Пререгистрация на членове на АСМБ-Варна

март 20, 2019By Veselina DobrevaВажни съобщения, Наука и образование, Студентска дейност

Уважаеми колеги, настоящи или потенциални членове на АСМБ,

„Във връзка с политиката за защита на личните данни, Управителен съвет на АСМБ-Варна взе решение да започне процедура по пререгистрация на членовете си.

Моля, за целта попълнете тзи кратка форма по-долу.

Гарантираме Ви, че ще Ви отнеме само няколко минутки!

Управителен съвет на АСМБ-Варна Ви благодари за разбирането!“

-из страница на АСМБ-Варна във FacebookTM

 

Важна информация относно почивни дни

март 14, 2019By Ivaylo MarkovskiВажни съобщения

Скъпи колеги,

По заповед №P-100-70 от 13.02.2019г. денят 22 март е свободен от учебни занятия. Важи за всички студенти от първи до пети курс, без стажант лекарите.

СИД „Редки болести в педиатрията“

март 1, 2019By Бойко МатевВажни съобщения

Уважаеми колеги,

На 5 март от 17.30 ч. стартира лекционен курс по Програма на свободноизбираема дисциплина: „Редки болести в педиатрията„. Теоритичните и практически семинари ще се провеждат по график, който ще бъде изложен на 5 март на информационното табло пред зала „Доц. Емил Дянков“, която се намира на 5-и етаж в УМБАЛ „Св. Марина“ и в която ще се провежда обучението.

Срокът за записване в курса е до 17.00 ч. на 5 март 2019 г. Всички желаещи могат да се запишат в кабинет „Технически сътрудник“, разположен на 6-и етаж в УМБАЛ „Св. Марина“.

Важна информация относно служебни бележки

февруари 22, 2019By Antonia GenovaВажни съобщения

Уважаеми колеги,

Напомняме, че всеки от Вас, който е получавал парична награда по повод активна студентска дейност/дейност като демонстратор/други, трябва да отиде до 428 стая в сграда Ректорат, за да вземе своята служебна бележка. Тази бележка служи за деклариране на съответния доход към НАП, като доходи се декларират до 30.04.2019 година.

Важна информация за стажант-лекари относно модул „Организация и управление при бедствия и кризи с голям брой пострадали“

февруари 18, 2019By Бойко МатевВажни съобщения

Уважаеми колеги,

От 05.03.2019г. до 08.03.2019г. вкл. в Първа аудитория на Медицински университет – Варна, сграда Ректорат, ще се проведе модул „Организация и управление при бедствия и кризи с голям брой пострадали“ за стажант-лекарите от академичната 2018/2019 година. В модула участие ще вземат лектори и експерти от страната и чужбина. Ще бъдат обсъдени актуални теми от проблемите и възможностите на медицинското осигуряване на населението при бедствени ситуации и кризи с голям брой пострадали.

Присъствието на стажант-лекарите, с изключение на тези по програма „Еразъм +“ е задължително, като в края на обучението успешно преминалите модула ще получат сертификат.

Модулът е включен като задължително обучение в рамките на програмата на стажант-лекарите. Продължителност: всеки ден от 9:00 часа до 13:00 часа.

ПРОГРАМА

IN MEMORIAM

февруари 16, 2019By Veselina DobrevaВажни съобщения, Наука и образование

 След продължително тежко боледуване на 14.02.2019 г. ни напусна изтъкнатият съдов хирург, всеотдаен колега и приятел д-р Николай Манолов Манолов – дългогодишен гл.асистент в Клиника по Съдова хирургия в МБАЛ „Св. Анна“.

Поклонението се състоя на  15 февруари от 15:00 ч. в православен храм „Св. Петка“.

Попълване на студентски книжки

януари 7, 2019By Antonia GenovaВажни съобщения

Уважаеми колеги,

Във връзка с въведените електронни заверки посредством системата webstudent, бихме желали да Ви уведомим, че вече е необходимо в студентските книжки да бъдат попълвани само дисциплините (и имената на съответните преподаватели), по които ще полагате изпит през сесията.

ЕЛЕКТРОННО ЗАВЕРЯВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНИ И СЕМЕСТРИ

ноември 29, 2018By Бойко МатевВажни съобщения

Уважаеми колеги,

Във връзка с оптимизиране организацията на учебния процес и административното обслужване на студентите от този семестър в Медицински университет – Варна се въвежда електронно заверяване на дисциплини и семестри за студентите в редовна форма на обучение.

Електронното заверяване отменя напълно прилаганото досега заверяване в студентските книжки.

Заверяването на дисциплини в края на семестъра ще се осъществява електронно от асистента/преподавателя, водещ упражненията (практическите занятия). Заверяването на целия семестър ще се извършва електронно в съответния деканат/учебна канцелария.

Заверяване на дисциплини, удостоверявано в студентските книжки, няма да бъде приемано в деканатите на факултетите и учебните канцеларии на колежа и филиалите.

Заверките могат да бъдат проверявани на профила на всеки студент на сайта http://webstudent.mu-varna.bg/, в секция „учебен процес“

Важна информация относно класиранията за стипендии

ноември 14, 2018By Бойко МатевВажни съобщения

Уважаеми колеги,

Желаем да Ви информираме, че класиранията за стипендии вече са налични на https://webstudent.mu-varna.bg/!

За да разберете статуса на Вашето заявление за стипендия, влезте в профила си, отворете графа „Заявления“ и, в последствие, графа „Подадени заявления“!