Контакти

img

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ.Д-Р П. СТОЯНОВ" - ВАРНА

РЕКТОРАТ

гр. Варна, п.к. 9002

ул. Марин Дринов 55

тел: + 359 52 677 050

тел: + 359 52 650 057 за англоговорящи

факс: + 359 52 650 019

E-mail: uni@mu-varna.bg

ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА

гр. Варна, п.к. 9002

ул. Марин Дринов 55

тел: + 359 52 677 009

E-mail: dekanat_medicina@abv.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

гр. Варна, п.к. 9000

ул. "Цар Освободител" 84

тел: + 359 52 677 201, + 359 52 677 202

E-mail: fdm@mu-varna.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ

гр. Варна, п.к. 9000

ул. "Цар Освободител" 84

тел: + 359 52 677 204

E-mail: dekanat_pharm@mu-varna.bg

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

гр. Варна, п.к. 9002

ул. Марин Дринов 55

тел: + 359 52 677 011

E-mail: dekanat_foz@mu-varna.bg

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

гр. Варна, п.к. 9000

ул. "Цар Освободител" 84

тел: + 359 52 677 264

факс: + 359 52 677 262

E-mail: mk@mu-varna.bg

ФИЛИАЛ СЛИВЕН

гр. Сливен

ул. „Ген. Столетов" № 30

тел: + 359 88 980 0305

ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

гр. Велико Търново

ул. „Михаил Кефалов" № 2

тел: + 359 88 862 2868

ФИЛИАЛ ШУМЕН

гр. Шумен

ул. „Васил Априлов" № 63

тел: + 359 88 245 0008

УЧЕБНИ БАЗИ

УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА“

гр. Варна, п.к. 9010

бул. "Христо Смирненски" 1

тел: +359 52 302 851 (до 59)

факс: +359 52 302 874

E-mail: officeub@mail.bg

www.svetamarina.com

МБАЛ СВ. АННА

гр. Варна, п.к. 9000

бул. „Цар Освободител" 100

тел: +359 52 821 555

E-mail: contacts@svetaanna-varna.com

www.svetaanna-varna.com

ОЧНА БОЛНИЦА – СБОБАЛ – ВАРНА

гр. Варна, п.к. 9002

ул. „Дойран" 15

тел: +359 52 634 901

E-mail: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

www.eyehospital-varna.com

АГ БОЛНИЦА – СБАГАЛ – ВАРНА

„Проф. д-р Димитър Стаматов"

гр. Варна, п.к. 9000

ул."Цар Освободител" 150

тел: +359 52 677 283

факс: +359 52 613 797

www.agvarna.com

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

гр. Варна, п.к. 9000

ул. "Брегалница" 3

тел: +359 52 665 200

факс: +359 52 634 648

www.agvarna.com

ОБЩЕЖИТИЯ

БЛОК 3

гр. Варна

ул. „Брегалница" 1

тел: +359 8 7895 1771

БЛОК 35

гр. Варна

ул. „ул. Петър Райчев“ 35

тел: +359 87 895 1768

Студентски съвет при Медицински Университет „проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна

  • ул. Марин Дринов 55
  • @
  • @

Prosperitas vestra finis nostra ! @ Вашият успех е нашата цел !

    Форма за Контакт