Уважаеми колеги,

С пълно мнозинство бе взето решение Отчетно-изборното събрание на Асоциацията на студентите по фармация във Варна да се проведе на 03.12.2019г. от 18:00 часа в зала 816 на Факултета по фармация.

 

Събранието ще се проведe при следния Дневен ред:

 1. Прием на кворум
 2. Избор на протоколчик на Общо събрание
 3. Избор на председател на Общото събрание
 4. Избор на комисия по избора
 5. Отчет на председателя на АСФВ за мандат 2018-2019г.
 6. Предложения за почетни членове
 7. Освобождаване от отговорност на членовете на управителен съвет, мандат 2018-2019г.
 8. Избор на председател на Управителен съвет на АСФВ за мандат 2019-2020г.
 9. Избор на Членове на Управителен съвет на АСФВ:
 • Заместник-председател по вътрешните работи
 • Заместник-председател по външните работи
 • Главен секретар
 • Отговорник комисия Обществени прояви и кампании
 • Отговорник комисия Научна дейност и фармацевтично образование
 • Отговорник Връзки с обществеността
 1.  Други

Срокът за подаване на кандидатури за квоти на Управителен съвет е до 26.11.2019г. в 23:59 часа. Кандидатите е необходимо да подадат: АвтобиографияМотивационно писмо адресирано до председателя на АСФВ.

Кандидатурата със съответните документи, може да бъде подадена електронно на e-mail адрес: aphsv@abv.bg