Информация във връзка със записването за учебната 2020/21 година

 

Скъпи колеги,

Началото на учебната 2020/2021г. е 14.09.2020 г.

Уведомяваме Ви, че:

Записването в по – горен курс ще се осъществи онлайн, през платформата webstudent, в следния ред:

 

Заплащане на семестриална такса – меню „Аминистративни данни“ – „такси за обучение“.

Моля, предвидете, че :

– потвърждаването на плащане по банков път (с попълнено основание за плащане в преводните документи – кодът, генериран от модула на уеб-студент за плащане по банков път) –  става до 3 дни след превода;

– потвърждаването на плащането през EasyPay и Epay става до 2 часа след плащането;

Попълване на именник – меню – „Аминистративни данни“ – „Записване за следващ семестър“.

На студентите, които отговарят на условията за здравно осигуряване от университета, се визуализира и декларация за здравно осигуряване, която също следва да се попълни.

Изпращане на заявката за записване след потвърждение на заплатената такса, при наличие на попълнен „Именник“ (респективно „декларация за здравно осигуряване“) и потвърждение от библиотеката, че не дължите книги.

Студентите, преминали успешно през по-горе описаните стъпки, получават статус „Записан за зимен семестър на 2020/2021 г.“. С това процесът по записване за следващ курс приключва.

Студентските книжки остават валидни без печат и подпис от деканата/колежа/филиала. Заверка на книжката за липса на задължение към библиотеката не е необходима. Потвърждението става по електронен път.

Съгласно Правилника за учебната дейност на МУ “Проф. д-р П.Стоянов“-Варна, чл.90, ал.1, т.1 и т.2 записването в следващ семестър на обучение се извършва както следва:

  • за студенти с всички положени изпити – до две седмици от началото на семестъра (28.09.2020);
  • за студенти с изпити на удължена или ликвидационна сесия – до две седмици след приключването на съответната сесия.

Студентите, неспазили сроковете за записване, прекъсват административно обучението си с право да запишат съответния семестър през следващата учебна година.

Годишни такси за обучение за учебната 2020/2021 г.

 

БАНКОВА СМЕТКА на МУ-ВАРНА

Банка ДСК ЕАД,

BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

 

Записването за спорт / чужд език / свободно избираеми дисциплини за зимен семестър на учебната 2020/2021г. ще се осъществява онлайн през системата webstudent, меню „Учебен процес“.

 

Срокът за записване за спорт е от 15.09.2020г., 8.30ч. до 18.09.2020г., 17ч.

Студентски съвет при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна Ви пожелава успешен старт на академичната година!