Информативна лекция: „Writing a scientific abstract“

Уважаеми колеги,

С наближаването на крайния срок за подаване на публикации за BSYSB (Black Sea Symposium for Young Scientists in Biomedicine) намираме за нужно да предоставим възможността на потенциалните участници да се запознаят с методиката на съставянето на абстракт.

Абстрактът е кратко, изчерпателно представяне на състава на разширена научна разработка. Той следва определени правила и норми, присъщи за всички публикации в научен стил.

Лектор ще бъде д-р Георги Стоянов, асистент към „Катедра по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология“, носител на „Годишна поименна награда на Община Варна“ за 2016 г. и  награда на името на д-р Никола Сираков за абсолвент с най-високи постижения в областта на науката през следването си.

 

Събитието ще се проведе на 16.10.2019 г. /сряда/  от 19:30ч. във Втора аудитория на сградата на Ректората.

Лекцията се провежда на английски език!

Презентация