Запознайте се със сферата на имунохистохимията (IHC)

март 8, 2017By Бойко МатевНаука и образование, Предстоящи събития, Студентска дейност No Comments

Някога чудили ли сте се как работи съвременната патологична диагностика и как специфични протеини се откриват в индивидуални слайдове от една тъканна проба? Ако да, то тогава е време да се запознаете със света на имунохистохимията и да приготвите вашия първи IHC слайд! Открийте функциите на отделните антитела, на разтворите и научете повече за процеса на фиксиране на тъкани.

По време на уъркшопа ще имате възможността да разгледате особеностите и алгоритмите на приготвянето на IHC слайдовете и ролята на процеса в модерната патология на научни проучвания. Уъркшопът ще се проведе в Катедрата по Анатомия, Хистология и обща Ембриология към Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ и негови ръководители ще са видни преподаватели от Катедрата.

ЗАПИСВАНЕТО ЗА УЪРКШОПА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО ВРЕМЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА 06.04!

ВСЕКИ УЪРКШОП ИМА КАПАЦИТЕТ ОТ 5 ДО 10 ДУШИ!

Потопете се в изумителния свят на имунофлуоресценцията (IF)

март 8, 2017By Бойко МатевНаука и образование, Предстоящи събития, Студентска дейност No Comments

Възползвайте се от шанса си да придобиете опит с IF микроскопията по време на ежегодния IF уъркшоп на Черноморския симпозиум за млади учени в сферата на Биомедицината. Запознайте се с основните принципи на процесите при имунофлуоресценцията, механизма на IF микроскопа и процеса на протеинова детекция за диагностични и научни цели.

По време на уъркшопа ще имате възможността да резгледате първите си IF слайдове, да ги запазите дигитално и да се похвалите с тях в къщи. Уъркшопът ще се проведе в Катедрата по Анатомия, Хистология и обща Ембриология към Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ и негови ръководители ще са видни преподаватели от Катедрата.

ЗАПИСВАНЕТО ЗА УЪРКШОПА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО ВРЕМЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА 06.04!

ВСЕКИ УЪРКШОП ИМА КАПАЦИТЕТ ОТ 5 ДО 10 ДУШИ!

Aнкета „Качество на обучението за специалност Медицина“

март 7, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

Комитетът за медицинско образование (SCOME) към АСМБ – Варна Ви предоставя анкета „Качество на обучението за специалност Медицина“, имаща за цел да обобщи мнението на студентите по медицина в България относно ефективността и удовлетвореността от учебната програма, заложените в нея дисциплини и съпътстващата я академична литература.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPG0Ka9FE3DjDCsxNkwLbQoPcJhZhYK-aIcFANEb0vCu_0fw/viewform

УДЪЛЖЕН Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА УЧАСТИЕ В BSYSB 2017

март 5, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование No Comments

Драги колеги,

Поради засиления интерес към петия Черноморски симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината (BSYSB) бе взето решение крайният срок за подаване на абстракти да бъде удължен.

Промяната цели да позволи на по-голям брой автори да участват в конференцията.

Платформата за подаване на абстракти остава отворена до 23:59 часа на 10.03.17.

Каним Ви да присъствате и участвате в BSYSB ’17.

Очакваме Ви с нетърпение!

Практически семинар за електронното изпитване в Blackboard ще се проведе МУ-Варна

март 2, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование, Предстоящи събития No Comments

​Кратки (еднодневни) практически семинари за работа с Blackboard ще се проведат в центъра за електронно и дистанционно обучение в МУ-Варна на 22 и 23 март 2017 г. от 17:15 до 19:00 ч в учебните зали на Катедрата по анатомия в сграда Ректорат.

Първите еднодневни практически семинари са на тема: „Изготвяне на тестове, урни и електронни изпити“ и са свързани с увеличената активност на преподавателите от всички катедри по отношение на електронното изпитване.  

 Занятията, които са изключително с практическа насоченост, са предназначени за представители от всички катедри с опит в работата с Blackboard или такива, които вече са изготвяли и провеждали електронни тестове.

Всички участници трябва да носят на електронен носител (флаш-памет) примерни задачи (използвани вече за изпити или нови) в текстови формат (WORD), 

 Желаещите да участват в обучението трябва да заявят своето присъствие на телефон 052-677123 и 052-677124 /или вътр. 2123 и 2124 / или на адрес: elearn@mu-varna.bg не по-късно от 21 март 2017г.

МУ-Варна подновява приема на договори по проект „Студентски практики“

март 2, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование No Comments

Медицински университет – Варна подновява приема на договори на студенти по проект „Студентски практики“. Предвижда се да бъдат отпуснати 200 места за месец март и 200 места за месец април.

Приемането на документи ще се осъществява съобразно следния график:

От 06.03.2017 г. до 15.03.2017 г. – начална дата на практиката не порано от 03.04.2017 г.   

От 03.04.2017 г. до 10.04.2017 г. – начална дата на практиката не порано от 01.05.2017 г.  

Договори на студенти се предават в „Учебен отдел“– кабинет 205 (инж. Росица Маркова) от 10:00 ч. до 11:00 ч. и от 13:00 ч. до 14:00 ч.

Договори на академични наставници- Отдел „Човешки ресурси“– кабинет 416

Договори на ментори- Отдел „Международни програми и проекти“– кабинет 212 

За подписване и приемане на договорите на студентите са необходими: 

 • Посочена практика и ментор.
 • Избран академичен наставник.
 • Изготвена от ментора и одобрена от академичния наставник програма.
 • Изготвен и потвърден график за 240 часа (максимално допустимите часове в учебно време са 30 часа в рамките на една седмица).

Пълна информация можете да откриете ТУК.

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проект „Студентски практики“ веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен.

Своята онлайн регистрация за участие можете да направите на адрес http://praktiki.mon.bg/sp/, където ще получите информация относно целите на проекта, изискванията към кандидатите и развиваните дейности.

За контакти:

Миряна Арнаудова и Каролина Николова – Учебен отдел, тел. 052/ 677 022

Заключителна лекция на кампания „Болница за плюшени мечета“

март 1, 2017By Бойко МатевНаука и образование, Предстоящи събития, Студентска дейност No Comments

Кампанията „Болница за плюшени мечета“ се проведе за седма поредна година във Варна, като този път мотото беше „Хранене и здраве“. Именно това ще бъде и темата на заключителната лекция на кампанията, която ще се проведе на 6 Март 2017г. от 18:00 часа в 1ва аудитория в сградата на Ректората на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна.

Нейни гост-лектори ще бъдат доц. Дарина Найденова от Катедрата по хигиена и хранене, както и проф. Димитричка Близнакова от Клиниката по Педиатрия в УМБАЛ „Св. Марина“ – гр. Варна.

Те ще представят основните хранителни навици при децата, както и възможните заболявания, които могат да се развият в бъдеще при нарушение в здравословния режим.

Каним Ви заедно да поставим края на тази великолепна кампания! Очакват Ви много изненади!

Основните организатори напомнят, че присъствието на лекцията е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за хората, участвали и в двата дни на кампанията!

За повече информация: Габриела Панайотова (0886517365)

Образователен модул „Медицинско осигуряване при бедствия и кризи с голям брой пострадали“

март 1, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование, Предстоящи събития No Comments

УВАЖАЕМИ СТАЖАНТ – ЛЕКАРИ,

От 06.03.2017 до 10.03.2017 г. вкл. в Първа аудитория на Медицински университет – Варна, сграда Ректорат, ще се проведе образователен модул „Медицинско осигуряване при бедствия и кризи с голям брой пострадали“ за стажант-лекарите от академичната 2016/2017 година.

В модула участие ще вземат лектори и експерти от страната и чужбина. Ще бъдат обсъдени актуални теми от проблемите и възможностите на медицинското осигуряване на населението при бедствени ситуации, масови поражения и кризи. Присъствието на стажант-лекарите е задължително, като в края на обучението успешно преминалите модула ще получат сертификат.

Модулът е включен от тази година като задължително обучение в рамките на програмата на стажант-лекарите.

Начален час всеки ден от 9:00 часа до 13:30 часа.

ВИЖТЕ ПРОГРАМАТА НА МОДУЛА ТУК!

МУ-Варна обявява прием на курсисти за професията „Здравен асистент“

февруари 28, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование, Предстоящи събития No Comments

Центърът за професионално обучение към Медицински университет – Варна обявява прием на курсисти за професията „Здравен асистент“.

Курсът е с продължителност седем месеца и половина, целодневно, при общ брой часове 980 (480 теория и 500 практика). Обучението се провежда в базите на МУ-Варна и УМБАЛ „Света Марина“ – Варна от преподаватели на университета и старшите медицински сестри.

В края на обучението на курсистите се издава Свидетелство за професионална квалификация, валидно в България и страните от ЕС.

Не се изисква обучаваният да притежава по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит по други сродни професии. Когато за обучение по професията „Здравен асистент“ кандидатстват лица, завършили обучение по професиите „Гувернантка“, „Сътрудник социални дейности“, „Помощник-възпитател“, „Социален асистент“ или „Болногледач“, обучението им се зачита и се организира надграждащо обучение. За лица с професионален опит шест и повече месеца (заемали длъжност „Санитар“) се организира обучение по професията „Здравен асистент“, което включва усвояване на компетенциите, описани в т. 4 на ДОИ.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Документ за завършено образование (диплома).
 2. Ксерокопие на личната карта.
 3. Медицинско свидетелство.
 4. Заявление до Директора на ЦПО.
 5. Вносна бележка за платена такса.
 6. 3 броя снимки паспортен формат.
 7. Други документи, удостоверяващи завършени курсове за санитар.

Документите се подават в сградата на Медицински колеж – Варна (бул. „Цар Освободител“ 84 – до сградата на Здравната каса), първи етаж, кабинети 110 и 111, всеки работен ден от 8.30 – 16.00 (Обедна почивка 12.00 – 12.30) от 01.03. до 17.03.2017 г.

Курсът ще стартира при сформиране на група от минимум 15 желаещи.

Таксата за обучение е 2000 лв. (две хиляди лева) и трябва да се внесе по банкова сметка:

Банка ДСК – ЕАД, клон Варна

BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

Основание за плащане: участие в курс за здравен асистент.

За контакти:

Директор ЦПО – д-р Людмил Цветков 052/677-263, 0895-66-74-68 dr_cvetkov1@abv.bg

Организатор на ЦПО – Дияна Георгиева 052/677-244, cpo@mu-varna.bg  моб.номер 0878/762-823,  cpo@mu-varna.bg

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Здравен асистент“ могат да постъпят на работа на длъжностите: „Здравен асистент“, „Асистент на лекар по дентална медицина“, „Болногледач“, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите.

Завършилите курса могат да работят, като предоставят базови здравни грижи както в структурите на лечебните заведения, така и в общността. Здравните асистенти имат възможности за реализация както в България, така и в страните от Европейския съюз.

Лекционен модул от студенти за студенти – 2

февруари 25, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование, Предстоящи събития, Студентска дейност No Comments

Научните събития са важна част от академичния живот в Медицински Университет – Варна.

Именно с цел популяризирането им и информиране на студентската общност в Университета, комитетът по медицинско образование (SCOME) към АСМБ-Варна със съдействието на Студентски съвет и асоциациите на студентите по Дентална медицина (АСДМ) и Фармация (АСФВ) към Медицински университет-Варна организират серия от лекции на студенти, активно занимаващи се с научна дейност.

Втората лекция от курса ще се състои на 27.II.2017г. в 2-ра Аудитория на сградата на Ректората от 18.00ч. в навечерието на 118-тата годишнина от раждането на Чарлс Бест – един от откривателите на инсулина. Изолиран през 1920г., инсулинът е единственият хормон, способен да понижава концентрацията на кръвната захар, и е нужен за нормалния живот на болните от диабет тип I.

Лекцията ще бъде изнесена от Георги Стоянов, студент по медицина, 6ти курс, многократен участник в научни форуми „по света и у нас“, автор на четири пълнотекстови научни текста, един от които публикуван в международно списание с impact factor и с едно международно цитиране от други автори.

Лекцията ще включва подробно обяснение на процеса на създаване на абстракт и регистрация в системата за конференции на университета и подаването на разработки в нея.

Нетърпеливите могат да гледат и това видео, което обяснява стъпка по стъпка подаването на абстракти.

Очакваме Ви!