АСМБ – Варна

img

Асоциация на Студентите-Медици в България

https://students.mu-varna.bg/wp-content/uploads/2019/12/asoc_amsb-2-200x200.png

Асоциация на студентите-медици в България – Варна (АСМБ-Варна) е неправителствена организация, основана на 09.06.2005 г., част от Асоциация на студентите-медици в България и от International Federation of Medical Students Associations (IFMSA), която е най-голямата организация на студенти по медицина в целия свят.

Целта на АСМБ-Варна е да обедини студентите по медицина в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна. Дейността й се изразява в организиране и участие в над 30 различни по характер събития и кампании на година, целящи промотиране на здравето, придобиване на теоретически и практически знания в различните области на медицината, подобряване на личностните и организационните умения на всеки един студент и повишаване вниманието към различните видове заболявания както сред студентите, така и сред общността на град Варна. С цел да се обхванат всички аспекти на медицината и обучението на един студент-медик, в Асоциацията са обособени шест комитета: комитет по „Репродуктивно здраве и СПИН“, комитет по „Обществено здраве“, комитет по „Медицинско образование“, комитет по „Човешки права и мир“, както и комитетите по „Професионален обмен“ и „Научен обмен“.

Всеки един от тях организира кампании и събития, като: кампания „Хипертония“, „Училище по хирургично шиене и ехография“, „Анти-СПИН“, „Болница за плюшени мечета“, „Черноморска академия по хирургия, акушерство и анестезиология“, „Диабет“, „Благотворителен коледен базар“, „Ден без тютюнопушене“, „Месец на мъжкото и женското здраве“, „Медикафе“ и много други. Това е само една част от дейността на комитетите, а друга включва участие на студентите в трейнинги, целящи развитието на личностните и професионалните им качества например: „Как да общуваме с пациент“ и „Как да импровизираме в трудни ситуации“. АСМБ-Варна дава възможност на студентите по медицина да се включат в обменни програми. Там те могат да приложат на практика теоретичните си познания под формата на летен стаж в различни клиники и лаборатории в страни от целия свят.

АСМБ-Варна организира своите кампании заедно със Студентски съвет при Медицински университет - Варна, както и с Асоциация на студентите по дентална медицина и с Асоциация на студентите по фармация - гр. Варна. Право на членство в АСМБ-Варна имат всички студенти по медицина от първи до шести курс както от българоезичната форма на обучение, така и от англоезичната. За повече информация относно събитията и дейността на Асоциацията: кликни тук