Поименни награди на община Варна

октомври 19, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

Стартира процедурата за кандидатстване за Годишни поименни награди на Община Варна за студенти от варненските висши училища. Целта им е да изрази признание за постигнати високи резултати в съответните области, както и да се поощрят и популяризират постиженията на студентите от варненските висши училища в научната област.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 25.10.2017 в офиса на Студентски Съвет (стая 213 на Сграда Ректорат).

Областите, за които студентите могат да кандидатстват, са:

 • Педагогически науки;
 • Хуманитарни науки;
 • Социални, стопански и правни науки;
 • Природни науки, математика и информатика;
 • Технически науки;
 • Аграрни науки и ветеринарна медицина;
 • Здравеопазване и спорт;
 • Изкуства;
 • Сигурност и отбрана.

1. Процедура за кандидатстване

 • Годишните поименни награди на Община Варна се присъждат на студенти, класирани на I, II и III място на студентски олимпиади, международни и национални състезания и конкурси или отлично представени на научни форуми;
 • В процедурата могат да участват студенти, които към момента на подаването на документите са редовна форма на обучение и са записани по установения ред за настоящата академична година;
 • В процедурата могат да участват студенти, които имат успех не по нисък от “Много добър” (5,00) от предходната година.

2. Необходими документи* и ред за кандидатстване 

Всеки студент, който желае да участва в процедурата за кандидатстване, трябва да попълни и представи следните документи:

 • формуляр – декларация по образец на Община Варна;
 • копия от документи, удостоверяващи участието на студента в дейностите, визирани във формуляр-декларацията за периода 01.10.2016-01.10.2017 г.;
 • рецензия от хабилитирано лице в съответната научна област, ако студентът кандидатства с научна дейност;
 • документ за успех на студента за предходната учебна година, издаден от съответното висше училище

Повече информация може да намерите в Статута за определяне на годишните поименни награди на Община Варна.

 

Млад учен от МУ-Варна с първа награда в международна конференция по химиотерапия, инфекции и рак

октомври 17, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

Гл.ас. Нели Ерменлиева от Катедрата по предклинични и клинични науки към Медицински университет – Варна бе отличена с първа награда на 8-та Югоизточноевропейска конференция по химиотерапия, инфекции и рак, която се проведе в Дуррес, Албания, в периода 12-15 октомври 2017г. за представената от нея пленарна лекция.

В конференцията, която събра над 200 участници от 15 държави, с пленарни лекции участваха също проф. д-р Красимир Методиев, проф. д-р Игор Резник, доц. Габриела Цанкова и гл. ас. д-р Ася Консулова, както и устна презентация на студентката от МУ-Варна Даяна Цанкова. В постерната секция на конференцията бяха включени съобщенията на доц. Татина Тодорова, асистентите д-р Николай Коларов и Цвета Костадинова.

Югоизточноевропейската конференция по химиотерапия, инфекции и рак е учредена като научен форум във Варна през 2010 г., като тогава в морската столица се събират рекордните над 600 участници от 72 държави от цял свят.

Пръв председател на този форум е проф. Методиев, който до момента е почетен президент на форума. Следващата 9-та Югоизточноевропейска конференция по химиотерапия, инфекции и рак ще се проведе в Сараево в периода 11-14 октомври 2018 г. 

Обучителен семинар на тема “Превенция на рисковото поведение”

октомври 16, 2017By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини, Наука и образование, Предстоящи събития, Студентска дейност No Comments

АСМБ-Варна, заедно с Дирекция “Превенции” към Община Варна, МУ-Варна и Студентски съвет, организират обучителен семинар на тема “Превенция на рисковото поведение”. Този семинар е част от съвместния проект “Превенция на рисково поведение в репродуктивна възраст”.

Темите, които ще бъдат засегнати са:

• Рисково поведение

• Професионален и индивидуален риск

• Влияние на рисковото поведение върху репродуктивното здраве

Особено внимание ще се обърне върху сексуално-преносимите инфекции и наркоманиите.

Лектори на събитието ще бъдат:

• Д-р Светла Станева, епидемиолог

• Веселина Добрева, обществен възпитател

Семинарът ще се проведе на 19.10.2017 год. от 18:00 часа във 3-та аудитория на МУ-Варна.

Събитието е отворено и всички са добре дошли!

Проф. д-р Красимир Иванов връчи дипломите на първите 37 абсолвенти във Филиал Сливен на МУ-Варна

октомври 16, 2017By Бойко МатевНаука и образование No Comments

Първите студенти във Филиал Сливен завършиха образованието си и получиха дипломи от Ректора на Медицински университет – Варна професор Красимир Иванов на тържествена церемония. 37 медицински сестри и акушерки положиха клетва пред академичното ръководство на университета, кмета на Сливен Стефан Радев, управници, преподаватели, родители и общественици по време на вълнуващата церемония в зала „Сливен“.

„Вярвам, че обучението, което получихте при нас, ще ви осигури добра работа и достойно възнаграждение на високоспециализирания ви труд в хуманните професии на медицинска сестра и акушерка.“, подчерта в академичното си слово ректорът проф. Иванов. Кметът Радев пожела на дипломантите бързо да се приобщят към медицинската общност и професията да им носи човешка и професионална радост и удовлетворение.

Отличник на випуск 2017 на Филиал Сливен е Диана Желязкова от специалност „медицинска сестра“. Тя получи парични награди от ректора на МУ-Варна и кмета и предметна награда от директора на Филиала. Отличничката на специалност „акушерка“ Ивелина Панайотова също получи парични награди от ректора и кмета. Всички дипломанти получиха предметни награди от Община Сливен и МУ-Варна.

Гости на тържеството бяха още народният представител Десислава Танева, председателят на Общинския съвет Димитър Митев, заместник-кметовете на община Сливен по хуманитарните дейности и икономическо развитие Пепа Чиликова и Стоян Марков, заместник областният управител на Сливен Камен Костов, директорът на РЗИ  д-р Петя Балулова, студенти и преподаватели от Сливен, Велико Търново и Варна, родители и приятели.

11 – годишната лауреатка на множество награди Моника Парушева и студентите от фолклорния ансамбъл на МУ-Варна впечатлиха публиката с музикални и танцови умения при пресъздавнето на песните „Самодива“ и „Love“.

Проф. д-р Красимир Иванов получи званието „Почетен гражданин на Сливен” от кмета на града Стефан Радев

октомври 14, 2017By Бойко МатевНаука и образование No Comments
 Проф. д-р Красимир Иванов, ректор на Медицински университет –Варна, бе удостоен със званието „Почетен гражданин“ на Сливен от кмета на града Стефан Радев. Високото отличие бе връчено на проф. Иванов за изключителния му принос и заслуги за развитието на Сливенска община. 

Награждаването стана по време на тържествената церемония по дипломиране на първите 37 абсолвенти от специалностите „медицинска сестра“ и „акушерка“ във филиала на МУ-Варна в Сливен.

 

„Чувствам се задължен тук пред вас от името на общината да подчертая безспорната заслуга на професор Красимир Иванов за увеличаване на академичните структури в Сливен, за осигуряването в града ни на международно признат университет. Разкриването на негов филиал доведе до обогатяване на възможностите за придобиване на висше образование в града ни” подчерта в обръщението си при връчване на отличието кметът Стефан Радев.

 

На тържеството присъстваха народният представител Десислава Танева, председателят на Общинския съвет Димитър Митев, заместник-кметовете на община Сливен по хуманитарните дейности и икономическо развитие Пепа Чиликова и Стоян Марков, заместник областният управител на Сливен Камен Костов, членове на академичното ръководство на МУ – Варна, директорът на РЗИ д-р Петя Балулова, студенти и преподаватели от Варна и Сливен, родители и приятели.

Черноморски симпозиум за млади учени в сферата на Биомедицината 2018 със специална юбилейна сесия по Здравен Мениджмънт

октомври 10, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование, Предстоящи събития No Comments

 

Черноморският симпозиум за млади учени в сферата на Биомедицината (BSYSB), както и Юбилейната сесия по Здравен Мениджмънт се организират от Студентски Съвет към Медицински Университет – Варна, Асоциацията на студентите медици – Варна, Асоциацията на студентите по дентална Медицина – Варна и Асоциацията на студентите по фармация – Варна.

За шеста поредна година BSYSB ще бъде сборно място за студенти и млади учени в медицинските дисциплини. Симпозиумът ще се проведе в красивата и древна Морска столица на България, където гостите ще се възползват от богата научна и социална програма на брега на Черно море през април. BSYSB привлича над 600 млади учени от наши и чужди университети и болници, готови да представят откритията си и да споделят личния си опит по време на програмата и дискусиите. Социалната програма се грижи за приятния престой на участниците, които от своя страна могат да обсъждат научните си интереси с гост-лекторите.

Симпозиумът е достъпен за всички студенти и професионалисти в специалности свързани с Биомедицина и здравни грижи.

Юбилейната сесия е посветена на 25тата годишнина от основаването на специалност „Здравен мениджмънт“ в България.

На 26ти май 1993г, Академичния Съвет на Висш Медицински Институт – Варна с наредба основава първата академична програма по Здравен Мениджмънт в България. Двадесет и пет години по-късно, ние преподавателите и студентите работим заедно за да подобрим знанията и уменията в Здравния мениджмънт в България за доброто на пациенти, професионалисти и обществото като цяло.

Официалният език на BSYSB 2018 е Английски

Официалните езици на Юбилейната сесия по Здравен мениджмънт са Английски и Български

НАЧАЛО НА ПОДАВАНЕ НА АБСТРАКТИ САМО НА АНГЛИЙСКИ: 1.11.2017

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА АБСТРАКТИ САМО НА АНГЛИЙСКИ: 31.01.2018

С тържествена церемония стартираха честванията по повод „55 години академична физиология във Варна“

октомври 9, 2017By Бойко МатевНаука и образование No Comments
На 06 и 07 октомври 2017 г. в МУ-Варна бе дадено началото на поредицата от събития по повод честването на годишнината от създаването на Катедрата по физиология към МУ-Варна: „55 години академична физиология във Варна“.
Тържественото откриване започна с откриването на изложбата във фоайето на 4-ти етаж на университета „55 години академична физиология във Варна“, където бяха и показани едни от първите учебници, апарати, снимки, диапроектори, динамометри, стари слушалки, апарати за кръвно налягане и много други, чрез които присъстващите усояха да се пренесат в първите години от създаването на Катедрата и да си спомнят за своите преподаватели и колеги.
След представянето на изложбата студенти, преподаватели, научни работници и официални гости се събраха на тържественото събрание в 1-ва аудитория на университета. Проф. д-р Златислав Стоянов – ръководител на Катедра по физиология и патофизиология на МУ-Варна – се обърна към присъстващите с думите: „В мащабите на социални и образователни мироздания 50 години не са така много. Те показват, че си по-скоро вече пораснал, съзрял и готов за следващата крачка – крачка по пътя нагоре и напред. И ето я нашата следваща крачка – вече сме на 55! Когато си в университета, в енергията, ентусиазма, целеустремеността, понякога и безрасъдството на младите хора, е трудно да се чувстваш стар! На 55 сме жизнени, млади, ентусиазирани, способни да мечтаем, готови за работа и празник!“
„Катедрата успява да привлече и да задържи нови, млади асистенти и докторанти сред най-добрите наши студенти. В тази Катедра има много положителна енергия, много добра атмосфера, има дух!“ – с тези думи се обърна към гостите проф. д-р Албена Керековска – зам.-ректор по учебната дейност на МУ-Варна.
Габриела Панайотова от Студентски съвет поднесе своите поздрави и благодарности към преподавателите от Катедрата по физиология от името на всички студенти, като изрази надеждата си и занапред те да бъдат до тях в научноизследователската им работа.
По традиция един от първите ръководители на Катедрата по физиология проф. Тодор Ганчев предаде наръч моливи на младите си колеги. Символичната щафета е знак за връзка между поколенията физиолози, която поддържа жаждата и духа за нови знания от дълги години насам.
Приятели и гости на Катедрата поднесоха своите поздравления и подаръци на проф. Стоянов в знак на уважение и признателност към дългите години труд и професионализъм.
За прекрасното настроение на гостите със своите изпълнения се погрижи малката голяма Моника Парушева – лауреат от множество родни и международни музикални конкурси.
След тържествената церемония бе открита и фотоизложба „Вино и здраве“.  Малко по-късно през деня пък бе дадено началото и на научния симпозиум  „Евксиноградски четения: Физиология на виното“, който продължи и на следващия ден. В рамките на честванията бе представен пленарният доклад на проф. Иван Маразов: „Виното – огледало на душата“, както и бе осъществена научно-образователна екскурзия в Общинския културен музей в гр. Бяла, обл. Варна, под надслов „Античното винопроизводство във Варненския регион“.

Проведе се XXIII национален конгрес на Българското анатомично дружество с международно участие

октомври 9, 2017By Бойко МатевНаука и образование No Comments
В периода 5-7 октомври МУ-Варна стана домакин на XXIII национален конгрес на Българското анатомично дружество с международно участие. Домакин беше катедрата по анатомия и клетъчна биология към MУ-Варна.
Председателят на Българското анатомично дружество акад. Владимир Овчаров откри конгреса с думите: „Този конгрес е специално място за тези, които работят за развитието на анатомията за образование, изследвания и професионално развитие. Той ни дава възможност за срещи, дискусии, обмяна на информация и ни помага да помислим за бъдещето.“
„Зад гърба си имате натрупани вече много история и опит, но убеден съм, че стремежът ви към висок професионализъм и новаторство ще ви помагат да изпъстрите историята със светли и значими дати и занапред. В посрещането и преодоляването на предизвикателствата на практиката, в непрекъснатия стремеж за повишаване професионалното ниво на всеки един специалист е бъдещото на анатомичната наука в България“ – бяха част от посланията в поздравителния адрес от ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов към присъстващите.
 
Част от тридневния конгрес бяха лекции, обучения и кръгли маси. Сериозен интерес предизвика и изложението на образователни продукти. В рамките на форума бе включена и прожекция на биографични филми за видни представители на Катедрата по анатомия във Варна.
 
Наградата на името на Димитър Каданов за научни постижения през последните две години бе връчена на д-р Стоян Павлов от МУ-Варна.

Кандидатствайте до 23-ти октомври за студентска мобилност по програма „Еразъм+”

октомври 9, 2017By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

До 23-ти октомври 2017 година е крайният срок, в който всички желаещи да участват в студентска мобилност могат да кандидатстват за незаетите места през настоящата 2017/2018 академична година.

За участие в програма „Еразъм+“ могат да кандидатстват всички студенти с минимален среден успех от следването към момента на кандидатстване „Много добър 4,50„.

Студентите трябва да са положили всички изпити към момента на подаване на документите.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ :

 1. Формуляр за кандидатстване (по образец)
 2. Декларация за защита на личните данни по Студентска мобилност (по образец)
 3. Уверение от Учебен отдел за среден успех от следването
 4. Препоръка на български език от преподавател в МУ-Варна
 5. Сертификат за език, доказващ ниво на езикова подготовка (или копие от диплома за профилирано езиково обучение)

  Срок за подаване на документите – 23.10.2017

  Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество“ /стая 209/ от 13:00 до 16:00 часа при Светлана Панайотова.

МУ-Варна взе участие в Европейската нощ на учените

октомври 3, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

На 29.09.2017 г. за поредна година в град Варна се състоя Европейската нощ на учените. Събитието се провежда едновременно в около 300 града в Европа и по света.

МУ-Варна участва като асоцииран партньор на Института по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН, гр. Варна, и ТУ-Варна. Събитието се осъществява по проект FRESH (Find Researchers Everywhere and SHare), финансиран от Европейската комисия по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на Програма „Хоризонт 2020″.

Тазгодишното издание на Нощта на учените се проведе във Фестивалния и конгресен център, където МУ-Варна подготви тематичен щанд, на който бяха представени иновациите и технологиите в образованието и науката в областта на медицината и биотехнологиите.

Посетителите имаха възможност да се запознаят с постиженията на университета в електронно базираното обучение във всички специалности, работата в Симулационния център, дигитализирането на връзките между преподаватели и обучаващи се. Бяха представени още проектите, партньорствата и добрите практики в областта на транслационната медицина, образната диагностика, роботизираната хирургия, клетъчната терапия, храненето и социално значимите заболявания, качество на живота, морска медицина и други.

Мащабната инициатива се провежда в 11 града от цяла България, като целта му е към науката да бъдат привлечени млади таланти и да ги стимулира да поемат по пътя на научната кариера.