Науката в служба на обществото  – 2018

На 26 октомври (петък) в 10.00 часа във втора аудитория на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ ще бъде открита научната конференция „Науката в служба на обществото  – 2018″. Форумът е заключителен в рамките на инициативата „Месец на науката“ – Варна 2018.

В организацията на събитието се включиха: Община Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Технически университет – Варна, Икономически университет – Варна, Институт по рибни ресурси, Институт по океанология „Фритьоф Нансен“ и Център по хидро- и аеродинамика към Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ – БАН.

При откриването на конференцията ще бъдат връчени награди, от името на Съюза на учените във Варна. Следват пленарни доклади и заседания по секции: „Медицина и дентална медицина“, „Социални и правни науки“, „Технически науки“, „Морски науки и технологии“, „Океанология“и „Икономически науки“.

Повече информация ТУК и на мейл: zzlatarova@abv.bg

В случай, че желаете да изнесете доклад или постер в рамките на конференцията е нужно да изпратите заглавие, автори и резюме (и предпочитана форма на представяне: доклад или постер) на следния мейл адрес: zzlatarova@abv.bg до 28.09.2018г.