Ползвате ли компютър? Знаете ли как да се предпазите от възникване на Мускулно-скелетни увреждания (МСУ)?

Уважаеми колеги

Екипът на проект „Ергономично изследване на работната среда чрез иновативни компютърни модели, с цел превенция на мускулно – скелетни смущения“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ – 2019-2022  от  Медицински  и Технически университети във Варна провеждат изследване сред потребители на компютър за установяване на проблеми от мускуло-скелетен произход. Мускулно-скелетните увреждания се проявяват при продължително натоварване на едни и същи мускулни групи, при неправилна поза на тялото, при неоптимална организация на движенията на крайниците, при продължителни и/или често повтарящи се еднотипни движения и пози. МСС се изразяват в различни по вид и дълбочина неудобства, тежести, изтръпвания, болки и други неприятни усещания в мускулите и ставите. 

Изследователският екип отправя покана за включване в проучването чрез попълване на кратък въпросник-самооценка на степента на безопасност на Вашето компютърно място:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddH-LnOJuIOBEhE8sjb_JjMxs-lFVJD4-79mut_Cbsu2ufxw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Резултатите от проучването ще бъдат публикувани на сайта на проекта: https://www.sensornetworkslab.com/projects/ergo-research

БЛАГОДАРИМ ВИ!