Let’s talk about drugs

Замисляме ли се колко често сме обект на вредни въздействия в ежедневието си? Колко от нас са достатъчно непоколебими, за да устоят на всички примамливи изкушения, които ни предлага пъстрото съвремие? А наблюдаваме ли достатъчно близките си хора и сигурни ли сме, че на вид леките дръпки и тайните излизания пред клуба не са всъщност отчаян вик за помощ? За зависимостите и техните жертви, порочието на незаинтересованите, лошата среда и децата, които тя ражда…

В рамките на последните 10-20 години употребата на наркотични вещества значително се е повишила.

  • Какви всъщност са видовете наркотици?
  • Kак да ги разпознаваме?
  • Kак да предпазим себе си и околните? 
  • Kакво можем да предприемем в извънредна ситуаци?

На тези и много други въпроси ще отговори проф. д-р Снежа Златева, началник на клиниката по токсикология във Военномедицинска академия – Варна, виден деец в организации и проекти, отнасящи се до превенция на суицидното поведение, алкохолната зависимост и употреба на психоактивни вещества.

Заповядайте на 9.10. (сряда), мястото е 2-ра аудитория, сграда Ректорат , а часът – 18:30. Нека бъдем информирани под презумпцията за отговорност към самите себе си, любимите ни хора, бъдещите пациенти и децата, които ще възпитаваме и ще съхраним като пълноценна част от обществото.

Събитието се организира със съдействието на комитета по Репродуктивно здраве и СПИН (SCORA) към АСМБ-Варна, Студентски съвет при Медицински университет- Варна,  Дирекция „Превенции“- Община Варна, както и асоциациите на студентите по дентална медицина (АСДМ) и фармация (АСФВ).