Предстои лятната учебна практика /летен стаж/ за студентите от ІІІ-ти и ІV-ти курс с продължителност 30 календарни дни:

– за студентите положили всички изпити, считано от 11.07.2017г.

– за студенти с изпити на поправителна сесия, считано от 24.07.2017г.

Разпределението на студентите по Катедри /УС/ към Медицински университет – Варна, ще се извърши от организаторите учебна дейност в Деканата по медицина.

Желаещите да проведат стажа в друга болница в страната или в чужбина, трябва да подадат до Декана на Факултета по медицина:

– формуляр – заявление /молба/ в срок от 15.05.2017г. до 9.06.2017г., който могат да изтеглят от сайта на МУ-Варна /Факултет Медицина-Информация за студенти

– Формуляри/ или да получат от Деканата по медицина, стая 205, сграда Ректорат;

– документ от болницата, с който писмено /с печат и подпис от ръководството/ се удостоверява готовността на същата да осигури провеждането на лятната практика. 

 

БАЗИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЯТНАТА УЧЕБНА ПРАКTИКА /30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ/ ЗА УЧ.2016/2017г. НА III-ТИ КУРС

1.КАТЕДРА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ И ЗРИТЕЛНИ НАУКИ

2.КАТЕДРА ПО АКУШЕРСТО И ГИНЕКОЛОГИЯ

3.КАТЕДРА ПО ПЕДИАТРИЯ

4.УНС ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

5.УНС ПО УНГ-болести

6.КАТЕДРА ПО ПРОПЕДЕВТИКА НА ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ

7.КАТЕДРА ПО ОБЩА И ОПЕРАТИВНА ХИРУРГИЯ

 

БАЗИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЯТНАТА УЧЕБНА ПРАКTИКА /30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ/ ЗА УЧ.2016/2017г. НА IV-ТИ КУРС

1.УНС ПО РЕВМАТОЛОГИЯ – 15 дни УНС ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ –15 дни

2.УНС ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА-15 дни УНС ПО КОРЕМНА ХИРУРГИЯ-15 дни

3.УНС ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ И АЛЕРГОЛОГИЯ—15 дни УНС ПО СЪРДЕЧНО-СЪДОВА ХИРУРГИЯ /МБАЛ „СВ.МАРИНА/- 15 дни

4.УНС ПО КАРДИОЛОГИЯ -15 дни КАТЕДРА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ /МБАЛ „ СВ.АННА“+ МБАЛ „СВ.МАРИНА“/ -15 дни

5.УНС НЕФРОЛОГИЯ, ХЕМОДИАЛИЗА И ТОКСИКОЛОГИЯ-15 дни КАТЕДРА ОБЩА И ОПЕРАТИВНА ХИРУРГИЯ-15 дни

6.УНС ПО ХЕМАТОЛОГИЯ-15 дни УНС ПО УРОЛОГИЯ/МБАЛ „ СВ.МАРИНА“- 15 дни

7.УНС ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, ХЕПАТОЛОГИЯ И ХРАНЕНЕ-15 дни КАТЕДРА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ И НЕВРОНАУКИ-15 дни

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *