В периода 01-06 юни 2018 г. на посещение в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика при Факултета по фармация на Медицински университет – Варна бяха доц. Катаржина Комоцински–Васев и доц. Павел Олчик. Посещението се осъществи в рамките на европейската програма „Еразъм+“.

Доц. Васев е ръководител на Катедра по лабораторна медицина и зам.-декан за обучението на докторанти от Факултета по фармация в Медицински университет-Силезия в Полша, а доц. Павел Олчик е ръководител на Катедра по социална фармация и фармацевтично законодателство при същия университет.

Целта на посещението бе да се затвърдят вече изградените партньорски взаимоотношения между двата университета. По време на престоя си учените имаха възможността да се запознаят с научните направления и възможностите за научни разработки във Факултета по фармация и по-конкретно в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика. Двете партниращи групи споделиха опит в изследванията си върху терапевтичния потенциал на различни природни и синтетични продукти.

Дългосрочна цел на партньорството е изготвянето на предложение за реализиране на бъдещи съвместни проекти, касаещи проучвания върху суровини от природни източници и такива, обект на фармацевтични технологични разработки.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *