На 9 март 2019 г. в МУ-Варна се проведе сертифициран курс за продължаващо обучение „Глобализация и здраве“, организиран от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Регионална колегия – Варна.

Лектор на обучението беше проф. д-р Лора Георгиева от Катедрата по социална медицина и организация на здравеопазването. По време на курса бе представена и нейната книга „Глобално здраве“. Тя е първата досега в българската научна литература, която изследва многоаспектно и задълбочено здравните влияния на глобализацията.