В първите години след Освобождението на България, когато образованост и благополучие са били равносилни понятия, Варна е привлекателна за българи и чужденци, получили образование из цяла Европа. Натрупването на интелектуален потенциал, финансови възможности и разнопосочни интереси предизвиква постъпателно развитие на множество сфери в живота на града.

През този период на 10 декември 1883 г. във Варна е учредено Варненското медицинско дружество. Така се поставя началото на организацията на професионалния и научен живот на медицинските дейци на територията на града. Учредителите са ерудирани специалисти с висока професионална подготовка, обединени от ценности като лекарския дълг и обществена отговорност.

Пръв председател на дружеството е д-р Миронъ Васильевичъ Игнатьевъ, а негов заместник е д-р Ангелъ Пюскюлиевъ. Сред останалите учредители на дружеството са военните лекари д-р Желю Радев, д-р Юрдан Севвов, д-р Стойчо Юрданов, окръжният лекар д-р Борис Окс, управителят на Варненската първокласна болница д-р Никола Иванов, а също и д-р Борис Шейнин. В последствие се присъединяват и първата дипломирана в България жена лекар д-р Анастасия Головина,  д-р Александър Недялков и д-р Йонас Басанавичус.

Целите на дружеството са изложени в устава му:

  1. Да служи на членовете на дружеството като средство за по-нататъшно научно и практическо медицинско образование.
  2. Да изучава местните санитарни условия и нужди и да съдейства на администрацията за разрешение на санитарни въпроси.
  3. Да разпространи сред обществото правилни понятия относително запазване на здравето и профилактика.

Времето, в което се заражда Варненското медицинско дружество, е след Освобождението. По това време броят на лекарите в България е едва 116, условията в малкото болници са примитивни, затова през първите години е особено важно да се осигурят медицински книги, специализирана периодика, да се закупи апаратура, да се печатат просветителски материали и да се организират сказки. Докладват се и се обсъждат интересни случаи от практиката, прави се разбор и се събират данни за прилагането на противовариолната ваксина за преболедувалите туберкулоза. Обсъждат се обществени въпроси като уточняване на подходящо място за строеж на гимназия, правила за къпане в морето и изграждането на кланици, решенията от които се предлагат на общинското управление. Така се полага началото на общественото здравеопазване в град Варна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *