Публикувано е четвърто класиране за част от специалностите в МУ-Варна

август 12, 2018By Antonia GenovaВажни съобщения, Наука и образование No Comments

Днес се обявява четвърто класиране за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, включително и за филиалите в градовете Сливен и Шумен, специалностите от Медицински колеж-Варна – „Рентгенов лаборант“, „Медицински лаборант“, „Медицински козметик“ и „Инспектор по обществено здраве“. Класирането може да видите тук или в профила си от тук. За повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Четвърто класиране за специалностите „Здравен мениджмънт“ – ОКС „бакалавър“, „Логопедия“ и „Медицински оптик“ може да видите тук или в профила си от тук. За повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Записването на класираните студенти ще става на 13 август (понеделник) и 14 август (вторник) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч. (за 14 август до 16:00 ч.).

Обръщаме внимание на всички класирани, че незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават молби за участие в следващите класирания.

Важна информация относно класиранията в МУ-Варна може да намерите тук.

Първо класиране за общежития 2018/2019

август 10, 2018By Бойко МатевВажни съобщения, Стипендии и общежития No Comments

Уважаеми колеги,

Излезе първо класиране за учебната 2018/2019 година за студентските общежития на Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ и във връзка с това, публикуваме допълнителни разяснения относно дейността на “Студентски общежития и столове“.


СПИСЪК на студентите, класирани за настаняване в студентско общежитие бл. 3, ул. „Брегалница“ №  65,  гр.Варна, за учебната 2018/2019 г.

СПИСЪК на студентите и докторантите,  кандидатстващи с допълнителни документи, определени за настаняване в студентско общежитие бл. 3, ул. „Брегалница“ №  65,  гр. Варна, за учебната 2018/2019 г.

СПИСЪК на студентите, класирани за настаняване в студентско общежитие бл. 35, ул. „Петър Райчев“, гр.Варна, за учебната 2018/2019 г.

СПИСЪК на студентите и докторантите,  кандидатстващи с допълнителни документи, определени за настаняване в студентско общежитие бл. 35, ул. „Петър Райчев“,  гр. Варна, за учебната 2018/2019 г.

Допълнителна информация за I-во и II-ро класиране, график за настаняване и необходими документи

Вижте второ класиране за обучение срещу заплащане за специалностите Медицина и Дентална медицина

август 9, 2018By Antonia GenovaВажни съобщения, Наука и образование No Comments

Публикувано е второ класиране за обучение срещу заплащане за две от най-желаните специалности в Медицински университет – Варна – Медицина и Дентална медицина. Класирането можете да видите тук или в профила си тук.

Записването на класираните студенти и подаването на заявления за прекласиране ще става от 10 август (петък) до 16 август (четвъртък) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч. (за 16 август до 16:00 ч.). На 15 август 2018 г., ден, официално обявен за почивен на територията на гр. Варна, няма да се осъществява записване и подаване на заявления за прекласиране.

За повече информация относно документите и местата за записване вижте тук.

Обръщаме внимание на всички класирани, че тези от тях, които не са подали заявления за прекласиране и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават заявления за участие в следващите класирания.

Важна информация относно класиранията в МУ-Варна може да намерите тук.

МУ-Варна дава възможност на некласиралите се кандидат-студенти да заявят желание за специалностите във филиалите на университета

август 8, 2018By Antonia GenovaВажни съобщения, Наука и образование No Comments

От днес Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна дава възможност на некласиралите се кандидат-студенти да заявят своето желание за обучение във филиалите на университета в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за запълване на незаети места.

Срокът за подаване на заявления за останалите незаети места е до 17 август 2018 г., а изискванията към кандидат-студентите са да са се явили на приемния изпит – тест по биология (на 18.07.2018 г.) и да имат положителна оценка от него.

Заявяване на желанията за тези специалности може да направите: онлайн (на имейл ksk@mu-varna.bgили на място в МУ-Варна (ул. „Марин Дринов“ №55, Аудитория IV, ет. 1).

Заявление за участие може да изтеглите тук.

Още актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, може да намерите тук.

За контакти и получаване на информация относно Кандидатстудентската кампания: тел. 052 677060.

Виж още: Прием 2018/2019

Вижте първо класиране за магистърските програми по „Здравен мениджмънт“ и „Управление на здравните грижи“ в МУ-Варна

август 8, 2018By Antonia GenovaВажни съобщения, Наука и образование No Comments

Публикувано е първо класиране за специалността „Здравен мениджмънт“ – магистър, след бакалавър по същата специалност. Класирането може да видите тук или в профила си тук. За повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Обявено е и първо класиране за специалността „Управление на здравните грижи“ – магистър, след завършена степен на висше образование. Класирането вижте тук или в профила си от тук. За повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Записването на класираните студенти ще става от 9 август (четвъртък) до 13 август (понеделник) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч. (за 13 август до 16:00 ч.). 

Обръщаме внимание на всички класирани, че незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават заявление за участие в следващите класирания.

Важна информация относно класиранията в МУ-Варна може да намерите тук.

Виж още: Прием 2018/2019

Вижте трето класиране за част от специалностите в МУ-Варна, което излиза днес – 7 август

август 7, 2018By Antonia GenovaВажни съобщения, Наука и образование No Comments

Днес се обявява трето класиране за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, включително и за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, специалностите от Медицински колеж-Варна – „Помощник-фармацевт“, „Рентгенов лаборант“, „Медицински лаборант“, „Рехабилитатор“, „Медицински козметик“ и „Инспектор по обществено здраве“. Класирането може да видите тук или в профила си от тук. За повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Трето класиране за специалностите „Здравен мениджмънт“ – ОКС „бакалавър“, „Логопедия“ и „Медицински оптик“ може да видите тук или в профила си от тук. За повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Записването на класираните студенти и подаването на заявления за прекласиране ще става от 8 август (сряда) и 9 август (четвъртък) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч. (за 9 август до 16:00 ч.). 

Обръщаме внимание на всички класирани, че неподалите заявления за прекласиране и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават молби за участие в следващите класирания.

Важна информация относно класиранията в МУ-Варна може да намерите тук.

Виж още: Прием 2018/2019

Излязоха резултатите от кандидатстудентския изпит-есе за специалността „Управление на здравните грижи” -магистър

август 7, 2018By Antonia GenovaВажни съобщения, Наука и образование No Comments

Обявявени са резултатите от кандидатстудентския изпит-есе за специалността „Управление на здравните грижи“ – магистър. Оценките си кандидат-студентите могат да проверят тук или да изтеглят от тук.

Кандидатите могат да идентифицират писмените си работи в IV аудитория, сграда Ректорат (ул. „Марин Дринов“ №55), на 8 и 9 август 2018 г. от 10.00 часа до 12.00 часа. Идентифицирането ще става само ЛИЧНО (без придружител или упълномощено лице) срещу представяне на документ за самоличност. По време на запознаване с писмената конкурсна работа не се разрешава изнасянето, копирането или преписването й, както и предоставяне на копие от нея. Обявените оценки от конкурсните изпити са окончателни и не подлежат на преоценяване и важат само за годината, в която са положени изпитите.

Очаквайте класирането за тази специалност на 8 август (сряда) 2018 година. 

Виж още: Прием 2018/2019

На 6 август в МУ-Варна ще се състои кандидатстудентският изпит за специалността „Управление на здравните грижи“ – магистър

август 4, 2018By Antonia GenovaВажни съобщения, Наука и образование No Comments

На 6 август ще се проведе кандидатстудентският изпит за специалността „Управление на здравните грижи“, образователно-квалификационна степен „Магистър“. Изпитът ще се състои в I-ва аудитория на Медицински университет – Варна (ул. Марин Дринов №55, ет.4). Кандидат-студентите трябва да заемат местата си в аудиторията от 8:00 до 8:30 часа. Трябва да си носят лична карта и документ за явяване на изпит (картонче с входящ номер). Ако сте пропуснали да разпечатате своето картонче с входящ номер, можете да го направите от тук.

В 9:00 ч. ще бъде изтеглена изпитната тема на конкурсния изпит – есе, за развиването на която кандидатите ще имат на разположение 3 часа. Тук можете да намерите примерните теми за кандидатстудентския изпит.

Пожелаваме успех на всички кандидат-студенти!

Вижте първо класиране за обучение срещу заплащане за специалностите Медицина и Дентална медицина

август 1, 2018By Antonia GenovaВажни съобщения, Наука и образование No Comments

Публикувано е първо класиране за обучение срещу заплащане за две от най-желаните специалности в Медицински университет – Варна – Медицина и Дентална медицина. Класирането можете да видите тук или в профила си тук.

Записването на класираните студенти ще става от 2 август (четвъртък) до 8 август (сряда) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч. (за 8 август до 16:00 ч.).

За повече информация относно документите и местата за записване вижте тук.

Обръщаме внимание на всички класирани, че тези от тях, които не са подали заявления за прекласиране и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават заявления за участие в следващите класирания.

Важна информация относно класиранията в МУ-Варна може да намерите тук.

Виж още: Прием 2018/2019

Публикувано е първо класиране за обучение срещу заплащане за специалностите “Зъботехник“ и „Управление на здравните грижи“ – бакалавър

август 1, 2018By Antonia GenovaВажни съобщения, Наука и образование No Comments

Публикувано е първо класиране за обучение срещу заплащане за специалността „Зъботехник“ в Медицински колеж – Варна. Класирането може да видите тук или в профила си от тук.

Записването на класираните студенти ще става от 2 август (четвъртък) до 8 август (сряда) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч. (за 8 август до 16:00 ч.).

За повече информация относно документите и местата за записване вижте тук.

Обявено е и първо класиране за обучение срещу заплащане за специалността „Управление на здравните грижи“ – бакалавър. Класирането може да видите тук или в профила си от тук.

Записването на класираните студенти ще става от 2 август (четвъртък) до 6 август (понеделник) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч. (за 6 август до 16:00 ч.).

За повече информация относно документите и местата за записване вижте тук.

Обръщаме внимание на всички класирани, че незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават заявления за участие в следващите класирания.

Важна информация относно класиранията в МУ-Варна може да намерите тук.

Виж още: Прием 2018/2019