АСФВ

img

Асоциацията на студентите по Фармация във Варна

https://students.mu-varna.bg/wp-content/uploads/2019/12/asoc_asfv-2-150x150.png

Асоциацията на студентите по Фармация във Варна е сдружение, в което могат да членуват всички студенти от специалностите "Фармация" и "Помощник-фармацевт".

АСФВ е учредена през 2014 и от тогава целта й е да представя специалността пред обществото, да спомага повишаването на здравната запознатост на гражданите чрез кампании, както и на студентите чрез гост-лекции, обучения и възможности за научни изяви.

Календарът на кампании на АСФВ е разпределен през цялата академична година и обхваща различни тематики, от запознаването на гражданите със заболявания, алтернативни методи за тяхната превенция и лечение, до проблемите с прекомерната употреба на антибиотици.АСФВ дава възможност за разработка на научни трудове, както и тяхното представяне на научни форуми и симпозиуми. За повече информация относно събитията и дейността на Асоциацията: кликни тук