Уважаеми колеги,

Желаем да Ви информираме, че класиранията за стипендии вече са налични на https://webstudent.mu-varna.bg/!

За да разберете статуса на Вашето заявление за стипендия, влезте в профила си, отворете графа „Заявления“ и, в последствие, графа „Подадени заявления“!