Историята на МУ-Варна събрана в юбилейни книги

ubilejni-knigiИзлязоха от печат юбилейните книги по повод 55 – годишнината от основаването на МУ-Варна.
Първата от тях „55 години Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна: Минало, настояще, бъдеще“ е двуезично издание, подготвено от широк авторски колектив.
Първата част на книгата е представя панорамен преглед на миналото на град Варна и региона от гледна точка на медицинската история. Акцент е летописът на МУ- Варна от създаването му през 1961 г. до 2011 г. с подчертаване на приемствеността в дейностите на всички ректори. Периодът на настоящето ( 2012-2016 г. ) е разгърнат в главата „Университетът днес“. Тази част включва кратки обобщения относно структурата, обучението, научноизследователската, проектната и международна дейност, инвестициите, работата на университетските отдели, както и студентския живот. Последната глава е отредена за бъдещето – инвестиции и проекти, които са заложени днес и ще бъдат осъществени утре.
„За нас 55-годишнината е и повод да споделим с младите ни колеги и студенти спомена за създателите на нашата Алма матер, да ги въодушевим с любов към науката и познанието и да им вдъхнем увереност, че и те ще изпитват удовлетворение от учебните, научни и професионални постижения.“ – споделя проф. Красимир Иванов, Ректор на МУ-Варна във въведението на книгата.
Елегантното издание е богато илюстрирано с фотографии от всички периоди и теми на университетската история.
Втората книга е „145 години от рождението на Параскев Стоянов – летопис на живота и творческия му път, извадки от спомените за него, подбрана библиография на професора“.
Книгата е съставена по повод рождението на патрона Параскев Стоянов (януари 2016) и годишнината от основаването на Медицински университет – Варна (октомври 2016). Тя представя патрона на университета чрез хроника за живота и творческия му път.
Юбилейното издание е преведено от редакторите на издателството и на английски език: Paraskev Stoyanov – Patron of the Medical University of Varna. Преводът е предназначен както за чуждестранните студенти на МУ-Варна, така и за гостите и партньорите на университета от Европа и света.
Третото отпечатано издание, носи заглавието „55 години в рими: Антология“. Стихосбирката съдържа подбрани стихове от автори, част от историята на МУ- Варна – преподаватели, служители, студенти. Авторите, включени в това издание, са Ганчо Папуров, Йонко Йонков, Добрин Паскалев, Красимир Методиев, Сергей В. Глинков, Радко Зл. Радев, Христо Цеков, Милена Пашева, Михаил Делийски, Събина Йоскова, Ерсин Исмаил.
Всяка катедра и УНС трябва да се обърнат за получаване на екземпляр към началник склад Валентина Тодорова.

Leave a Comment