Попълване на студентски книжки

януари 7, 2019By Antonia GenovaВажни съобщения

Уважаеми колеги,

Във връзка с въведените електронни заверки посредством системата webstudent, бихме желали да Ви уведомим, че вече е необходимо в студентските книжки да бъдат попълвани само дисциплините (и имената на съответните преподаватели), по които ще полагате изпит през сесията.

ЕЛЕКТРОННО ЗАВЕРЯВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНИ И СЕМЕСТРИ

ноември 29, 2018By Бойко МатевВажни съобщения

Уважаеми колеги,

Във връзка с оптимизиране организацията на учебния процес и административното обслужване на студентите от този семестър в Медицински университет – Варна се въвежда електронно заверяване на дисциплини и семестри за студентите в редовна форма на обучение.

Електронното заверяване отменя напълно прилаганото досега заверяване в студентските книжки.

Заверяването на дисциплини в края на семестъра ще се осъществява електронно от асистента/преподавателя, водещ упражненията (практическите занятия). Заверяването на целия семестър ще се извършва електронно в съответния деканат/учебна канцелария.

Заверяване на дисциплини, удостоверявано в студентските книжки, няма да бъде приемано в деканатите на факултетите и учебните канцеларии на колежа и филиалите.

Заверките могат да бъдат проверявани на профила на всеки студент на сайта http://webstudent.mu-varna.bg/, в секция „учебен процес“

Важна информация относно класиранията за стипендии

ноември 14, 2018By Бойко МатевВажни съобщения

Уважаеми колеги,

Желаем да Ви информираме, че класиранията за стипендии вече са налични на https://webstudent.mu-varna.bg/!

За да разберете статуса на Вашето заявление за стипендия, влезте в профила си, отворете графа „Заявления“ и, в последствие, графа „Подадени заявления“!

Резултати от избори за Домови съвет на 3-ти блок и 35-ти блок

октомври 26, 2018By Бойко МатевВажни съобщения

Уважаеми колеги,

На вчерашната дата /25.10/ в студентските общежития – 3-ти и 35-ти блок, бяха проведени избори за нови председатели на Домови съвет към съответните блокове.

Комисията по избора с председател: Оганес Варданян, членове: Мария Русева и Димитър Велев и протоколчик: Антония Генова проведоха тайното гласуване за позицията.

За 3-ти блок:

Подадени бяха 5 кандидатури:

 1. Динко Иванов Николов – 6-ти курс Медицина, бе избран за председател на домови съвет
 2. Валери Каменов Змеев – 4 курс, Медицина
 3. Джан Белгин Кър – 2 курс, Фармация
 4. Емран Мюмюн Лютфи – 5 курс, Медицина
 5. Сезгин Метинов Алков – 3 курс, Фармация

За 35-ти блок:

Подадени бяха 10 кандидатури:

 1. Димитър Тодоров Димитров – 6 курс, Медицина, бе избран за председател на домови съвет
 2. Деница Георгиева Георгиева – 6 курс, Медицина
 3. Георги Яниславов Шопов – 5 курс, Медицина
 4. Анета Бориславова Ангелова – 4 курс, Медицина
 5. Николета Бориславова Ангелова – 4 курс, Медицина
 6. Мариян Коцев Коцев – 3 курс, Медицина
 7. Нурал Юсеинов Джамбазов – 3 курс, Медицина
 8. Боряна Пламенова Михайлова – 4 курс, Фармация
 9. Еркан Невзат Фаридин – 3 курс, Медицина
 10. Мирела Иванова Вълкова – 4 курс, Медицина

Студентски съвет желае да честити успеха на новите председатели и им пожелава успех в работата им към Домовите съвети при респективните общежития.

Срокове за подаване на документи за стипендии

октомври 25, 2018By Antonia GenovaВажни съобщения

Уважаеми колеги,

Съгласно Заповед № Р-100-820/ 19.10.2018 г. на Ректора на МУ-Варна, допълнителният срок за подаване на документи за кандидатстване за стипендия за зимен семестър на учебната 2018/ 2019 година е, както следва: 

от 25.10 до 04.11.2018 г. вкл.задължително online кандидатстване в webstudent.mu-varna.bg в секция „Заявления за стипендии“, с потребителско име и парола, издадени от МУ-Варна; 

от 25.10 до 05.11.2018 г. вкл.задължително предоставяне на документите на хартиен носител на следните места: 

 • за специалности с ОКС „магистър“ и „бакалавър“ – отдел „Учебен“, стая 207Б, сграда Ректорат;
 • за специалности с ОКС „професионален бакалавър“ – организатори по УД, сграда Медицински колеж; 
 • за филиалите в Сливен, Шумен и Велико Търново – организатори по УД в съответните сгради. 

Важна информация относно WebStudent и заявления за стипендии

октомври 18, 2018By Antonia GenovaВажни съобщения

Уважаеми колеги,

Поради непредвидени обстоятелства и проблем с платформата https://webstudent.mu-varna.bg, срокът за подаване на заявления за стипендии ще бъде удължен.

Моля, за допълнителна и актуална информация следете сайта на Студентски съвет и групите във фейсбук.

Работи се по въпроса с отстраняване на проблема и ще бъдете уведомени веднага, щом има промяна в положението, относно срокове.

Шесто класиране за учебната 2018/2019 година, за студентските общежития на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна​

октомври 18, 2018By Бойко МатевВажни съобщения

Уважаеми колеги,

Излезе шестото класиране за учебната 2018/2019 година, за студентските общежития на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна​

Списък на студентите, класирани за настаняване в студентско общежитие бл. 3, ул. „Брегалница“ №  65,  гр.Варна, за учебната 2018/2019 г.

Списък на студентите, класирани за настаняване в студентско общежитие бл. 35, ул. „Петър Райчев“,  гр.Варна, за учебната 2018/2019 г.

Информация за провеждането на упражненията по Хирургия- КООХ

октомври 3, 2018By АдминистраторВажни съобщения

Във връзка с провеждането на XVI Национален конгрес по хирургия (4-7 октомври), всички студенти от 3, 4 и 5 курс, провеждащи своите упражнения в Катедра по обща и оперативна хирургия, на 6 ет., са поканени да присъстват на конгреса. Научните сесии ще се  проведат, в КК Златни пясъци, хотел Интернационал, на 5 октомври, от 08:00ч. до 17:30 и 6 октомври от 08:00ч. до 17:30ч. На 4 октомври от 08:00ч. до 20:00ч. е регистрацията за конгреса.

Всички студенти са поканени!

Важна информация за стипендии за зимен семестър 2018/2019

октомври 1, 2018By Бойко МатевВажни съобщения

Уважаеми студенти,

Кандидатстването за стипендия е в два етапа: 

1-ви етап –  студентът влиза  в страницата на webstudent.mu-varna.bg и ws.mu-varna.bg с потребителско име, издадено от МУ–Варна и парола. Избира  „заявление за стипендия“ и  го попълва в следния ред:

 1. Разпечатва „заявление-декларация“.
 2. Попълва задължителните полета (отбелязани със звездичка), в това число IBAN на банкова сметка и всички необходими данни и го подписва.
 3. Сканира(снима) попълненото „заявление-декларация.
 4. Прикачва сканираното(сниманото) и попълнено „заявление за стипендия“.

5.Прикачва по желание и останалите документи, удостоверяващи доход, семейно положение, служебни бележки или студентски уверения за братя (сестри) ученици или студенти и други документи.

 1. Натиска бутон „Изпрати“.

2-ри етап – студентът подава така попълненото и подписано от него „заявление за стипендия“ на хартиен носител, заедно с оригиналните документи за доход, за семейно положение и други съпътстващи документи в Учебен отдел, ст.207, сграда Ректорат (за специалности ОКС „бакалавър“ и „магистър“), в ст.107 в Медицински колеж – Варна (за специалности ОКС“професионален бакалавър“) и съответно във филиалите в Сливен, Шумен и Велико Търново.

 

Приемането на документи за стипендия за зимен семестър на учебната 2018/2019 г. ще бъде в периода:

 

09.10 – 21.10.2018 г. в webstudent.mu-varna.bg и ws.mu-varna.bg в „заявления за   стипендии“, като достъпа е с потребителско име и парола. издадени от МУ –Варна.

 

09.10 – 24.10.2018 г.  – задължително и на хартиен носител.

 

Студенти, на които са върнати  документите за стипендия, поради това, че не са пълни, не съдържат необходимите реквизити, не обхващат изисквания период, след отстраняване на пропуските трябва да представят  коректни документи до 5 работни дни, от изтичане на определения срок за кандидатстване за стипендия.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано е първо класиране за магистърските програми на МУ-Варна

септември 27, 2018By Antonia GenovaВажни съобщения, Наука и образование

При традиционно висок интерес премина кампанията по прием на документи за магистърските специалности „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“, „Фармацевтичен мениджмънт и грижи“, „Опазване и контрол на общественото здраве“ и „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА“, която започна на 01.09.2018 г.

Днес (26.09.2018 г.) е публикувано първо класиране за тези специалности, което може да видите тук или в профила си тук.

Всички класирани студенти могат да се запишат във Факултета по обществено здравеопазване (сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов“ №55, стая 105, етаж 1) от 27 септември до 05 октомври 2018 г. (без почивните дни), в часовите интервали от 09.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.30 часа.

Тук ще откриете информация за необходимите документи, които трябва да представите при записване.    

Обръщаме внимание на всички класирани, че тези от тях, които не са подали заявления за прекласиране и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места.

Същите не подават заявления за участие в следващите класирания.

Студентски съвет при МУ-Варна поздравява приетите студенти и пожелава на всички успешна учебна година!