Почетна грамота „Благородно сърце“ получи директорът на Филиал Шумен към МУ-Варна

март 2, 2017By Бойко МатевМеждународна дейност No Comments

На 28.02.2017 г. за първи път в град Шумен бе отбелязан Международният ден на редките болести с активното участие на студенти и преподаватели от Филиал Шумен към МУ-Варна.

Първокурсници от специалност „Медицинска сестра“ на Филиал Шумен и техни преподаватели, заедно с Национален алианс на хората с редки болести, организираха кампания сред гражданите на гр. Шумен с раздаване на информационни материали. В знак на солидарност точно в 13:00 часа присъстващите участваха в масовото вдигане на ръце, което се осъществява по едно и също време в цяла Европа. Те пуснаха и разноцветни балони, символизиращи хилядите видове редки болести.

Директорът на Филиала проф. Соня Тончева бе удостоена с почетна грамота „Благородно сърце“ за подкрепата и съдействието при организирането и провеждането на Семинар по редки болести „Да добавим живот!“. Наградата връчи председателят на Националния алианс на хората с редки болести г-н Владимир Томов.

Инициативата, организирана от Европейската пациентска платформа EURORDIS, се провежда за първи път през 2008 г. с цел да запознае обществеността в Европейския съюз с проблема „редки болести“.

И тази година денят беше честван в над 100 страни (ЕС, САЩ, Китай, Япония, Канада, Австралия, Бразилия и др.), за да даде гласност на наболели въпроси. Основната задача на Националния алианс на хората с редки болести е утвърждаване и прилагане в България на общоприетите европейски ценности – универсалност, достъп до лечение на добро ниво, справедливост и солидарност.

МУ– Варна разширява международната си партньорска мрежа

февруари 24, 2017By Бойко МатевМеждународна дейност No Comments

На 23 февруари 2017 г. г-н Фуркат Дададжанов – ръководител на международния отдел на Международния казахско-турски университет „Х. А. Ясави“ в Казахстан бе на официално посещение в МУ-Варна. Той бе посрещнат от проф. Тодорка Костадинова – заместник-ректор по международно сътрудничество, акредитация и качество и проф. д-р Албена Керековска – заместник-ректор по учебната дейност.

На срещата бяха обсъдени възможностите за реализиране на обмен на студенти и преподаватели, сътрудничество по програма Еразъм+, както и бъдещо партньорство в областта на научноизследователската дейност. Г-н Дададжанов остана впечатлен от  съвременните методи на преподаване и високотехнологичнатите университетски бази на Медицински университет – Варна

Предстои обсъжданите теми да бъдат формализирани в споразумение за академично сътрудничество между двата университета. Проведената среща е в синхрон със стратегията на Медицински университет – Варна за разширяване на международната партньорска мрежа на университета в нови страни и региони.

Международният казахско-турски университет „Х. А. Ясави“ е водещ мултидисциплинарен университет, класиран на високи позиции в националните ранглисти на Казахстан. През май 2007 г. университетът се присъединява към Болонската декларация, а през септември 2010 г. към университетската Магна Харта. Във висшето учебно заведение се обучават над 8000 студенти, като повече от 1000 от тях са чуждестранни.

Започва подаването на документи за летни стажове на студенти и специализанти в Русия

февруари 24, 2017By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

От 27 февруари до 15 март 2017 г. ще се приемат документи за кандидатстване за традиционните летни стажове в учебните и клинични бази на Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“ и Северозападния държавен медицински университет „И. И. Мечников“ в Санкт Петербург, Русия.

Изискванията към кандидатите са да имат минимален успех от следването – много добър 4.50 (включително от зимен семестър на учебната 2016/2017 г.), да са положили успешно всички изпити (включително от зимен семестър на учебната 2016/2017 г.). За специализанти и докторанти се изисква минимален успех от дипломата за висше образование – много добър 4.50. Владеенето на английски език е задължително, а документ, удостоверяващ знанието на руски език ще бъде предимство.

Стажът в Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“ се провежда за седма поредна година в рамките на споразумение за двустранно  академично сътрудничество. Той ще се състои в периода 17-30 юли 2017 г. За него могат да кандидатстват:

 • студенти 3-ти, 4-ти и 5-ти курс „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“
 • студенти 2-ри и 3-ти курс „Медицинска сестра“ и „Акушерка“
 • специализанти и докторанти.

Повече информация за стажа можете да намерите ТУК.

За лятна практика в Северозападния държавен медицински университет „И. И. Мечников“ в Санкт Петербург, която ще се проведе от 24 юли до 4 август 2017 г.,  документи могат да подават:

 • студенти 3-ти, 4-ти и 5-ти курс „Медицина“ и „Дентална медицина“
 • студенти или обучаващи се в магистърски програми на Факултета по обществено здравеопазване 
 • специализанти и докторанти по някое от направленията хирургия, кардиология, микробиология, анестезиология, интензивно лечение, дентална медицина, хигиена и епидемиология.

Повече информация за стажа можете да намерите ТУК.

Формулярът за кандидатстване можете да намерите на сайта на Медицински университет – Варна, в раздел Международно сътрудничество.

Съгласно утвърдената Селекционна процедура за подбор на участници в летни стажове в ПМДМУ „И. М. Сеченов“ и СДМУ „И. И. Мечников“, с одобрените по документи кандидати ще се проведе интервю.

Гост-лектори от Украйна ще изнесат лекции по фармакогнозия и клинична фармакология в МУ-Варна

февруари 22, 2017By Бойко МатевМеждународна дейност No Comments

От 27.02.2017г. до 03.03.2017г. Факултетът по фармация към МУ-Варна ще бъде домакин на гост-лектори от Националния университет по фармация в Харков (Украйна). Заместник-декана по учебната работа доц. Лариса Ленчик от Катедра „Химия на природните съединения“ и доц. Виктория Прописнова от Катедра „Клинична фармакология и клинична фармация“ на украинския университет са лекторите, които ще гостуват в рамките на проект за сътрудничество по програма „Еразъм+“ между МУ-Варна и Националния университет по фармация в Харков (Украйна).

Доц. Лариса Ленчик ще изнесе лекции по фармакогнозия. Първите две ще се проведат на 27 февруари (понеделник) от 16:30 часа в зала 816 на Факултета по фармация, като темите са съответно-„Съвременни изисквания, свързани с качеството, безопасността и ефективността на растителни субстанции за медицински цели“ и „Състав на фитопродуктите и тяхната стандартизация“. Вторият блок от лекции ще се проведе на  1 март (сряда) от 16:30 часа в зала 816 на Факултета по фармация. Разглежданите теми ще бъдат „Изисквания на европейската и украинската фармакопея“и „Методи за анализ на биологично активни вещества от растителен произход“.

Доц. Виктория Прописнова ще изнесе лекции по клинична фармакология на 28 февруари (вторник) от 16:30 часа в зала 816 на Факултета по фармация и ще разгледа темите „Място и значение на клиничната фармация в съвременната система на здравеопазване“ и „Иновативни или генерични лекарства: предимства и недостатъци“. На 2 март (четвъртък) от 16:30 часа в зала 816 на Факултета по фармация доц. Прописнова ще изнесе и лекции на теми „Клинична фармакология и фармацевтични грижи при НСПВЛ: какво ново?“ и „Лекарства на билкова основа и модерна медицина“.

Всички лекции ще бъдат с превод на български език. Поканени са студенти, докторанти, преподаватели, магистър-фармацевти и всички, за които темите представляват интерес.

МУ – Варна се включва активно в инициативите, посветени на тридесетгодишнината на Програма „Еразъм+“

февруари 22, 2017By Бойко МатевМеждународна дейност No Comments
2017 е годината на „ЕРАЗЪМ“ – ERASMUS или EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students. Тридесетата годишнина на най-известната европейска програма за образователен обмен ще бъде отбелязана в целия Европейски съюз.
​Kампанията по повод честванията на годишнината в България бе тържествено открита на 21.02.2017 г. в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Официални приветствия поднесоха проф. д-р Огнян Герджиков – Министър-председател на Република България,  проф. дхн Николай Денков – Министър на образованието и науката, проф. дфн Анастас Герджиков – Ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д-р Любен Тотев –  Председател на Съвета на ректорите в България, ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и г-жа Татяна Калканова – Изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси.
Медицински университет – Варна бе представен от проф. Тодорка Костадинова – Заместник-ректор по международно сътрудничество, акредитация и качество и институционален координатор по програма „Еразъм+“.
Програма „Еразъм+“ е приета от Съвета на министрите на образованието и стартира през 1987 г. в 11 страни . С течение на времето обхватът и се разширява до 33 участващи страни и 169 партньорски държави като Швейцария и Турция. За периода 2014-2020 г. програмата разполага с бюджет от над 16 милиарда евро.
Програмата на Европейския съюз за студентски обмен вече е дала възможност на над 5 милиона млади хора да учат в чужбина.
От 2000 г. Медицински университет – Варна провежда обмен на студенти и преподаватели по програма „Сократ-Еразъм“. През 2007 г. учебното заведение получава разширена университетска харта „Еразъм+“, а през декември 2013 г. – университетска харта за работа по новата програма „Еразъм+“ през програмен период 2014-2020 г.
МУ-Варна има сключени двустранни споразумения за обмен по програмата с 36 университета от 15 европейски страни.

Гост-лектор от Санкт Петебург – Проф. Вадим Пищик ще изнесе лекция на Черноморския симпозиум

февруари 11, 2017By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование, Предстоящи събития No Comments
Уважаеми колеги, 
Радваме се да Ви представим първият гост-лектор в тазгодишния Пети Черноморски Симпозиум за млади учени в сферата на Биомедицината (BSYSB) – Проф. Вадим Пищик, дмн – Зам. Декан към Факултет Медицина към Държавен Университет – Санкт-Петербург и Ръководител на Гръдната хирургия към Федерална Болница в Санкт-Петербург #122. Проф. Пищик ще представи лекция на тема:
Формиране на бъдещето на неинвазивната гръдна хирургия в и извън операционната зала.
Лекцията, както и Черноморския симпозиум, се провеждат на английски език. (още…)

Посещение на ЦЕРН за студенти от първи курс

януари 24, 2017By Магдалена БлизнаковаКултурна дейност, Международна дейност, Предстоящи събития No Comments

​Студенти първокурсници от МУ-Варна имат възможността да посетят Европейската организация за ядрени изследвания (CERN), която е най-голямата лаборатория по физика на елементарните частици в света. В продължение на една седмица за студентите е планирана очарователна туристическа програма включваща множество забележителни места – родния дом на Моцарт, къщата на Айнщайн и два дни в CERN.

Посещение на ЦЕРН

Дати и пълна програма – 15-23.04.2017 г.

(Само за студенти първи курс)

БЕЛГРАД – ЛЮБЛЯНА– ЗАЛЦБУРГ – ЛИХТЕНЩАЙН – БЕРН – ЖЕНЕВА –  ВЕВЕ –МОНТРЬО – ВЕРОНА   – ЗАГРЕБ

I ден – Тръгване от Варна. Пътуване до Белград. Вечерна разходка по града. Нощувка.

ІІ ден – Закуска. Тръгване от Белград  р  ано сутринта. Пътуване през Сърбия и Хърватска. Разходка из красивата Любляна – Тройния мост, покрития пазар, паметника на поета Прешерн, моста с крилатите дракони /кога ще хвръкнат?/  Нощувка около Любляна.

ІІІ ден – Закуска. Пътуване за Залцбург – града на Моцарт.  Разглеждане на града – прекрасната Катедрала, Родният дом на Моцарт, градините на Милабел, Хоензалцбург – един от най- големите и най-добре запазени средновековни замъци в Европа. Нощувка около Инсбрук.

ІV ден – Закуска. Разходка в столицата на Лихтенщайн – Вадуц/съвършенство на миниатюрите, царство на банките и пощенските марки/. Берн – градът на мечката. Разглеждане на старата централна улица „Марктгасе”, Часовниковата кула, къщата на Айнщаин. Нощувка около Женева.

V ден Закуска. Запознаване с ЦЕРН. Следобяд – посещение на сградата на ООН / с предварителна заявка/ По желание – посещение на старинния град Анси.   Нощувка

VІ ден – Закуска. Работа в ЦЕРН. След обяд – туристическа програма в Женева – перлата на женевското езеро, Цветния часовник / чиито 6000 цветя се подменят всеки сeзон/

VІІ ден –  Закуска. Отпътуване за Верона. По пътя – спирка във  Веве и фотопауза на брета на Женевското езеро в Монтрьо. Кратка пешеходна разходка из знаменития курорт. Нощувка край Верона.

VІІІ ден – Закуска. Разглеждане на очарователната Верона. Къщата на Жулиета, прощад „Бра”1 Арена ди Верона. Отпътуване за Загреб Нощувка

ІХ ден Закуска – сух пакет. Пътуване за дома Пристигане във Варна – късно вечерта.

ЦЕНА – 520лв

Цената включва: пътуване с комфортен автобус; 8 нощувки със закуски  -1 в Белград , 2 около Загреб или Любляна, 1 в Инсбрук, 3 в Женева и 1 в Италия /; водач по време на цялото пътуване, туристическа програма.

Цената не включва: входните такси на посещаваните обекти,

 Необходими документи – лична карта и/или паспорт.

За записване: ас. Янка Банева, катедра Физика и Биофизика, Медицински колеж, 4.ет., стая 406, тел.0899850060.

Регистрирайте се за участие в научната конференция на Европейската асоциация по нутригеномика

януари 13, 2017By Бойко МатевМеждународна дейност, Наука и образование, Предстоящи събития No Comments

Започна регистрацията на участниците в най-престижната научна конференция на Европейската асоциация по нутригеномика – NuGo Week, на която домакин през 2017 г. ще бъде Медицински университет – Варна. Всички желаещи вече могат се регистрират и да изпращат своите резюмета в специално разработената от университетското издателство електронна платформа за научни конференции на адрес:

14-тата годишна научна конференция NuGo Week (28 – 31 август 2017г.) ще се проведе за първи път в Източна Европа, като МУ-Варна получи домакинството много скоро, след като стана член на Европейската асоциация по нутригеномика през 2014 г.
Сред световните учени в областта на нутригеномиката, които вече са потвърдили участие си, се открояват имената на водещи специалисти в областта, като Джон Бърн от Нюкасълски университет, Великобритания, Саверио Чинти  от университета в Анкона, Италия, Ксу Лин от Шанхайския институт за биологични науки, Китай, Ивс А Лусиер от университет в Аризона, САЩ, Ричард Майтън от Института по изследване на храните във Великобритания, Кари Стефансон от deCODE Genetics, Исландия, Иънг Дьун Сур от Националния университет в Сеул, Kорея, който е и председател на Азиатско-тихоокеанската организация за нутригеномика и нутригенетика.
Ако сте млад учен, докторант или постдокторант с интерес към системната биология, нутригеномиката, персонализираната медицина или молекулярното хранене, то тази конференция и съпътстващите я събития биха били интересни и ползотворни за вас.
За повече информация относно събитието можете да се обръщате към проф. Диана Иванова, член на изпълнителния комитет на NuGO, както и декан на Факултета по фармация към Медицински университет-Варна на адрес: nugoweek2017@gmail.com
Вижте повече за събитието тук
Ако имате въпроси относно регистрацията за участие и подаване на резюмета може да се обрърнете към Университетското издателство МУ-Варна.

УМБАЛ „Св. Марина“ ще бъде присъединена към европейска програма за лечение на деца с болест на Ходжкин

декември 6, 2016By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини, Международна дейност No Comments

3Детската онкохематология в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна с ръководител доц. д-р Валерия Калева ще бъде присъединена през 2017 г. към европейската програма EuroNet-Paediatric Hodgkin’s Lymphoma (EuroNetPHL) за лечение на деца с Болест на Ходжкин. Това стана ясно, след като през миналата седмица водещи европейски специалисти в областта на детската онкохематология от Германия посетиха лечебното заведение с цел експертна оценка на условията на работа в клиниките по детска онкохематология, нуклеарна медицина, лъчетерапия и патоанатомия. С присъединяването към програмата ще бъде установена трайна професионална колаборация на Клиниката по детска онкохематология в УМБАЛ „Св. Марина“ с европейския референтен детски лимфомен център в Гисен, Германия.

Програмата EuroNetPHL действа от 2007 година в Европа и включва детски центрове, в които се лекуват деца с Болест на Ходжкин и отговарят на определени критерии. Интердисциплинарният екип немски специалисти, който посети варненската болница, е инициатор на проекта, а целта му е осъвременяване и уеднаквяване на диагностичните критерии и терапевтичните практики при деца с Болестта на Ходжкин.

„Важно е да имаме единен стандарт в лечението сред повечето европейски страни и да увеличим процента на оцеляване“, каза ръководителят на проекта проф. Дитер Кьорхолдс.

Оценката на европейските експерти за Клиниката по детска онкохематология, както и на диагностичните звена в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна е, че отговарят на всички изисквания, необходими за присъединяване на България към проекта EuroNetPHL.

Кандидатствайте до 21 декември за студентски мобилности по програма Еразъм+

декември 1, 2016By Бойко МатевМеждународна дейност No Comments

eu-flag-erasmus

До 21 декември 2016 година е крайният срок, в който всички желаещи да участват в студентски мобилности през следващата академична година 2017/2018, могат да подадат своите документи за кандидатстване.

Кандидатите могат да бъдат студенти от следните специалности:

 • „Медицина“ – 2-ри, 3-ти и 5-ти курс, за провеждане на летни практики и държавен стаж по Еразъм+;
 •  „Фармация“ – 2-ри, 3-ти и 4-ти курс, за провеждане на практическо обучение по СИД;
 • „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – 3-ти курс, кандидатстват за мобилност по време на държавен стаж;
 • „Здравен мениджмънт“ и „Управление на здравни грижи“ /ОКС Бакалавър/ – 3-ти курс, за провеждане на преддипломен стаж

Вижте тук държавите, университетите и свободните места, за които може да кандидатствате.

За участие в програма Еразъм+ могат да кандидатстват всички студенти с минимален среден успех от следването към момента на кандидатстване „Много добър 4,50„.

Студентите трябва да са положили всички изпити към момента на подаване на документите.

За участие в програма Еразъм+ могат да кандидатстват и редовни докторанти с минимален среден успех от дипломата за висше образование „Много добър 4,50“.

Необходимите документи за кандидатстване са:

 1. Формуляр за кандидатстване (по образец)
 2. Декларация за защита на личните данни по Студентска мобилност (по образец)
 3. Уверение от Учебен отдел за среден успех от следването за студенти (за докторанти – Копие на заповедта за зачисляване като редовен докторант и копие от дипломата за висше образование)
 4. Препоръка на български език:
 • за студенти – от преподавател в МУ-Варна
 • за докторанти – от ръководителя на докторантурата
 1. Сертификат за език, доказващ ниво на езикова подготовка (или копие от диплома за профилирано езиково обучение)

Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество“ /стая 209/ от 13:00 до 16:00 часа при Светлана Панайотова или сканирани на e-mail: erasmus@mu-varna.bg

Срок за подаване на документите – 21.12.2016