изпит за специалността „Управление на здравните грижи“ – магистър

август 3, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование, Предстоящи събития No Comments

На 4 август ще се проведе кандидатстудентският изпит за специалността „Управление на здравните грижи“, образователно-квалификационна степен „Магистър“. Изпитът ще се състои в I-ва аудитория на Медицински университет – Варна (ул. Марин Дринов №55, ет.4). Кандидат-студентите трябва да заемат местата си в аудиторията от 8:00 до 8:30 часа. Трябва да си носят лична карта и документ за явяване на изпит (картонче с входящ номер). Ако сте пропуснали да разпечатате своето картонче с входящ номер, можете да го направите от тук.

В 9:00 ч. ще бъде изтеглена изпитната тема на конкурсния изпит – есе, за развиването на която кандидатите ще имат на разположение 3 часа. Тук можете да намерите примерните теми за кандидатстудентския изпит.

Пожелаваме успех на всички кандидат-студенти!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДЕМОНСТРАТОРИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018г.

юли 27, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование No Comments

Уважаеми студенти,

Факултетът по „Медицина“ осигурява възможност за студенти, които желаят да бъдат демонстратори по време на учебните занятия за зимен семестър на учебната 2017/2018г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ДО СЪОТВЕТНАТА КАТЕДРА – ДО 22.09.2017г.

Съгласно Правилника за учебна дейност на Медицински университет – Варна:

1) студентите-демонстратори подпомагат активно асистентите при провеждането на практическите упражнения, като демонстрират специфични процеси, манипулации, теоретични и практически постановки от учебния материал, необходими за придобиване на практически умения и знания, както и водещите дисциплината лектори, съобразно спецификата на дисциплината и прилагане на методи на обучение;

2) за демонстратори се избират студенти, показали значителен интерес към дисциплината и придобили отлични теоретични познания и практически умения, потвърдени с изпитните резултати. Кандидатите подават молба до ръководителя на катедрата (УНС). Молбите се разглеждат на Катедрен съвет, като за новите демонстратори се изисква препоръка от асистентите, които са ги обучавали.