Екип от УМБАЛ „Св. Марина“ и МУ-Варна участва в Европейския конгрес по сърдечна недостатъчност

Екип от УМБАЛ „Св. Марина“ и МУ-Варна участва в Европейския конгрес по сърдечна недостатъчност, който се проведе в периода 25 – 28.05.2019 г. в Атина, Гърция.  На медицинския форум, който се организира от Европейската Асоциация по Сърдечна недостатъчност към Еврпейското дружество по кардиология, активно участие взе екип от Първа катедра по Вътрешни болести към Факултета по медицина – проф. д-р Йото Йотов, зам. декан и д-р Лиляна Мирчева, главен административен асистент на катедрата.

Екипът представи опита си при изграждането на кабинет за амбулаторно наблюдение на болни със сърдечна недоастатъчност в УМБАЛ „Св. Марина“-Варна, устна презентация в сeсията „Експерти на място“ (Experts on the spot) за значението на програмата за намаляване на заболяемостта и смъртността при болните със сърдечна недостатъчност, както и постер за подобряване на качеството на живот при тези болни. Резултатите, които показват значимо повлияване на рехоспитализациите и смъртността, както и подобрение в качеството на живот на тези хронично болни пациенти, предизвикаха повишен интерес сред участниците в конгреса и авторите получиха поздравления за постигнатите успехи. Всичко това спомогна за приобщаване на центъра за амбулаторно наблюдение към световната програма и мрежа OPTIMIZE-HF, в която понастоящем участват 44 страни от целия свят.