4-ти международен семинар по контратероризъм

юни 20, 2017By Бойко МатевМеждународна дейност, Наука и образование, Предстоящи събития No Comments

В периода 26 – 27 юни 2017 г. в зала „Проф. Владимир Иванов“ на УМБАЛ „Света Марина“ ще се проведе 4-ти международен семинар по контратероризъм.

Форумът включва лекции, практически решения и демонстративни материали, посветени на конвенционалните, неконвенционалните и медицински аспекти на тероризма.

Поканените лектори са представители на водещи антитерористични институции в Израел, Посолството на Израел в България, Посолството на България в Израел, както и признати специалисти от страни – членки на НАТО, Руската федерация и Сърбия.

Семинарът има научна, образователна и квалификационна програма и е продължение на първите три специализирани срещи във Варна, засягащи всички страни на тероризма и борбата с него.

Четвъртият семинар ще надгради постигнатия опит и готовността за ответна реакция при потенциална терористична заплаха като цяло, вкл. организационни, координационни, теоретични и практически аспекти на тероризма в глобален формат, заедно с въпроси за взаимодействие на международни и национални институции като потенциални участници в антитерористичните действия.

Подробна информация може да намерите в Програма на семинара.

Студенти от МУ-Варна посетиха ежегодната среща на немското общество по оториноларингология

юни 16, 2017By Бойко МатевМеждународна дейност No Comments

В периода 24-27 май студенти от МУ-Варна, заедно с техния научен ръководител доц. д-р Николай Сапунджиев от Катедра по Неврохиргия и УНГ болести, посетиха 88-та годишна среща на немската общност по оториноларингология, Хирургия на главата и шията в град Бон, Германия. Тя се провежда ежегодно от дружеството „Уши, нос, гърло. Хирургия на глава и шия“.

На конгреса младите медици от МУ-Варна Лилия, Георги, Благовеста, Десислава и Тереза имаха възможност да посетят лекции на специалисти от цял свят и да вземат участие в дискусии, на които споделиха своите опит и гледна точка по конкретната проблематика. Представена бе медицинска апаратура от най-висок клас, демонстрации на най-новите медикаменти, както и новостите при методите на лечение. Конгресът даде възможност на студентите да представят своите научни разработки и да научат последните новости в областта на оториноларингологията.

Специализантът д-р Георги Давидов сподели: „Аз съм на подобна конференция за 3-та поредна година. Когато си се ориентирал от по-ранен етап на обучението си какво искаш да специализираш, тя много помага. Там има апаратура в областта на „Уши, нос, гърло“, която подпомага диагностиката на бронхоскопски изследвания в областта на пулмологията, има такава, която е много полезна при изграждането на костни структури, което влиза в дейността на лицево-челюстната хирургия, т.е. там е мястото, където можеш да видиш различни неща и където това, за което сме чели се визуализира и може да бъде видяно, докоснато и да разберем как функционира.“

„ Желанието ми да се занимавам с Педиатрия се подхрани още по-силно след посещението на конгреса. Беше изключително интересно. За мен бе много важно да успея да покрия изискванията на следващото ниво в живота ми, а именно академичното и МУ- Варна ми предостави отлична възможност да го направя. Искам да се развивам тук, в България и затова не планирам да се връщам в Испания. Това, което истински ме мотивира е да виждам, че нещата, които съм научила мога да приложа на практика и да видя, че пациентите са доволни. Когато отделям от своето време, за да посещавам подобни конгреси, те ме зареждат с енергия и ми дават нови знания и умения, които ме мотивират да се развивам по най-добрия начин и занапред.“- сподели впечатленията си Тереза, която се обучава в англоезична форма в МУ-Варна.

 „Благодарим на МУ-Варна, че ни оказа подкрепа, за да можем да си позволим да отидем на този конгрес, на университетската болница „Св. Марина“, която ни предостави база, за да можем да осъществим нашите проекти и на доц. Сапунджиев за възможността всичко това да се превърне от идея в реализиран проект.“- изказаха своята признателност студентите.

Делегати от Варна участваха в Министерската конференция за околна среда и здраве в Острава

юни 16, 2017By Бойко МатевМеждународна дейност No Comments

​От 13 до 15 юни 2017 г., в град Острава, Чехия се проведе 6-тата министерска конференция за околна среда и здраве, организирана от Световната здравна организация (СЗО), Организацията на обединените нации (ООН) и Икономическата комисия за Европа към ООН.

 България бе представена от делегати от Община Варна и Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ Варна, като членове на мрежата на СЗО „Региони за здраве“. Доц. Антоанета Цвекова, председател на общинската комисия по здравеопазване във Варна, проф. Тодорка Костадинова, заместник-ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество“ и доц. д-р Клара Докова, зам. декан на Факултета по обществено здравеопазване и контактно лице за регион Варна в Мрежата Региони за здраве  участваха в специализирана сесия, посветена на ролята на градовете и регионите за изграждане на устойчива околна и социална среда в контекста на глобалните промени в околната среда.

 За първи път на международна министерска конференция са поканени представители и делегации от регионално и местно ниво, което бе отчетено като важна крачка за постигане на съгласуваност на политиките на всички нива: международно, национално, регионално и местно.

 В хода на сесията бяха представени добри практики от кметовете на градовете Острава Чехия, Удине, Италия, Бурса, Турция,  градчето на ООН и СЗО в Копенхаген,  регион Венето, Италия и др. за управление на различни аспекти на околната среда и ефекта върху здравето и благополучието на техните граждани.

Специално внимание бе отделено на интерсекторното сътрудничество и ролята на кметовете и техните екипи от една страна, а от друга –  на сътрудничеството с академичните среди и бизнеса.

 Делегатите от Варна представиха конкретни действия за промоция на здраве и междусекторно сътрудничество на местно ниво и иновативни подходи за осигуряване на добро качество на обучение на бъдещите професионалисти в сферата на общественото здраве от опита на МУ – Варна.

 По време на министерската конференция бе изтъкната ролята на университетите и академичните среди за предлагане на съвременни технологии и иновации в областта на околната среда и здраве, насочени към контрол на води, въздух, управление на отпадъци, включително и на отпадъчни води, управление на транспорта в градска среда. Широко бяха застъпени и темите за въздействието на химичните вещества, пестициди и биоциди върху производството и съдържанието на храни от растителен и животински произход, електронното здравеопазване и отговорностите на институциите и гражданите. Специален акцент бе поставен върху здравето, възпитанието и правата на децата и младите хора (15-25 г.).

 Традиционно по време на всяка министерска конференция по околна среда и здраве се приема Декларация, като основният ангажимент на тази от Острава 2017 г. е за засилване на националните действия чрез създаване на гъвкаво „национално потфолио“, адресирано към устойчивост в околната среда и здравните системи.

МУ – Варна бе представен на Международната седмица по Програма „Еразъм+“ в Коимбра

юни 14, 2017By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

​От 5 до 9 юни 2017 г. се проведе Международната седмица по Програма „Еразъм+“, организирана от Международния отдел към Факултета по медицина при Университета в Коимбра (Португалия). Основан през 1290 година, той е най-старият университет в страната и сред най-старите в света. С около 25 хиляди студенти и днес Университетът е измежду основните образователни и изследователски центрове на Португалия.

В работните срещи участваха представители на отделите по международно сътрудничество и координационните офиси по Програма „Еразъм+“ от факултетите по медицина на университетите в Бари и Сиена (Италия), Вюрцбург (Германия), Любляна и Марибор (Словения), Суонси (Обединено кралство), Прага (Чехия), Земелвайс (Унгария), Вилнюс (Литва), Мадрид (Испания) и Копенхаген (Дания). 

Срещата беше открита от проф. Дуарте Нуно Виеира – Декан на Факултета по медицина при Университета в Коимбра, проф. Америко Фигуеиридо – Заместник-декан по международно сътрудничество и проф. Марилия Дурадо – координатор на програма „Еразъм+“.  Чуждестранните гости посетиха Факултета по медицина, Ректората и Здравния център за студенти в старата част на града, както и ново изградените корпуси на факултетите по медицина, дентална медицина и фармация, новата библиотека и инкубатора за научно-изследователска дейност до университетската болница в Коимбра.  

Програмата на срещите включваше представяне на институциите и техните мобилности на преподаватели, студенти и докторанти. Бяха организирани и срещи с Мрежата на студентите по медицина и Мрежата на студентите от Програма „Еразъм+“ , които споделиха впечатления като входящи и изходящи студенти от факултетите по медицина. В дискусиите по групи участниците обсъдиха интеграцията на студентите по време на мобилност, проблеми при организацията и сключването на споразумения за обучение и студентски практики, организация и административни проблеми при клинични практики, присъждане и признаване ECTS кредити, комуникация между факултетите и университетските болници.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна беше представен от Анета Докова, д.и. – Ръководител на Отдела „Международно сътрудничество“ и Силвана Добрева – административен координатор по Програма „Еразъм+“, които запознаха колегите си с историята, традициите и международните партньори на Университета, както и с конкретните статистически данни за проведените входящи и изходящи мобилности по Програма „Еразъм+“ през последните 10 години. Аудиторията беше впечатлена както от фактите за активността на международния обмен, така и от учебната база, условията и студентския живот в МУ – Варна, които бяха визуализирани в кратък филм и презентация. 

Обсъдени бяха предложения за академично сътрудничество и различни видове мобилности от всички участници в международния работен семинар. Взето бе решение за създаване на мрежа за улесняване комуникацията и администриране на мобилностите по Програма „Еразъм+“, в която да се включат всички представени университети.

Проф. Игнатов възстановява сътрудничеството между български и швейцарски лекари

юни 5, 2017By Бойко МатевМеждународна дейност No Comments

​Екипи от лекари от психиатричната болница в Лийстал, Швейцария, и психиатричните клиники в УМБАЛ „Св. Марина“ направиха работна среща във Варна. Повод за визитата на швейцарските специалисти бе 25 години от старта на първото международно сътрудничество между двете болници. Ръководителите на екипите – проф. д-р Стефан Тодоров и д-р Теодор Кан, Доктор хонорис кауза на МУ-Варна и почетен жител на Варна, направиха кратка ретроспекция на сътрудничеството и на постигнатите високи резултати в областта на психиатрията. Гостите бяха приветствани и придружени по време на визитата си и от зам.-ректора по международно сътрудничество, акредитация и качество в МУ-Варна проф. Тодорка Костадинова и от зам.-директора по лечебно-диагностичната дейност проф. д-р Силва Андонова.

Швейцарските психиатри отчетоха изключителния напредък на психиатричните клиники в Университетската болница във Варна както по отношение на реновираната материална база, така и по отношение на прилагането на нови концепции в терапиите към психичноболните пациенти и създадената толерантна среда за тяхната реинтеграция в обществото и подобряване на качеството и условия за лечение. Най-голямо впечатление им направи развитието и прилагането на съвременните терапевтични програми, включващи елементите на социалната психиатрия и осигуряване на социална среда и подход при лечението.

Напредъкът при прилагане на нови концепции за лечение, развитието на социалния аспект в психиатрията, реновираната материална база и модерната среда като част от терапията в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна, както и високотехнологичната апаратура в болницата са отлични предпоставки за активиране на нови, бъдещи проекти между български и швейцарски лекари.

„Съвместната работа между лекарите в УМБАЛ „Св. Марина“ и швейцарските специалисти ще продължи. Предстои подписването на нов договор за сътрудничество между нашата и швейцарската болница“, коментира изпълнителният директор проф. д-р Валентин Игнатов.

В структурата на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна има 4 психиатрични клиники и работят общо 23 лекари, от които 2 професори, 4 доценти, 11 лекари – психиатри и 6 специализанти, 68 медицински специалисти – 5 психолози, 2 социални работници, 56 медицински сестри и фелдшери, 4 трудотерапевти и 1 възпитател, както и 42 санитари. Клиниките са структурирани и функционират по утвърдени стандарти и дейността им обхваща всички аспекти в психиатрията – обща, съдебна, детско-юношеска и дневен стационар. Болницата прилага комплексен подход при лечението на всички пациенти с психични заболявания, включително и при афективни разстройства и зависимости, и се извършват съдебно-психиатрични експертизи.

Част от академичното ръководство на МУ-Варна бе на работно посещение в Политехнически институт в Сетубал

май 12, 2017By Бойко МатевМеждународна дейност No Comments

В периода 25-30 април 2017 г. делегация от Медицински университет – Варна проведе работно посещение в Политехнически институт в гр. Сетубал, Португалия.

Визитата беше осъществена като мобилност в рамките на програма „Еразъм+“. Представители на МУ-Варна бяха проф. Албена Керековска, д.м. – зам.-ректор „Учебна дейност“, проф. Тодорка Костадинова, д.и. – зам.-ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество“, и доц. Емануела Мутафова, д.и. – декан на Факултет „Обществено здравеопазване“.

Основната цел на мобилността бе провеждане на иницииращи срещи и осъществяване на контакти с преподаватели и представители на академичното ръководство на Политехнически институт в гр. Сетубал по три направления: Логопедия, Физиотерапия, Медицинска сестра. Проведените срещи дават възможности за реално сътрудничество в областта на трите специалности, както свързани с обучението, така и с научноизследователската работа.

Бяха проведени допълнителни разговори и договорени бъдещи съвместни действия и институционално сътрудничество за обмен на преподаватели, обмен на студенти, съвместни изследователски и практически проекти и последващи публикации, съвместни кратки курсове и участия в конференции.

Новоподписаният договор за сътрудничество по програма „Еразъм+“ между МУ-Варна и Политехнически институт в гр. Сетубал бе подкрепен с тази визита, която е важна стъпка към задълбочаване и разширяване на партньорството между двете институции.

Европейски специалисти по артроскопия и спортна травматология се събират във Варна

май 11, 2017By Бойко МатевМеждународна дейност No Comments

От 11 до 14 май във Варна ще се проведе ХI-та международна конференция на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология /БААСТ/, на която ще се съберат над 200 известни хирурзи в областта на ортопедията и спортната травматология. Сред чуждестранните участници се открояват имената на д-р Давид Дежур от Франция, проф. Торстен Герке от Германия, д-р Борис Поберай от Словения. Съорганизатор на научното събитие са УМБАЛ „Св. Марина“ и Медицински университет – Варна.

По време на конференцията, която ще се проведе в КК „Слънчев ден“, участниците ще имат пряка връзка с операционните на варненската университетска болница „Св. Марина“, в които е предвидено да се извършат 6 високоспециализирани интервенции. Основните теми, които ще обсъждат водещите европейски специалисти са свързани с медицинските новости при реконструктивната колянна хирургия, първично и ревизионно ендопротезиране на колянна става, миниинвазивна и артроскопска раменна хирургия. Операциите, които ще се предават в реално време с видеовръзка ще бъдат извършени от водещи европейски специалисти в екип с д-р Калин Михов, началник Отделение  по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Св. Марина“ и д-р Максим Загоров.

Посланикът на Пакистан остана с отлични впечатления от МУ-Варна и отправи предложения за партньорство

май 11, 2017By Бойко МатевМеждународна дейност No Comments

На 10 май 2017 г. посланикът на страната Пакистан, Негово Превъзходителство А. С. Бабар Хашми, бе на посещение в Медицински университет – Варна.

Визитата се осъществи по инициатива на Посолството на Ислямска република Пакистан в България. Това е първото посещение на посланика във Варна. Той сподели пред ръководството на университета, че е очаквал с нетърпение да види Медицински университет – Варна, за който е чувал, че е едно от най-модерните и реномирани учебни заведения в Европа.

На срещата г-н Хашми подчерта, че дипломатическите и културни отношения между Пакистан и Република България имат повече от 50-годишна история и че е време те да се разширят с академични връзки в областта на медицината.

Негово Превъзходителство предложи да посредничи за установяване на сътрудничество и подписване на меморандум за разбирателство между Медицински университет – Варна с избран водещ пакистански медицински университет.

След представянето на университета от проф. Албена Керековска, проф. Тодорка Костадинова представи чуждестранните проекти и партньори на МУ-Варна и покани посланика на второто издание на Международния форум на партньорствата на МУ-Варна. Негово Превъзходителство изяви желание да помогне за разпространението на информация за всякакви събития, чийто домакин или организатор е МУ-Варна.

Чуждестранни студенти от МУ-Варна взеха участие на Национална работна среща на медицинските университети

май 5, 2017By Бойко МатевМеждународна дейност No Comments

В периода 28 април- 03 май 2017 г. в с. Равда, област Бургас се проведе Национална работна среща на преподаватели и чуждестранни студенти от медицинските университети в България. Събитието се организира по инициатива на Центъра за езиково обучение, физическо възпитание и спорт в МУ-София. Темата на срещата бе ,,Университетската Power Point презентация“.

Чуждестранните студенти на МУ-Варна  се отличиха със своите знания и умения. Представители от българоезичната програма на обучение бяха Инга Кулаксиз от 2 –ри курс, специалност Медицина и Аветис Багдасарян от 2ри курс, специалност Дентална медицина, а на англоезичните програми студентите от специалност Медицина- Александър Маухер от 2-ри курс,  Волкан Йълдъръм- 2ри курс, Шарлоте Либих – 3 курс и  Клара фон Холденбург- 3 курс.

Под ръководството на Даниела Танчева, преподавател по български език в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, Катедра „Славянски езици и комуникации“, студентите представиха  презентации на медицински теми, показаха добро ниво на владеене на български език и отлични  способности да презентират научна информация.

Даниела Танчева презентира своя методическа разработка и представи работата и постиженията на Катедра „Славянски езици и комуникации“ през последната учебна година – създаване на видео курс, представящ учебни филми, с които се обучават студентите от първи и втори курс,  издаване на два учебника по общ български език за чужденци и електронни упражнения за  платформата Blackboard .

Дейността на МУ-Варна беше оценена много високо от аудиторията и определена като новаторска и технологична.

Четвъртият ISPAD курс и конференция „Променящият се диабет” събра специалисти от 14 страни във Варна

май 4, 2017By Бойко МатевМеждународна дейност No Comments

Над 120 лекари, медицински сестри и студенти взеха участие в Четвъртия ISPAD курс www.ispad.org за следдипломно обучение по диабет и конференция „Променящият се диабет“.  Представители на 14 страни (България, Израел, Италия, Румъния, Холандия, Саудитска Арабия, Беларус, и др.) имаха възможността да слушат лекции, да участват в дискусии и да се срещнат със съвременни лидери в детската диабетология, сред които проф. Франческо Киарели от Киети, Италия – секретар на Европейското дружество по детска ендокринология и проф. Орит Пинкас-Хамиел от Израел, лидер в помпената инсулинова терапия.

По време на научния форум на високо ниво бе представена най-съвременната наука и практика в областта на диабета, възникващ поради генетични мутации извън неонаталната възраст, както и информация за пряк достъп до безплатна диагностика. Отбелязан бе и фактът, че България се намира на едни от челните места по правилно диагностицирани случаи, изпреварваща много от европейските страни и дори САЩ.  За първи път бе организирана сесия на младите учени, в която български и италиански лекари представиха интересни случаи от своята практика. Силен интерес предизвика и постерната сесия, в която участваха само български постери.

Вторият основен фокус на курса бяха редките заболявания, в грижата за които Варна заема водеща роля у нас. Проф. Файзал Ахмед от Глазгоу, председател на Научния комитет на ESPE, запозна участниците с регистъра за нарушения в половата диференциация, както и посоката на развитие на бъдещата грижа. Kурсистите работиха съвместно с проф. Анемийке Буут, настоящ директор на електронния обучителен портал на ESPE, върху диагнозата на редки костни заболявания – Остеогенезис имперфекта, генетични и придобити форми на остеопороза и др. Проф. Анита Хокен-Колега, директор на Холандската растежна фондация, представи съвременното поведение при синдром на Прадер-Вили, споделяйки трудностите по пътя за постигането му.

По традиция курсът бе проведен с подкрепата на Медицински университет – Варна и УМБАЛ „Св. Марина“. За първи път в рамките на форума се организира и лекция за немедицински лица и родители, интересуващи се от съвременните познания за диабет, след края на която проф. Киарели, проф. Хамиел, д-р Фон Зенгбуш и проф. Йотова отговаряха на въпросите на присъстващите.

Вижте интервю с проф. Киарели тук.

Вижте видео от форума и чуйте проф. д-р Виолета Йотова тук.