В периода 5-6 април 2018 г. в Цюрих, Швейцария, се проведе годишната конференция на Европейската асоциация на университетите (EUA), която събра повече от 983 делегати от образователни институции от 47 европейски страни.

По време на конференцията МУ-Варна беше представляван от проф. Тодорка Костадинова – заместник-ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество“, проф. д-р Албена Керековска – заместник-ректор „Учебна дейност“, и проф. д-р Златислав Стоянов – декан на Факултета по медицина.

Европейската асоциация на университетите играе ключова роля в Болонския процес и в повлияването на политиките на ЕС в областта на висшето образование, научните изследвания и иновациите. Медицински университет – Варна е неин член от 2006 г.

По време на годишната конференция на EUA бяха обсъдени различни теми, свързани със социалната мисия на университетите. Конференцията даде възможност на участниците да проучат как университетите в цяла Европа демонстрират своята социална отговорност, като гарантират, че техните дейности допринасят за оформянето на обществото.

По време на конференцията участниците се запознаха с примери за добри институционални практики, национални и европейски политики и инициативи, които дават доказателства за днешните ангажименти и отговорности на университетите. В този контекст се вижда основната роля на университетите в генерирането на знания, развитието на междукултурното разбирателство и насърчаването на гражданския ангажимент чрез своите основни мисии.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *