izboriss-novinaУважаеми колеги, както вече знаете на 11 октомври, вторник, ще бъдат проведени изборите за нови членове в Студентски съвет за мандат 2016-2018. Крайният срок за подаване на Мотивационни писма изтече, като всички подадени кандидатури бяха приети и ще вземат участие в изборите. Радваме се да отбележим, че има голям интерес от страна на колегите, което говори само по себе си за работата на Студентски съвет и активното му участие в студентския живот на  Университета.


Всеки студент на МУ-Варна, който иска да упражни правото си на глас, ще може да го направи на долупосочените пунктове:

– Медицински университет-Варна – 08:00 ч.-17:00 ч. ( в тази урна ще могат да гласуват само студенти от специалност Медицина в I и II курс)
– УМБАЛ „Св. Марина“ – 08:00 ч. – 16:00 ч. ( в тази урна ще могат да гласуват само студентите от специалност Медицина в III, IV, V и VI курс, както и студенти от Факултет по обществено здравеопазване)
– Медицински колеж-Варна – 08:00 ч. – 17:00 ч. ( в тази урна ще могат да гласуват само студентите от специалност Дентална медицина, Фармация, от Медицински колеж и Факултет по обществено здраве)
 
!!! ВАЖНО !!! При курсове и специалности, където има отпусната повече от една квота и има ПОВЕЧЕ ОТ ДВАМА КАНДИДАТИ, гласоподавателите трябва да гласуват задължително за ДВАМА.
 
Ако има само двама кандидати гласоподавателите МОЖЕ ДА ГЛАСУВАТ КАКТО ЗА ДВАМАТА, ТАКА И САМО ЗА ЕДИНИЯ КАНДИДАТ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЪОТВЕТНИЯ КУРС И СПЕЦИАЛНОСТ.
 
· • ·
Кандидатури за представител със статут член на Студентски съвет

специалност   М Е Д И Ц И Н А


Първи курс – три квоти

Втори курс – три квоти


Трети курс – три квоти


Четвърти курс – две квоти


Пети курс – две квоти


Шести курс – три квоти


· • ·

специалност   Д Е Н Т А Л Н А   М Е Д И Ц И Н А

Първи курс – две квоти


Втори курс – две квоти


Трети курс – две квоти


Четвърти курс – две квоти


Пети курс – две квоти

01-daniel


Шести курс – две квоти

01-pavel


· • ·

специалност   Ф А Р М А Ц И Я

Първи курс – две квоти


Втори курс – две квоти


Трети курс – две квоти


Четвърти курс – две квоти


· • ·

Представители от Медицински колеж-Варна- 5 квоти

*За кандидатите могат да гласуват само студенти от същата специалност, от която е съответният кандидат, независимо от курса


 

· • ·

Представители от Факултет по обществено здравеопазване- 5 квоти

*За кандидатите могат да гласуват само студенти от същата специалност, от която е съответният кандидат, независимо от курса


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *