СИД „Клинична Хомеопатия“

Уважаеми колеги,

Поради непредвидените обстоятелства, породени от настъпилата епидемия от SARS-CoV-2, СИД „Клинична хомеопатия“ бе отложен във времето. Поради наличния вариант занятията да бъдат провеждани посредством BlackboardTM платформата, програмата ще се се състои само от електронни лекции.

За всички колеги, които имат интерес към хомеопатията или биха искали да обогатят общите си терапевтични познания, СИД „Клинична Хомеопатия“ е достъпен за студентите от специалност „Медицина“ и специалност „Дентална медицина“ от пети и шести курс на обучение. Ръководител на дисциплината е проф. д-р Димитричка Близнакова, Директор на Медицински колеж – Варна.

Учебната програма се състои от набор от лекции, които представляват въведение в терапевтичните методи и възможности на Клиничната хомеопатия, както и запознаване с някой основни медикаменти и приложението им. Програмата можете да намерите тук.

За записване, моля попълнете тази форма, която ще бъде достъпна до 23:59 ч. на 11.04.2020 г. /неделя/.

За контакти:
Бойко Матев
0885146700
boykomatev@gmail.com