МУ-Варна представи резултатите по проект на „Специализирана лаборатория за изследване на морски и сладководни ресурси и аквакултури“

ноември 21, 2016By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини, Наука и образование No Comments

laboratoriq_akvakulturiНа 18.11.2016, на заключителна пресконференция бяха представени резултатите по проект „Повишаване капацитета на Лабораторията по химия на храни и околна среда в Медицински университет – Варна и превръщането й в специализирана лаборатория за изследването на морски и сладководни ресурси и аквакултури“. Проектът е реализиран от Катедрата по химия и отдел „Международни проекти“ към МУ- Варна, а финансирането е от страните-донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Ръководителят на катедрата по химия, проф. Мона Станчева отчете, че е създаден „Център за трансфер на знания и иновации“, който координира връзките на лабораторията с публични и частни структури. В рамките на проекта е осъществено сътрудничество с водещи научни институти от страните донори за проучване и прилагане на техния опит и разработване на бъдещи проекти.

Като част от проучването са изследвани различни видове морски и сладководни организми като биоиндикатори за химическо замърсяване на Черно море, река Дунав и други сладководни басейни. Подбрани са видове риби, които са характерни за нашия регион, разпространени са в големи популации и имат най-голямо значение като храна за хората. За да бъде определена концентрацията на токсични елементи в ядивната им тъкан е разработена аналитична методика за определянето им. Изследваните видове риби са от Черно море, р. Дунав, яз. Мандра, Бургаското и Варненското езеро.

По време на реализирането на проекта е проведен и едногодишен мониторинг на замърсяването на Черно море, река Дунав и крайбрежните езера. Благодарение на получените резултати са разработени нови методи за определяне на приоритетни устойчиви органични замърсители и токсични елементи в биота.

Според проучването се наблюдава тенденция за намаляване на общата концентрация на изследваните химични елементи в черноморските и сладководни риби за периода от 2007г. до 2015 г.. Резултатите показват още, че остатъчните концентрации на замърсителите при сладководните риби са по-ниски от тези при черноморските.

Проф. Тодорка Костадинова, Заместник-ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество“ в заключение сподели, че целта на проекта е осигуряване на повече знания и връзка на научните изследвания с практиката в служба на общество. В МУ-Варна веча работи новата лаборатория, оборудвана със специфична апаратура и високотехнологични уреди.

Постигнати са 4 основни ефекта:

  1. Повишаване на технологичното ниво на лабораторията;
  2. Връзка на науката с реалността и възможности за решаване на конкретни проблеми за опазване на околната среда и в полза на обществото;
  3. Професионализация на работата и акредитация на лабораторията;
  4. Устойчивост на дейностите и на резултатите по проекта.

„Черноморски симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината” 2017

ноември 17, 2016By Магдалена БлизнаковаНаука и образование, Предстоящи събития, Студентска дейност No Comments

15036253_10205991426103468_2453314912742990402_nВ продължение на четири поредни години студентите от Медицински Университет „Проф. Параскев Стоянов” гр. Варна успяха да организират международна конференция на изключително високо ниво, събирайки на едно място студенти, млади лекари и международни лектори. Конгресът, който се провежда в Морската столица на България, подобаващо се нарича „Черноморски симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината”, накратко BSYSB.

Миналата година симпозиумът привлече около 500 способни студенти и млади лекари от всички краища на света, желаещи да представят интересните си научни разработки. Те бяха посрещнати от чудесен екип и прекрасна социална програма за тях, а в продължение на три дни имаха възможността да обсъдят теми, които ги интересуват с колегите си.

Позволете ни да Ви представим 5-тото издание на това традиционно събитие. За да се чувствате възможно най-добре, за да се потопите в академичния дух и развитие, сме приготвили разнообразни и интересни сесии, развлекателна социална програма, а специалните ни гост-лектори, лидери в съответните им специалност, допълнително ще ни обогатят със знания.

Конференцията ще се проведе от 6ти до 9ти април 2017.

Очаквайте допълнителна информация в близките седмици, свързана с регистрацията на абстракти и сумата необходима за такса участие.

За повече информация следете тези сайтове:

http://bsysb.mu-varna.bg/

http://press.mu-varna.bg/conferences/bsysb/bsysb-2017

Чувствайте се поканени да участвате в BSYSB ’17.

Лекционен модул от студенти за студенти

ноември 15, 2016By Магдалена БлизнаковаНаука и образование, Предстоящи събития, Студентска дейност No Comments

y9gt2Научните събития са важна част от академичния живот в Медицински Университет – Варна.

Именно с цел популяризирането им и информиране на студентската общност в Университета, комитетът по медицинско образование (SCOME) към АСМБ-Варна със съдействието на Студентски съвет и асоциациите на студентите по Дентална медицина (АСДМ) и Фармация (АСФВ) към Медицински университет-Варна организират серия от лекции на студенти, активно занимаващи се с научна дейност. Серията от лекции ще обхване както зимния, така и летния семестър, като в нея ще се включат студенти от всички специалности в университета.

Първата такава лекция ще се състои на 21.ХI.2016г. в 2ра Аудитория от 18.30 часа в навечерието от 111 години от публикуването на статията на Алберт Айнщайн „Does the Inertia of a Body Depend Upon Its Energy Content?“, променила за винаги света водейки до уравнението E = mc².

Лекцията ще бъде изнесена от Георги Стоянов, студент по медицина, 6ти курс, многократен участник в научни форуми „по света и у нас“, автор на четири пълнотекстови научни текста, един от които публикуван в международно списание с impact factor и с едно международно цитиране от други автори.

Темата на лекцията ще бъде „Какво научих за мултиформения глиобластом за година и половина?“

Очакваме Ви!

МУ-Варна бе домакин на национален проект за практическа квалификация на млади офталмолози

ноември 15, 2016By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини, Наука и образование No Comments

ophtalmology1Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна бе домакин на национален проект за повишаване квалификацията на младите лекари офталмолози. През уикенда над 100 специализанти по офталмология от Източна България се включиха в  обучение, което се проведе в МУ-Варна. Целта му е да се съчетае теорията, изучавана в университета, с практическия опит на утвърдени офталмолози.

Обучението „Практически подходи в офталмологията“ бе открито от зам.-ректора по иновации и транслационна медицина и ръководител на Катедрата по очни болести и зрителни науки към МУ-Варна проф. д-р Христина Групчева. Програмата на обучението обхвана широк спектър очни болести. Лектори бяха както преподаватели в университета,  така и офталмолози от Варна и Бургас, известни с богатия си опит в клиничната практика: проф. д-р Христина Групчева, доц. д-р Александра Цукева, доц. д-р Зорница Златарова, доц. д-р Добрин Георгиев, д-р Яна Манолова, д-р Антония Барбукова, д-р Румен Мутавчиев, д-р Николай Иванов.

Много интересна за младите лекари бе демонстрацията на очни заболявания със симулационни очила, посредством които те разбраха как виждат техните пациенти, които имат катаракта, глаукома, диабетна ретинопатия, отлепване на ретината и пр.

Обучението е част от национален проект с участието на Българското дружество по офталмология. Тази година то насочи усилията си в две посоки – към информиране на пациентите за най-често срещаните очни заболявания с кампанията „Право на зрение“ и към повишаване на квалификацията на очните лекари в страната. Такива семинари вече са проведени и в София и Пловдив. Заключението на проекта ще бъде през декември с тридневен уъркшоп в симулативна операционна. В нея младите лекари ще правят катарактални операции върху макети – силиконови очи, наподобяващи в най-близка степен човешките.

Обявление за демонстратори за летен семестър на учебната 2016/2017г.

ноември 14, 2016By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Наука и образование No Comments

healthcare-medical-and-technology-doctor-showing-somethingУважаеми колеги,

Факултетът по „Медицина“ осигурява възможност за студенти, които желаят да бъдат демонстратори по време на учебните занятия за летен семестър на учебната 2016/2017г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ДО СЪОТВЕТНАТА КАТЕДРА – ОТ 14.11.2016г. ДО 30.01.2017г.

Съгласно Правилника за учебна дейност на Медицински университет – Варна:
1) студентите-демонстратори подпомагат активно асистентите при провеждането на практическите упражнения, като демонстрират специфични процеси, манипулации, теоретични и практически постановки от учебния материал, необходими за придобиване на практически умения и знания, както и водещите дисциплината лектори, съобразно спецификата на дисциплината и прилагане на методи на обучение;
2) за демонстратори се избират студенти, показали значителен интерес към дисциплината и придобили отлични теоретични познания и практически умения, потвърдени с изпитните резултати. Кандидатите подават молба до ръководителя на катедрата (УНС). Молбите се разглеждат на Катедрен съвет, като за новите демонстратори се изисква препоръка от асистентите, които са ги обучавали.

Информационна Кампания “Антибиотик – полза и вреда”

ноември 11, 2016By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини, Наука и образование, Предстоящи събития, Студентска дейност No Comments

PowerPoint Presentation

За първа година Асоциация на студентите по фармация във Варна, съвместно с Асоциацията на студентите по медицина в България – клон Варна, Асоциация на студентите по дентална медицина – Варна, с подкрепата на Студентски съвет  и Ръководството на Медицински университет – Варна, има удоволствието да Ви покани на Кампания “Антибиотик – полза и вреда“.

Кампанията се организира по повод Световната седмица за осведомеността относно отговорното прилагане на антибиотици (кампания организирана от СЗO) и европейския ден на антибиотиците, като има за цел да запознае обществото с вредите от нерационалната употреба на антибиотици при лечение на състояния не изискващи подобен тип медикаментозна терапия, както и ползата от тях при правилна и рационална употреба.

Кампанията ще се проведе на 18 ноември като ще включва Информационна част, която ще се проведе на два пункта – Факултет по Фармация и Медицински университет – Варна, като ще се разпространяват информационни материали съдържащи важна информация относно антибиотиците, правилната употреба и при какви състояния е редно да се използват те. Кампанията ще приключи със заключителна лекция на тема „Рискове при употреба на антибиотици“, която ще се проведе от 18:00 часа в зала 105 (етаж 1) на Факултета по Фармация.

Лекцията ще бъде представена от Доц. Д-р Петко Маринов, дм, специалист по клинична токсикология и преподавател към Катедрата по фармакология, токсикология и фармакотерапия към Факултета по Фармация, МУ-Варна.

ЗА ЗАПИСВАНЕ :

 

 ПУНКТ ФАКУЛТЕТ ПО ФАРМАЦИЯ (от 12:00 до 14:00 ч.):

Илиян Димитров тел.: 0898 43 65 35

 

ПУНКТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА (от 11:30 до 13:30 ч.):

Микаела Михайлова тел.: 0892 31 35 91

 

Желаещите да участват трябва да се обърнат към съответният координатор на пункт, който са избрали (посочените фейсбук/телефонен номер) най-късно до 17.11 до 23:59ч., изпращайки следните данни: име, специалност, курс, факултетен номер, фейсбук, имейл и ЧАС, В КОЙТО ДА ПРИСЪСТВАТ (интервал от максимум 1 час).

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Представители на МУ-Варна взеха участие в Десета национална конференция по болнична фармация

ноември 11, 2016By Магдалена БлизнаковаНаука и образование No Comments

bolnichnafarmaciqОт 28 до 30 октомври 2016 г. в град Правец се проведе Десета национална конференция по болнична фармация с участието на МУ-Варна. Юбилейното издание на форума протече под надслов „Нови предизвикателства пред болничната фармация“.

Доц. маг.-фарм. Евгени Григоров от УНС по социална фармация към Катедрата по фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт на МУ-Варна изнесе практически семинар на тема „Оценка на здравните технологии“. Той разясни на аудиторията особеностите на процеса за включване на нови лекарствени терапии и технологии в Позитивния лекарствен списък.Участие взеха и студентите от пети курс на Факултета по фармация Красен Тонев и Диян Николов. Двете момчета са членове и на новосъздадения кръжок по „Болнична фармация“.

Събитието предостави възможност за изнасяне на практически семинари и дискусия между представители на фармацевтичната гилдия и членове на Професионалната организация на болничните фармацевти в България (ПОБФБ).

По време на форума председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов обяви приетите изменения и допълнения на Правилата за добра фармацевтична практика, които се отнасят до болничните аптеки.

Юбилейното издание беше почетено и от маг.-фарм. Джоан Пепард, председател на Европейската асоциация на болничните фармацевти (EAHP), която изнесе лекция на тема „Европейските стандарти по болнична фармация и общата обучителна рамка по тази специалност“.

Временен свободен достъп до платформите на Thieme в областта на неврохихургията, отоларингологията и рентгенологията

ноември 9, 2016By Бойко МатевМеждународна дейност, Наука и образование No Comments
thieme-logoДо 11 декември 2016 г. всички преподаватели и студенти на МУ-Варна имат свободен достъп до платформите на водещото немско издателство Thieme в областта на неврохирургията, отоларингологията и рентгенологията. Временният достъп е осигурен от Библиотеката на МУ-Варна и е наличен през мрежата на университета.
eNeurosurgery е най-пълният онлайн неврохирургичен ресурс. Той предоставя над 57 400 страници от електронни книги на Thieme, повече от 52 400 изображения и видеоклипове, над 418 илюстрирани постъпкови процедури, както и  едновременно търсене в списания на Thieme и PubMed.
 
Като най-пълният онлайн оториноларингологичен ресурс eOtolaryngology предлага повече от 39 500 страници от електронни книги на Thieme, над 58 500 изображения и видеоклипове с непрекъснато нарастваща колекция от илюстрирани постъпкови процедури, както и едновременно търсене в списания на Thieme и PubMed.
 
Повече от 49 000 електронни книги страници, над 99 000 изображения, и над 2500 случая и стотици часове с видео лекции може да намерите в eRadiology.

Неврохирург от МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ бе отличен с награда за млад учен в областта на невротравматологията

ноември 7, 2016By Бойко МатевМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

nevrohirurgД-р Богомил Илиев, специализант в Клиниката по неврохирургия към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и асистент в Медицинския университет бе удостоен с престижната награда за млад учен по време на 21-я конгрес на Евроакадемия Мултидисциплинария Невротравматологика (EMN).  Научното събитие, което бе под мотото: „Противоречия в невротравматологията“, се проведе в периода 20 – 22 октомври 2016 г. в град Нови Сад под егидата на Президента на Република Сърбия.

Представители на МУ– Варна и Клиниката по неврохирургия към УМБАЛ „Света Марина“-Варна участваха в съвместно провеждащите се  21-ви конгрес на Евроакадемия Мултидисциплинария Невротравматологика (EMN), 5-ти неврохирургичен конгрес на Дунавско-карпатския регион (NSCDCR), 2-ри конгрес на Сръбското Дружество по Неврохирургия (SNS) и  симпозиум на Югоизточноевропейското Дружество по Неврохирургия (SеENS).

По време на научния конгрес д-р Илиев представи темата: „Endoscope-assisted evacuation of chronic subdural hematoma- 121 minimally invasive procedures“, която е съвместна разработка от авторски колектив в състав: проф. д-р Я. Енчев, д-р Б. Илиев, д-р Т. Кондев, доц. д-р Т. Аврамов, д-р Пл. Трендафилов, д-р Е. Захариева, д-р М. Мойнов и д-р Ст. Тодорова.

Наградата представлява международно признание за МУ-Варна и Клиниката по неврохирургия към УМБАЛ „Св. Марина“, която е една от водещите не само в България, но и в региона.

Факултативни курсове по медицински английски, немски и руски език

ноември 6, 2016By АдминистраторНаука и образование No Comments

bild_kleinДепартаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт предлага през учебната 2016/2017 г. факултативни курсове по клинична комуникация  Ниво В2 на АНГЛИЙСКИНЕМСКИ и РУСКИ език за студентите от 5 и 6 курс, специалности МЕДИЦИНА и ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА.
Минималният брой студенти за сформиране на група е 10.

Хорариум: 60 уч. часа
За повече информация и записване:

  • Английски език:      ст. преп. Светла Трендафилова      svetla.trendafilova@gmail.com
  • Немски език:             доц. Иван Мерджанов, д.п.            merdzhanov@gmail.com
  • Руски език:                ст. преп. Мария Костова, д.ф.        mkmuvarna@yahoo.com

 

При запитване/записване  моля посочвайте име, ф. номер, курс, група и email-адрес/телефон за обратна връзка

Забележка: Поради натовареността на преподавателите занятията по АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК ще се провеждат както следва: 1. Семестър – 10 уч. ч./2. Семестър – 50 уч. ч.