Екип на МУ-Варна обсъди възможности за разширяване на областите на сътрудничество с Университета в Месина, Италия

май 17, 2018By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

В периода 7-11 май 2018 г. екип от отдел „Международно сътрудничество“ на МУ-Варна проведе работно посещение в Университета в Месина, Италия, като мобилност на персонала с цел обучение в рамките на програма „Еразъм+“.

Основната цел на визитата бе уточняване на конкретните стъпки по реализиране на подписания договор за обмен на студенти и преподаватели в областта на медицината и денталната медицина, разширяване на сътрудничеството с нови специалности, по които да се провежда мобилност за студенти и преподаватели, както и изпълнение на дейностите по договора за академично сътрудничество, сключен през 2010 г. между МУ-Варна и Университета в Месина.

По време на работното посещение се проведоха редица срещи с експерти от програма „Еразъм+“ и представители на Международния отдел на Университета в Месина. На срещите присъстваха и представители от програма „Еразъм+“ от университетите в Гданск и Вроцлав. Бяха представени партниращите университети, структурите на международните отдели, организацията на програма „Еразъм+“ и областите, в които имат активен обмен и мобилности.

Осъществени бяха индивидуални срещи с ръководителя на Международния отдел към Университета в Месина д-р Джузепе Лукезе,  ръководителя на офиса на програма „Еразъм+“ към Университета в Месина г-жа Доминика Сиди  и зам.-ръководителя на отдела за мобилност по „Еразъм“ г-жа Моника ди Чезаре. Те изразиха своето задоволство от двустранните взаимоотношения и обмен между двата университета.

Отправени бяха следните предложения за разширяване на посоките на сътрудничество:

По програма „Еразъм+“:

  • Приоритети в обмена по програма „Еразъм+“ да бъдат обученията и мобилностите за научни изследвания.
  • Сътрудничеството между двата университета да обхване и докторските програми по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“.
  • С цел насърчаване на мобилностите на студентите да се подбират дисциплини, които се изучават по 1 или 2 семестъра. В тази връзка да не се предлагат мобилности, продължаващи 3 семестъра. МУ-Варна да изготви списък на дисциплините по специалност „Медицина“, които се изучават 3 семестъра.
  • За академичната 2018/2019 г. да се планират по два летни стажа по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“.
  • Да се разшири мобилността по програма „Еразъм+“, като се включат специалностите „Здравни грижи“, „Физиотерапия“ и „Логопедия“ (говорна терапия).

В договора за двустранно академично сътрудничество между Медицински университет – Варна и Университета в Месина:

 

  • Партньорството в рамките на договора да се разшири и да обхване и докторантския цикъл.
  • Да се определят приоритетни области, върху които да се фокусира сътрудничеството.
  • Да се изготви работна програма за академичната 2018/2019 г. за обмен на гост-лектори в определени области, като например ортопедия.
  • След като се уточнят нуждите и желанията на студентите и преподавателския състав, да се обсъдят различни възможности за финансиране на дейностите (напр. по програма „Еразъм+“, „Хоризонт 2020″ и др.)

Освен конкретните задачи, планирани в програмата на работното посещение, бяха организирани срещи с проф. Летерио Олива и проф. Микеле Атилио Роза – основатели на партньорството през 2010 г. и инициатори за подписването на договор за академично сътрудничество. Проф. Роза, който отговаря за следдипломната квалификация по ортопедия и травматология отправи предложение ортопедията да бъде приоритетно направление в двустранните отношения  между университетите. Той изрази готовност да бъде гост-лектор в Медицински университет – Варна.

Университетът в Месина е създаден през 1548 г. от папа Павел III. В него има 12 факултета, в които се обучават над 26 000 студенти по 78 специалности. Понастоящем действат повече от 400 договора за мобилност с университети от целия свят. За академичната 2017/2018 г. са се провели 110 входящи студентски мобилности. 

Преподаватели от МУ-Варна участваха в международна конференция по дентална медицина в Рим

май 15, 2018By Магдалена БлизнаковаЗдравни новини, Международна дейност, Наука и образование No Comments

От 7-ми до 9-ти май в Рим се проведе II-та Международна конференция по дентална медицина „Dental-2018“, в която участваха преподаватели от МУ-Варна. Цел на събитието бе обмен на опит, мнения и резултати, както и създаването на платформа, която да е от полза за учени, изследователи и  практици при внедряване и прилагане на иновативните технологии в денталната практика. Научните доклади бяха представени от участници от повече от 20 страни от цял свят – САЩ, Холандия, Бразилия, Кувейт, Саудитска Арабия, Великобритания, Ирландия, Франция, Канада, Австралия и др.

В работата на конференцията взе участие и екип от ФДМ – доц. Цанка Дикова, д-р Ивета Катрева и д-р Джендо Джендов. Те представиха клиничен случай, при който лечението е извършено с помощта на технологиите на 3D печат. В процеса на производство на денталните конструкции, моделите бяха отпечатани от специални пластмаси на стереолитографски 3D принтер Rapidshape D30. Представената работа е финален резултат по изпълнение дейностите от проект „3D принтиране и приложението му в съвременните методи на лечение в протетичната дентална медицина“,  финансиран от ФНИ към МОН. Тя предизвика широк интерес сред участниците в конференцията и след нея се проведе конструктивна дискусия. Специалисти от Мексико, Бразилия, Франция, Кувейт се интересуваха от приложението и начина на обучение на студентите по дентална медицина и зъботехника в МУ-Варна за работа с новите технологии. Получена бе покана и бяха проведени разговори за съвместна научна работа с проф. Карлос Елиас от Бразилия, който прави изследвания както за приложение на технологиите за 3D печат, така и на нано-структуриран титан при изработване на импланти и дентални конструкции.

Преподаватели от ФОЗ участваха в международно пролетно училище в Словения

април 30, 2018By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

Преподавателите от Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването ас. Соня Колева и Катедрата по икономика и управление на здравеопазването ас. Минчо Минев участваха в международно пролетно училище, посветено на ролята на първичната медицинска помощ за общественото здраве. Научно-практическият форум се проведе в периода 23-25.04.2018 в град Любляна, Словения. Той бе организиран от Центъра за здраве и развитие в Мурска Собота, Словения в партньорство с регионалния офис на Световната здравна организация за Европа, Министерство на здравеопазването и Националния институт за обществено здраве в Словения.

По време на форума представители на седем европейски страни споделиха опита и достиженията си при провеждане на различни реформи и политики в сферата на първичната медицинска помощ, трудностите при реформите, резултатите и ползите за обществото. Сред обсъжданите акценти могат да се откроят също преминаването от реактивна към проактивна първична медицинска помощ, преразпределяне на по-голяма част от ресурса за здравеопазване към първичната помощ като път за намаляване в дългосрочен план на общите разходи за здравеопазване и възможностите за междусекторни проекти и политики в областта на общественото здраве и първичната медицинска помощ и др.

В програмата бяха включени дискусии и работа в екипи при активно участие на всички присъстващи. Освен обогатени със знания и практически умения, представителите на МУ-Варна се завърнаха с предложения за бъдещи партньорства с утвърдени лектори и професионалисти от различни европейски региони и организации, сред които Европейският център за развитие на първичната медицинска помощ към СЗО; Фламандската агенция за грижа и обществено здраве (Белгия); Агенцията по оценка на и контрол на качеството в здравеопазването (AQuAS) – Каталуния (Испания); Центърът за здраве и развитие – Мурска Собота (Словения) и др.

Студенти и преподаватели от МУ-Варна представиха свои разработки на конгрес в Полша

април 25, 2018By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Наука и образование No Comments

В периода 19-22 април 2018 г. преподаватели от Катедрата по фармакология и клинична фармакология и терапия към Факултета по медицина на МУ-Варна и студенти по дентална медицина представиха свои разработки на Световен конгрес по остеопороза, остеоартрит и мускулно-скелетни болести, който се проведе в град Краков, Полша.

На конгреса бяха представени новостите и напредъкът на медицината в областта на костния метаболизъм и патология, както и стратегиите и възможности в превенцията, диагностиката и лечението.

Разработките на студентите по дентална медицина Атанас Кузманов и Василена Кузманова бяха свързани с ефекта на естрогенния дефицит върху пародонталните тъкани в овариектомия-индуциран модел на постменопаузална остеопороза при опитни животни.

Първокурсници от англоезичната програма на МУ-Варна проведоха традиционна езикова практика в България

април 23, 2018By Магдалена БлизнаковаКултурна дейност, Международна дейност, Студентска дейност No Comments

Първокурсниците от англоезичната програма по медицина и дентална медицина в МУ-Варна посетиха Пловдив, Казанлък и Несебър. Пътуването бе част от традиционната годишна езикова практика на чуждестранните студенти, по време на която те се запознаха с част от историческото наследство на страната ни. Те се разходиха по Долината на тракийските владетели, посетиха Казанлъшката гробница, бяха в стария Пловдив и дори се изкачиха до загадъчния Перперикон – най-голямото мегалитно светилище на Балканите. Студентите бяха впечатлени както от историческите забележителности, така и от красотата на българската природа, но най-вече бяха щастливи да упражнят уменията си по българския си език, като разговарят с местните хора и докато опитват вкусната българска кухня.

Велина Марковска

Грандиозен спектакъл във Варна сътвориха студенти от медицинските университети

април 23, 2018By Магдалена БлизнаковаКултурна дейност, Международна дейност, Студентска дейност No Comments

Повече от 200 студенти от различни националности сътвориха грандиозен спектакъл по време на Втория национален студентски фестивал на медицинските университети в България с международно участие. Студентите пяха, танцуваха и представиха артистичните си умения пред публиката, която остана в плен на магията на изкуството повече от 5 часа в препълнената зала в СОК „Камчия“. Организатор на запомнящия се фестивал бе МУ-Варна.

На 21 април над 5-часово шоу срещна талантите на студенти от медицинските специалности на 6 университета в страната и чужбина. Невероятният спектакъл, който поднесоха участниците от медицинските университети във Варна, София, Пловдив, Плевен, медицински факултет към Тракийски университет – Стара Загора и международните гости от Университета в Патра, Гърция, предизвика бурни емоции и показа феерия от красота.

Сред публиката бяха ректорите на МУ-Варна проф. Красимир Иванов, на МУ-Плевен проф. Славчо Томов, на МУ-Пловдив проф. Стефан Костянев, директорът на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна проф. Валентин Игнатов, както и академичните ръководства на всички медицински университети в България. Поздравителни адреси бяха получени от Министъра на здравеопазването на България г-н Кирил Ананиев, главния секретар на Министерство на здравеопазването проф. Красимир Гигов, председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов, ректора на ТУ-Варна проф. инж. Росен Василев и др.

Шоуто откриха танцьорите от Фолклорно-танцовия ансамбъл на МУ-Варна с ръководител Диана Димитрова, които изправиха публиката на крака и дадоха началото на представяния на български фолклор от различни краища на страната. Блестящи бяха изпълненията и на студентите, които се бяха спрели на песни на големите имена в музиката – Лайза Минели, Тина Търнър, Бийонсе, Кристина Агилера, Марая Кери, Адел. Международните гости от университета в Патра, Гърция, пък омагьосаха гостите с колаборация от песни, музика и танци от Пелопонес и Средна Гърция.

 

Индийски и непалски танци представиха чуждестранните студенти от 4 университета, които успяха да потопят публиката в автентичната атмосфера на митичните страни и да разкажат вълшебни истории от старите епоси. Завладяващите с величието и красотата си творения на човешкия гений – оперната музика и балетът – също имаха заслужено място на фестивалната сцена и докоснаха сетивата на присъстващите с виртуозните изпълнения на студентите.

 

Ангелските гласове на студентите от госпъл хора на МУ-Пловдив пренесоха гостите в друго измерение, а два скеча, театрална трупа, авторска поезия и хип-хоп танци допълниха пъстроцветната мозайка на програмата на фестивала.

 

В третата част на фестивалния ден бе отредено място на рок музиката. Три рок банди представиха евъргрийн парчета пред наелектризираната публика и отново я изправиха на крака. Специална изненада бе появата на последната група – бандата на проф. Платиканов и приятели.

Зрелищният финал изпрати с фойерверки всички участници, които от сцената на МУ-Варна си обещаха да се срещнат отново следващата година в Плевен.

Студенти от МУ-Варна посетиха Европейската организация за ядрени изследвания

април 19, 2018By Магдалена БлизнаковаКултурна дейност, Международна дейност, Наука и образование No Comments

В периода 30 март- 8 април 2018 г. студенти от различни специалности от българските и англоезичните програми на МУ-Варна посетиха Европейската организация за ядрени изследвания в Женава, Швейцария.

По традиция делегацията се запозна с историята и мисията на организацията и нейното значение за обществото.

Студентите посетиха „сърцето“на CERN- DATA Centre, където е съсредоточена цялата научна, административна и изчислителна инфраструктура. Те имаха възможността да се запознаят отблизо с един от четирите основни експеримента на ЦЕРН- ATLAS, както и с Antimatter factory, където експериментът ACE тества използването на антипротони за лечение на рак.

Сред останалите интересни точки в програмата бе и експериментът SM-18 за тестване на магнити при ниски температури, както и лекцията на Манжет Досанжи- старши съветник по медицински приложения в CERN.

Заповядайте на Втори национален студентски фестивал на медицинските университети с международно участие

април 17, 2018By Магдалена БлизнаковаВажни съобщения, Културна дейност, Международна дейност, Предстоящи събития, Студентска дейност No Comments

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна организира Втори национален студентски фестивал на медицинските университети в България с международно участие.

На 21 април от 15:00 ч. студенти от медицинските специалности на 6 университета в страната и чужбина ще се срещнат в кино-концертната зала на хотел „Черноморски“ в СОК „Камчия“, за да представят своите умения и да се забавляват заедно.

Ръководството на МУ-Варна дава сцена за изява на художественото творчество на студентите от МУ-Варна, МУ-София, МУ-Пловдив, МУ-Плевен, Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора и Университета в Патра, Гърция. Близо 40 са изпълненията, с които над 200 участници ще представят своите университети. Разнообразие от стилове ще удовлетвори и най-капризните вкусове.

Богата палитра от музикални, танцови и театрални изпълнения ще пренесат гостите на вълната на фестивалния дух и ще докажат, че освен блестящи медици студентите крият и неподозирани таланти.

Втори национален студентски фестивал на медицинските университети в България с международно участие ще ни отведе до танцовата фиеста на „Амазонията на Азия“ – Непал, до бреговете на Индия и ще ни потопи в мистичния свят на госпъл музиката. Вечните рок класики, най-модерните поп парчета, чувствените танци от сърцето на Латинска Америка са само част от пленителната програма на фестивала. Чистотата на автентичния български фолклор пък категорично ще затвърди силата на ангелските гласове на родните участници.

Екипът на МУ-Варна е подготвил и редица съпътстващи фестивалната част занимания за студентите, които да направят преживяването за тях още по-вълнуващо и интересно. Комплимент от организаторите от МУ-Варна е посещение на Астрономически център с планетариум, където желаещите ще могат да присъстват на лекция, изнесена от космонавт. Сред останалите интересни занимания, които се предлагат, са разходка с лодка, посещение на Славянски център и Музей на кристала, както и разнообразни спортни дейности.

Заповядайте на Втори национален студентски фестивал на медицинските университети в България с международно участие, за да се насладите на една експлозия от красота и феерия, представена ни от различни култури и традиции!

Вход свободен!

Пълната програма за събитието вижте тук.

На 13 април МУ- Варна отваря врати за посетители за предлаганите програми на английски език

април 11, 2018By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност, Предстоящи събития No Comments

На 13 април в МУ-Варна ще се проведе Ден на отворените врати за бъдещите чуждестранни студенти. Екипът на висшето учебно заведение ще посрещне кандидат-студенти, родители и гости. Организаторите на събитието са подготвили разнообразна и интересна програма, както и срещи с преподаватели и настоящи студенти.

Посетителите ще имат възможност да наблюдават лабораторни експерименти и демонстрации. За първи път в университета е поставена холограмна пирамида за анатомични реконструкции и ще могат да бъдат извършени опити в залите за виртуална микроскопия. Кандидат-студентите ще могат възможност да разгледат една от най-богатите музейни сбирки по анатомия в България, учебната база на университета, както и възможностите, които МУ-Варна предлага за спортен и културен живот. Сред останалите неща от програмата, които ще могат да видят са и филмите на университетската телевизия MU-Vi.Tv и представянето на учебната платформа Blackboard.

Програмата можете да видите тук.

Следващите дати за университетски дни на отворените врати 2018 за чуждестранни кандидат-студенти са 22 юни и 20 юли.

Медицинският университет във Варна се слави като един от най-космополитните университети от дълго време. В момента тук се обучават студенти от над 43 страни от целия свят. Специалното внимание върху практическата част в процеса на обучение, ангажираността на преподавателите за овладяването на знания и реализацията на всеки един студент, отличната база за обучение, Европейското приложение към дипломата, което завършилите получават, и не на последно място благоприятното географско положение на града – това са само някои от причините, поради които Медицински университет – Варна привлича толкова много чуждестранни студенти.

Делегация от МУ-Варна взе участие в конференцията на Европейската асоциация на университетите

април 11, 2018By Магдалена БлизнаковаМеждународна дейност No Comments

В периода 5-6 април 2018 г. в Цюрих, Швейцария, се проведе годишната конференция на Европейската асоциация на университетите (EUA), която събра повече от 983 делегати от образователни институции от 47 европейски страни.

По време на конференцията МУ-Варна беше представляван от проф. Тодорка Костадинова – заместник-ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество“, проф. д-р Албена Керековска – заместник-ректор „Учебна дейност“, и проф. д-р Златислав Стоянов – декан на Факултета по медицина.

Европейската асоциация на университетите играе ключова роля в Болонския процес и в повлияването на политиките на ЕС в областта на висшето образование, научните изследвания и иновациите. Медицински университет – Варна е неин член от 2006 г.

По време на годишната конференция на EUA бяха обсъдени различни теми, свързани със социалната мисия на университетите. Конференцията даде възможност на участниците да проучат как университетите в цяла Европа демонстрират своята социална отговорност, като гарантират, че техните дейности допринасят за оформянето на обществото.

По време на конференцията участниците се запознаха с примери за добри институционални практики, национални и европейски политики и инициативи, които дават доказателства за днешните ангажименти и отговорности на университетите. В този контекст се вижда основната роля на университетите в генерирането на знания, развитието на междукултурното разбирателство и насърчаването на гражданския ангажимент чрез своите основни мисии.