Центърът за професионално обучение към Медицински университет – Варна обявява прием на курсисти за професията „Здравен асистент“.

Курсът е с продължителност седем месеца и половина, целодневно, при общ брой часове 980 (480 теория и 500 практика). Обучението се провежда в базите на МУ-Варна и УМБАЛ „Света Марина“ – Варна от преподаватели на университета и старшите медицински сестри.

В края на обучението на курсистите се издава Свидетелство за професионална квалификация, валидно в България и страните от ЕС.

Не се изисква обучаваният да притежава по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит по други сродни професии. Когато за обучение по професията „Здравен асистент“ кандидатстват лица, завършили обучение по професиите „Гувернантка“, „Сътрудник социални дейности“, „Помощник-възпитател“, „Социален асистент“ или „Болногледач“, обучението им се зачита и се организира надграждащо обучение. За лица с професионален опит шест и повече месеца (заемали длъжност „Санитар“) се организира обучение по професията „Здравен асистент“, което включва усвояване на компетенциите, описани в т. 4 на ДОИ.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Документ за завършено образование (диплома).
  2. Ксерокопие на личната карта.
  3. Медицинско свидетелство.
  4. Заявление до Директора на ЦПО.
  5. Вносна бележка за платена такса.
  6. 3 броя снимки паспортен формат.
  7. Други документи, удостоверяващи завършени курсове за санитар.

Документите се подават в сградата на Медицински колеж – Варна (бул. „Цар Освободител“ 84 – до сградата на Здравната каса), първи етаж, кабинети 110 и 111, всеки работен ден от 8.30 – 16.00 (Обедна почивка 12.00 – 12.30) от 01.03. до 17.03.2017 г.

Курсът ще стартира при сформиране на група от минимум 15 желаещи.

Таксата за обучение е 2000 лв. (две хиляди лева) и трябва да се внесе по банкова сметка:

Банка ДСК – ЕАД, клон Варна

BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

Основание за плащане: участие в курс за здравен асистент.

За контакти:

Директор ЦПО – д-р Людмил Цветков 052/677-263, 0895-66-74-68 dr_cvetkov1@abv.bg

Организатор на ЦПО – Дияна Георгиева 052/677-244, cpo@mu-varna.bg  моб.номер 0878/762-823,  cpo@mu-varna.bg

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Здравен асистент“ могат да постъпят на работа на длъжностите: „Здравен асистент“, „Асистент на лекар по дентална медицина“, „Болногледач“, както и други длъжности, допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите.

Завършилите курса могат да работят, като предоставят базови здравни грижи както в структурите на лечебните заведения, така и в общността. Здравните асистенти имат възможности за реализация както в България, така и в страните от Европейския съюз.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *