Дипломираха се първите руски лекари по очни болести, завършили „Мастър клас по оптометрия“ 2017

ноември 14, 2017By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments
На официална церемония на 13 ноември в Заседателна зала на МУ-Варна бяха връчени дипломите на първите лекари офталмолози от Руската федерация, завършили „Мастър клас по оптометрия“, организиран от МУ-Варна. Ръководителят на курса проф. д-р Христина Групчева приветства курсистите, като обърна внимание върху това, че техните знания имат много по-висока стойност, ако бъдат предадени на колегите им в Русия.
 
Ректорът проф. д-р Красимир Иванов връчи дипломите на Сергей Селин, Зоя Ваганова, Виктория Предигер и Мария Нарбут с пожелание за бъдещи успехи, а проф. Албена Керековска ги поздрави за положените усилия и старание. Всички курсисти завършват с отличен успех.
Образователна програма „Мастър клас по оптометрия“ имаше за цел да развие знания по фундаментална зрителна оптика и клинична рефракция, както и приложението на контактни лещи, грижи за очите и, не на последно място, очното здраве.
Практическата цел на курса беше развиване на умения в клиничната оптометрия, напасване на контактни лещи, техният правилен подбор и менажиране, както и развитие на умения за комуникация с пациентите. Обучението на руските лекари специализанти по очни болести продължи два семестъра. Информацията от теоретичната част им бе предадена чрез интерактивно уеб модулно обучение, посредством системата Blackboard, а за 100-те часа практическо обучение бяха използвани базата и академичният потенциал на Медицински университет – Варна.

Представители на Факултета по обществено здравеопазване участваха в 10-та Европейска конференция по обществено здраве

ноември 10, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

В периода 1-4 ноември в Стокхолм, Швеция, се проведе най-мащабният научен форум по обществено здраве в Европа, на който присъстваха над 1500 делегати от 67 страни от Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия. Организатор е Европейската асоциация по обществено здраве (EUPHA).

МУ-Варна беше представен на авторитетния форум от доц. Антония Димова от Катедрата по икономика и управление на здравеопазването и гл.ас. Виржиния Атанасова от Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването.

Основният фокус на конференцията бе създаването и поддържането на устойчиви и здрави общества чрез развитие на обществените здравни политики, базирани на доказателства, чрез междусекторно и трансгранично партньорство. Обърнато бе и съществено внимание на приложението на концепцията на Световната здравна организация: „Здраве във всички обществени политики“.

По време на престоя си в Стокхолм доц. Димова и гл.ас. Атанасова посетиха Университетската болница Каролинска, наричана „болница на бъдещето“, в учебна визита, организирана от Асоциацията на училищата по обществено здраве в европейския регион (ASPHER).

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти

ноември 8, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

Във връзка с актуалния конкурс за прием на редовни и задочни докторанти (обявен в ДВ бр. 78/ 29.09.2017 г.) МУ-Варна Ви уведомява, че крайният срок за кандидатстване е 29.11.2017 г.

Обявените места по специалности и необходимите документи можете да намерите на сайта на МУ-Варна тук!

Подробна информация е изпратена на служебните електронни пощи на ръководителите на катедри и УНС.

 

За допълнителни въпроси:

Доц. Мила Георгиева, Ваня Димитрова и Биляна Нейденова

ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ

Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“

гр. Варна, ул. Марин Дринов 55, ет. 3, кабинети 319 и 318

Отдел „Научна дейност и кариерно развитие“

тел: 052/ 677 083 (4), 052/ 677 055 (6)

e-mail: doktorantite@abv.bg

web: http://mu-varna.bg/BG/Research/Pages/PhDStudents.aspx

Кандидатствайте за евростипендии от 27 ноември

ноември 7, 2017By Бойко МатевНаука и образование No Comments

От 27 ноември 2017 г. стартира кампанията за кандидатстване за стипендии  за специални постижения за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.

За стипендиите за специални постижения могат да кандидатстват всички студенти, които се обучават в редовна форма през зимния семестър, имат успех над 4:00 от предходен семестър и са положили всички изпити до началото на зимния семестър на учебната 2017/2018 . Необходимо е кандидатите да представят уверение за успеха от предходния семестър от съответната факултетска канцелария и самата научна, изследователска или практическа разработка, която трябва  да е била разработена и представена  на научни форуми през зимния семестър на учебната 2017-2018 г. или през летния семестър на учебната 2016-2017.

Кандидатстването за  стипендиите  е само онлайн през страницата на проекта, от сайта  на МОН. Началната дата за подаване на формулярите в сайта  на МОН  е 27 ноември, а крайната – 14 януари. След генериране на формулярите онлайн, е необходимо от 27 ноември до 17 януари те да бъдат разпечатани и занесени лично за потвърждаване в университета. Студентите от факултетите по Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване трябва да представят документите в сграда „Ректорат“, Учебен отдел, каб. 205, за специалностите от Медицинския колеж – в канцеларията на колежа, каб. 107,  кандидатите от филиалите в  Сливен, Шумен и Велико Търново – в канцелария „Студенти“ във филиалите.

Класирането ще излезе на 8 февруари 2018 година в сайта на МОН. Ако сте сред класиралите се, но не сте подали номер на IBAN сметка, е необходимо да го направите до 13 февруари, отново онлайн, през сайта на МОН. Сметката, по която ще ви бъдат преведени стипендиите за зимния семестър, трябва да бъде в банка ДСК (левова, лично на ваше име), като не е необходимо номерът на сметката да се представя на място в университета.

Един студент има право да кандидатства и да получи не повече от три стипендии в рамките на един семестър.

ГРАФИК

Катедрата по химия на МУ-Варна взе участие в VI-ти Международен Симпозиум по анализ на морски и сладководни токсини

ноември 5, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

Представители от Катедрата по химия на МУ- Варна взеха участие в VIти Международен Симпозиум  по анализ на морски и сладководни токсини. Форумът се проведе в периода 23-26 октомври 2017 г. в Байона, Испания.

Специалистите от МУ-Варна се представиха с доклад на тема „Изследване на  динамиката на домоена киселина в миди и плактон“. Те установиха за първи път наличието на домоена киселина в проби плактон и черноморски риби.

BSYSB 2018 – среща за въпроси и отговори с Организаторите

ноември 5, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование, Предстоящи събития No Comments

Уважаеми колеги,

Поради значителния интерес към Шестото издание на Черноморския симпозиум за млади учени в сферата на Биомедицината, желаем участниците да имат възможността да се срещнат с Организационния комитет на събитието.

Както се очаква, в хода на работата по написването и публикуването на абстрактите, както и по създаването и представянето на постери и презентации всяка година, възникват множество въпроси. На тях могат да отговорят хората, които дългодишно работят по Симпозиума.

Срещата с Организационния Комитет ще сe проведе на 7.11.2017 г. от 18.30ч в IIIта Аудитория на МУ-Варна.

Очакваме Ви!

Факултетът по обществено здравеопазване дипломира 271 здравни специалисти от Випуск 2017

ноември 4, 2017By Бойко МатевНаука и образование No Comments

Днес, 04.11.2017 г. на тържествена церемония в зала 1 на Фестивален и конгресен център- Варна бяха дипломирани 271 специалисти от Факултета по обществено здравеопазване на МУ-Варна. Сред завършилите студенти е и първият випуск в България на специалността „Опазване и контрол на общественото здраве“- ОКС магистър.

Абсолвентите са от общо 9 специалности- в образователно-квалификационни степени „Бакалавър“ и „Магистър“ – „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Управление на здравните грижи“, „Здравен мениджмънт“, „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Фармацевтичен мениджмънт“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА“. Отличнички на випуска са Марина Иванова Барбова- Станкова, юмарияна Иванова Йорданова и Анелия Христова Николова, a 57 от абсолвентите завършват с успех над 5,50.

Ректорът на МУ – Варна,  проф. д-р Красимир Иванов се обърна към абсолвентите с думите: „Не спирайте да се самоосъвършенствате и да ставате все по-добри с всеки изминал ден. Само така успехът ще бъде винаги с вас и ще намирате истинско удовлетворение от свършената работа. И още нещо – помнете, че вратите ни винаги ще бъдат отворени за вас, за да ви посрещнем като преподаватели или като практикуващи специалисти.“

Университетска болница „Св. Марина“ – Варна осигури работни места на всички дипломанти от специалност „Медицинска сестра“, като даде възможност на първите 5 от тях да изберат и отделението, в което искат да работят. Специализираната акушеро-гинекологична болница  „Проф. д-р Димитър Стаматов“ осигури 10 работни места за абсолвентите, а Майчин дом- Варна – 4 места за „Медицинска сестра“ и 3 места за „Акушерка“.

Официални гости на церемонията бяха ректорите на МУ-Варна и членове на съвета на настоятелите на университета- доц. Георги Маринов, проф. Димитър Камбуров, Проф. Темелко Темелков и проф. Анелия Клисарова; г-н Цветелин Йорданов- зам.-кмет на град Шабла, доц. Антоанета Цветкова- председател на постоянната комисия по здравеопазване към Общински съвет- Варна, г-жа Анастасия Георгиева- Директор Дирекция Здравеопазване Община Варна, г-жа Теодора Димитрова- старши експерт Община Шабла, проф. д-р Валентин Игнатов- изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“- Варна, полковник доц. д-р Ивайло Въжаров- Началник на МБАЛ-Варна към военномедицинска академия, г-н Ерик Перотел- Аташе по сътрудничество в областта на френския език в представителството на Френския институт в гр.Варна, г-жа Милена Ангелова- Директор на Алианс Франсес- Варна.

Поздравителни адреси към дипломантите и академичното ръководство бяха получени от г-н Иван Портних- кмет на Община Варна, доц. Антоанета Цветкова- Председател на постоянната комисия по здравеопазване към Общински съвет- Варна, г-н Стефан Радев- кмет на Община Сливен, г-н Цветелин Йорданов- зам. -кмет на град Шабла, проф. д-р Силвия Янкуловска- декан на Факултет по обществено здравеопазване на Медицински университет-Плевен, проф. д-р Румен Стефанов- Декан на Факултет по обществен здравеопазване към МУ- Пловдив и много други.

Музикални поздрави към завършващите студенти отправиха „Виталити акустик дуо“, които изсвириха Por una Caboza- танго от Carlos Gardel и Top of the world на The Carpenters, както и певицата, нашумяла от телевизионни музикални формати Цвета Добрева с песента „Feeling good“.

Подаването на абстракти за BSYSB е отворено!

ноември 2, 2017By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование, Предстоящи събития No Comments

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да обявим подаването на абстракти за Шестия Черноморски Симпозиум за млади учени в сферата на Биомедицината (BSYSB) за отворено! Авторите ще могат да подават своите абстракти в нашата платформа до 31-ви януари 2018г. Инструкции и критерии за абстракти, както и друга необходима информация можете да намерите тук . След подаване абстрактите ще бъдат рецензирани от експертен екип рецензенти. За повече информация отностно BSYSB 2018 посетете:

http://bsysb.mu-varna.bg

https://www.facebook.com/bsysb.varna/

Очакваме ви във Варна между 12 и 15ти април.

Преподаватели и студенти взеха участие в XI Национална конференция по болнична фармация

ноември 2, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

В периода 20-22 октомври 2017 г. в гр. Трявна се проведе 11-та Национална конференция по болнична фармация, организирана от „Професионална организация на болничните фармацевти в България (ПОБФБ)“.

Факултетът по фармация към МУ-Варна бе представен от доц. маг.-фарм. Евгени Григоров, който е член на Управителен съвет на ПОБФБ, ас. маг.-фарм. Симеонка Димитрова, член на ПОБФБ, и студентите от V курс Станислав Кочев и Станислава Стойчева.

По време на конференцията се проведе и специална Студентска постерна сесия, на която бяха представени 2 доклада от преподавателите и студентите на МУ-Варна на теми, свързани с болничната фармация.

Конференцията бе подкрепена от над 10 фармацевтични компании, а участие в нея взеха над 200 студенти и професионалисти. На събитието бяха представени 25 семинарни лекции, свързани с иновациите и перспективите в практиката на болничните фармацевти. Проведена бе и кръгла маса за очакваните законодателни промени, най-вече относно процеса на верификация на лекарствени продукти.

Представители на МУ-Варна взеха участие на 13-та национална конференция по е-образование

ноември 2, 2017By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

На 26 октомври 2017 г. в град София се състоя 13-та национална конференция по е-образование  „Е-уменията на новото дигитално поколение“. Събитието се проведе с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България и със съдействието на Министерство на образованието и науката.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна бе представен от доц. д-р Иван Мерджанов, директор на Център по електронно и дистанционно обучение, и г-жа Искра Калчева, консултант по електронно и дистанционно обучение към центъра. Те изнесоха съвместна презентация на тема „Електронната платформа като част от университетската инфраструктура и като инструмент за развиване на интерактивния компонент в обучението“, като демонстрираха иновативни подходи и функционалности при изграждането на електронни курсове в рамките на учебната платформа на университета.

Представените електронни инфраструктурни модели и методи на електронна обработка на учебния материал предизвикаха интереса на аудиторията и преминаха в ползотворни дискусии с представителите на другите висши училища, участващи във форума.

По време на конференцията по е-образование бе обърнато специално внимание на развитието на иновативните образователни технологии и на ролята им за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение.

Основните теми бяха насочени към развитието на дигитални умения в началните, средните, висшите училища и колежите, свързано с последваща реализация, сътрудничеството между образователните институции и бизнеса и възможностите за подобряване конкурентоспособността на младите хора в България и осигуряване на така необходимите на ИКТ бизнеса кадри.

В събитието взеха участие представители на редица водещи висши училища в България.