izboriss-novina
Уважаеми колеги, както знаете, днес се проведоха изборите за нови членове в Студентски съвет за мандат 2016-2018. Изборният ден протече спокойно, като гласоподавалите от различните специалности и курсове, можеха да упражнят правото си на глас в три урни, съответно: МУ-Варна, УМБАЛ „Св. Марина“ и МК-Варна.
След преброяване на гласовете от Комисията по избора, в състав: д-р Борис Андонов (докторант), Дойчин Николов (Председател на Студентски съвет) и Симеон Чоканов (Главен секретар на Студентски съвет) резултатите по специалности и курсове са следните:
 
 
*С bold са имената на всички новоизбрани членове за мандат 2016-2018
 
 За факултет МЕДИЦИНА:
 
I курс –  1 невалидна бюлетини
Георги Величков Бошев – 19 гласа.
Ирена Мирославова Мирчева- 16 гласа.
Мариян Коцев Коцев – 16 гласа.
Веселина Михайлова Добрева-7 гласа.
Илия-Пресиян Ненков Георгиев – 13 гласа.
Мерлин Шефки Ереджебова – 9 гласа.
Михаил Свиленов Добрев – 1 гласа.      
Моника Петрова Петрова -12 гласа.
Нурал Юсеинов Джамбазов – 8 гласа.
Сабрина Людмилова Йосифова – 7 гласа.
 
 
II курс –  3 невалидни бюлетини
Иван Деянов Ангелов – 50 гласа.
Бойко Красенов Матев – 44 гласа.
Ивайло Станимиров Марковски – 34 гласа.
Венцислав Пламенов Панaйотов  – 14 гласа.
 
 
III курс –  0 невалидни бюлетини
Магдалена Иванова Близнакова – 15 гласа.
Цветан Живков Раев – 11 гласа.
 
 
IV курс –  0 невалидни бюлетини
Ясен Йонков Георгиев – 56 гласа.
Ясен Тодоров Петров – 46 гласа.
Деница Георгиева Георгиева-12 гласа.
Динко Иванов Николов- 18 гласа.
Гаро Агоп Казасян- 30 гласа.
 
V курс –  0 невалидни бюлетини
Боряна Иванова Георгиева  – 26 гласа.
Александър Николаев Бояджиев  – 25 гласа.
 
 
VI курс – 2 невалидни бюлетини
Тургай Тургай Калинов – 28 гласа
Пламена Венелинова Петкова – 22 гласа
Иван Николаев Андреев – 19 гласа

 
 За факултет ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:
 
I курс – 4 невалидни бюлетини
*Порадни еднакъв брой гласове, влизат трима кандидати.
 
Велизар Ванев Гайдарджиев – 17 гласа.
Неделя Петкова Петкова – 12 гласа.
Емануил Мирославов Тенчев – 12 гласа.
Варвара-Велика Георгиева Рогова – 8 гласа.
Георги Веселинов Цонев – 11 гласа.
Гергана Николаева Никова – 7 гласа.
Иса Йълмаз Али – 7 гласа.
 
II курс – 0 невалидни бюлетини
Марсен Орхан Касабов – 24 гласа.
Ива Йорданова Йорданова – 13 гласа.
 
 
III курс – 1 невалидни бюлетини
Александър Благоев Врабчев – 51 гласа.
Атила Зюлкяр Испир – 36 гласа.
Грета Драгомирова Георгиева – 11 гласа.
Тина Красимирова Трайкова – 22 гласа.
 
IV курс – 0 бюлетини
Мирослав Стойков Стойков – 25 гласа.
Георги Стоянов Христев – 13 гласа.
Ивелина Христова Христова – 12 гласа.
 
V курс – 1 невалидни бюлетини
Даниел Красимиров Рачев – 2 гласа.
 
VI курс – 0 невалидни бюлетини

 Павел Георгиев Георгиев – 10 гласа.

 


 
 За Факултет ФАРМАЦИЯ:
 
I курс – 2 невалидни бюлетини
Сезгин Метинов Алков – 17 гласа.
Елис Метин Насуф – 13 гласа.
Виктория Здравкова Янкова  – 8 гласа.
 
II курс – 0 невалидни бюлетини
Боряна Пламенова Михайлова – 3 гласа.
Димитър Венелинов Велев – 3 гласа.
 
III курс – 0 невалидни бюлетини     
Оганес Андраникович Варданян – 29 гласа.
Илиян Евгениев Димитров – 26 гласа.
 
IV курс – 0 невалидни бюлетини
Станислава Иванова Стойчева – 21 гласа.
Станислав Николаев Кочев – 19 гласа.

  
 За МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ-ВАРНА – 0 невалидни
 
Владислав Евгениев Евтимов, специалност Рентгенов лаборант, III курс – 31 гласа
Мартин Николаев Кръстев, специалност Рехабилитатор, I курс – 27 гласа
Мария Петрова Русева, специалност Рехабилитатор, II курс – 22 гласа
Берна Нуретин Ириза, специалност Медицински лаборант, III курс  – 21 гласа
Нурхан Неджати Фехим, специалност ИОЗ, III курс- 15 гласа
Десислава Иванова Узунова- 0 гласа
 

 
 За ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – 0 невалидни
 
Янита Петкова Георгиева, специалност Медицинска сестра, I курс – 31 гласа
Стелияна Пейчева Щерев,специалност Медицинска сестра, I курс – 29 гласа.
Ванина Иванова Керанова, специалност Здравен мениджмънт, II курс – 4 гласа.
Виктория Живкова Живкова, специалност Здравен мениджмънт, II курс – 3 гласа.
  
 
На 12 октомври 2016 г., от 18:00ч., петък, във I аудотитория на МУ-Варна ще се проведе Отчетно-изборно събрание на Студентски съвет. По време на събранието ще се проведат избори за ново ръководство на структурата за мандат 2016-2018. Присъствието е задължително за всички новоизбрани членове на СС!
 
Отправяме специална покана и към всички колеги взели участие в изборите като кандидат-членове на СС, където ще могат отблизо да се запознаят с отчета на Председателя Дойчин Николов и с всички нови членове в структурата!
 
Целият екип на Студентски съвет поздравява новоизбраните представители на съответните курсове и специалности! 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *