Избори за попълване квотите на членове на Студентски съвет – визитки

Уважаеми колеги, 

Специално за Вас, първокурсници, направихме кратки визитки на кандидатите за курсови представители от различните специалности, с цел да разберете малко повече за тях.

Специалност МЕДИЦИНА

Валерия Иванова е посещавала клуб по актьорско майсторство към Театрално студио “Театър на мига” и се е включила в XVII Национален ученически театрален фестивал “Климент Михайлов“, проведен в град Русе през 2014г. През 2016 година е посещавала клуб по екология, организирал кампания за намаляване на отпадъците и част от XXV Международен екофорум “Сребърна”. Валерия обича да общува с хора, да създава контакти и да работи в екип, като го прави с лекота. Умее да поема отговорност и следва целите си докрай. Желае да се включи в Студентски съвет, тъй като проявява интерес към активния студентски живот и за нея това би било едно ново предизвикателство.

Александра Неделчева е доброволец към БМЧК-Русе и е била част от отбора на МАЕ (Младежки авариен екип) – Русе, с който е участвала в национални състезания. Освен това е била доброволец в РКО (Русенска католическа организация ) „Каритас“ и в Националния алианс на доброволците в България. Дванадесет години се е занимавала със състезателна математика, като има много постижения в тази област. В момента е насочила вниманието си към ПОП и Джаз пеене. Александра цени работата в екип и обича да се занимава с организационна дейност. Определя себе си като перфекционист, който приема чужда критика, с цел надграждане. Била е впечатлена от Студентски съвет още от деня, в който е приета в МУ-Варна. Желае да се включи, защото счита, че би могла да е полезна, ще се запознае с нови хора и харесва дейността на структурата.

Йоана Инжева е била част от благотворителна организация PTPI (неправителствена органиязация, чиято цел е събирането на дарения за хора в нужда). Даренията се събират чрез изработване на картички и други дейности. Йоана подхожда добронамерено към всички и умее да работи в екип. Желае да се включи в Студентски съвет, защото вярва, че притежава необходимите за това качества и би била полезен кадър.

Вероника Вичева членува в Български Младежки Червен Кръст-Варна от 4 години(2014-2018), а през последните две действа като командир на Младежки Авариен Екип по първа помощ. Дейността ѝ е свързана основно с работа в колектив, редовна комуникация с доброволци и организация на кампании, демонстрации и други събития с хуманитарна насоченост. Вероника определя себе си като коректна, лоялна, общителна и адаптивна към всякакъв вид ситуации. Умее и харесва да работи в екип, като проявява желание да е част от Студентски съвет, защото иска активно да участва в развитието и растежа на студентите и университета. 

Бранимир Владимиров е участвал в допълнителен модул по лингвистика в гимназия и известно време е тренирал лека атлетика. Следвал е медицина в Кьолн, Германия и е присъствал на събранията на Студентски съвет в качеството на сътрудник. Бранимир изявява желание да е от полза за заобикалящите го хора, умее да работи в екип и да поддържа добри колегиални отношения. Иска да бъде част от Студентски съвет, за да подпомогне развитието на университета както на европейско, така и на световно ниво. Проявява интерес към редица кампании и събития, организирани от СС (напр. Дни на отворените врати, BSYSB и други).

Делян Миран е бил доброволец в няколко инициативи, свързани с развитието на потенциала на младите хора, с подкрепата на НАРД. Определя себе си като амбициозна и креативна личност с развити умения за работа в екип. Бил е част от ученически съвет по време на основно и средното си образование. Иска да бъде част от Студентски съвет, защото вярва, че има добри идеи, които биха допринесли към дейността и работата цялостно.

Венцислав Николов е дипломиран бакалавър Ерготерапевт с трудов опит в областта на детската рехабилитация. Определя себе си като работохолик, като в момента е част от голям мултдисципинарен екип от лекари, кинезитерапевти, психолози, логопеди, специални педагози и рехабилитатори. Желае да се включи в Студентски съвет, за да създаде нови социални контакти, да натрупа опит и  да бъде полезен според знанията и възможностите си.

Стефан Кюшелиев умее да работи в екип, независимо дали е водач, или воден, като счита за най-полезно качество лесната си адаптивност към новосъздали се ситуации. Иска да бъде част от Студентски съвет, защото вярва, че колкото по-рано и по-пълноценно се включи в студентската част от израстването в медицината, толкова по-добре би било. 

 

Йордан Георгиев е участвал в подготвителни групи за олимпиади в гимназия, а извънакадемично желае да се занимава предимно с организационно-изпълнителна дейност. Умее да работи в екип и гледа на идеите обективно, като при налични съмнения винаги задава въпроси и търси подобрение и надграждане. Предпочита да е в ролята на изпълнител и при нужда на опозиция, а не на лидер. Иска да участва в Студентски съвет, защото проявява интерес към социални дейности.

Стефан Константинов е тренирал:

Футбол – 2 години във ФК „Черно Море“;
Баскетбол – 2 години в БК „Черно море“
Плуване – 9 години във КПС „Торпедо“;
Танци – 4 години в клуб „Creators”.

В момента активно се занимава с фитнес, с цел поддържане на добра физическа форма. Рекламно лице е на басейна на хотел „Интернационал“ в к.к-с Златни пясъци, „Skyfall” за сезон 2018г. Счита, че човек е трудно сам да характеризира качествата си, защото личната оценка е субективна, а само делата са обективни. Определя се като социален, креативен, отговорен и отдаден на поставените задачи. Желае да се включи в Студентски съвет, за да бъде полезен на тези, които имат нужда, а това всъщност е „в основата на лекарската професия – да бъдеш от помощ на хората, защото това е призвание.“

Атанас Атанасов редовно е посещавал тренировки и състезания по лека атлетика и тласкане на гюле. Счита, че умее да работи в екип и не само да изказва своето мнение, но и да го защитава. Иска да бъде част от Студентски съвет, защото за него това звучи интересно и предизвикателно.

 

 

Специалност ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Виктор Казанджиев е многократен републикански шампион по бойното изкуство МУАЙ ТАЙ и част от националния отбор на България по МУАЙ ТАЙ. Помощник-треньор е в Спортен клуб по МУАЙ ТАЙ „АРГУС ВАРНА“. Носител е на зелен колан по Таекуон-до. Многократно е бил доброволец в неправителствената организация „Асоциация БИОМРЕЖА“, която работи по международни проекти в областта на здравословния начин на живот, двигателната активност и опазването на околната среда. Участвал е в международен семинар в Берлин и Потсдам, Германия против дискриминацията под заглавие „Fashion Victim”, организиран от Сдружение ИМКА, гр. Добрич, в рамките на програма Еразъм+ КД1. Виктор определя себе си като дисциплиниран, целеустремен и умеещ да работи в екип човек. Мотивацията му да се включа в изборите за член на Студентски съвет е желанието за участие в създаването на политики, свързани със студентския живот, спорта и учебните дейности. Убеден е, че със своя опит, придобит в мултикултурна среда, може много да допринесе за качествения студентски живот и за утвърждаването на университета.

 

 

Специалност ФАРМАЦИЯ

Цвета Стоева е била част от ученически съвет към ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово като председател на класа в рамките на 3 учебни години. Участвала е в театрална формация „Движение“ и в хорова формация към ПМГ. Била е доброволец в ИМКА – Габрово и е посещавала театрална школа към Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово. Определя себе си като позитивна, креативна, амбициозна, организирана и отговорна личност, която умее да взема решения и да се съобразява с мнението на останалите, подхождайки с уважение. Желае да се включи в Студентски съвет, за да се запознае с нови хори, да развие комуникативните си умения и да представя идеите на своите колеги.

Елина Андонова е била близо 2 години част от мажоретния състав на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, а 11 и 12 клас е била отговорник на класа и е допринесла за организацията на училищния бал. Успоредно с това в продължение на 1 година е тренирала и  народни танци. През лятото на 2016 год. е участвала в поход 100 км за 24 часа. По време на обучението си е представяла групови проекти пред випуска на теми, които съчетават предметите химия, биология, география и математика. Елина счита себе си за добър организатор и за решителен и упорит човек. През годините гимназията я е научила да работя умело в екип. Желае да се включи в Студентски съвет, за да се запознае с и да помогне на колкото е възможно повече души.

 

 

Специалност ВОЕНЕН ЛЕКАР

Мелани Пиргова е завършила лидерска академия „ГЛОУ“, първи и втори клас на младежката академия на НМФ, била е част от съюза на учениците в България и е участвала в организирането на обучения и семинари на различни теми. Подпомогнала е създаването на младежка организация „Заедно можем“, като е преминала през различни обмени както в България, така и в чужбина. Мелани смята, че притежава качествата, необходими да бъде част от Студентски съвет: общителност, амбициозност, отговорност. Научила се е да работи в екип и да се адаптира в различна среда и обстоятелства. Поставя си високи цели и е достатъчно упорита, за да ги постига. Мелани желае една от най-новите специалности в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна – военен лекар, да има своя представител в Студентския съвет. Иска да бъда част от осъществяването на връзката между студенти и ръководството, да участва в организирането и провеждането на различни събития и иниациативи.

Станимир Златев е участвал в школи по биология и химия, а освен това е танцувал народни танци 14 години. Определя себе си като комуникативен, инициативен и адаптивен човек, отворен за нови идеи. Умее да работи в екип и е мотивиран от чувството си за отговорност. Желае да се включи в Студентски съвет, защото иска новият випуск военни лекари също да има представител.

 

 

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ (ФОЗ)

Рая Иларионова активно е  участвала в кампаниите, организирани от дирекция „Превенции“ Варна. След продължителни семинари на тема превенция на ХИВ/СПИН, нейната роля е била да провежда обучения на съучениците си в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“. Впоследствие е била в ролята на помощник-преподавател по време на семинарите. Рая счита, че умее да комуникира конструктивно със своите връстници, като е подобрила ораторските си умения пред аудитория. Приема за свое приемущество дисциплината, изградена с помощта на различни спортове (тенис, плуване и езда). Иска да бъде част от екипа на Студентски съвет, за да подобри своите умения и качества, тъй като членството в него би предоставило платформа, която да подпомогне реализирането на нейните цели.

Мирела Топалова е участвала в училищния клуб по биология, където е представяла проекти и презентации, организирала е участниците от клуба и заедно с тях са провеждали дебати на разнообразни теми и са се включвали в конкурси на държавно ниво. Счита, че притежава необходимите качества, за да бъде част от екипа на Студентски съвет, защото силните ѝ страни са: работа в екип, прецизност при изпълнение на поставените ми задачи и мотивация за нови успехи. Иска да се присъедини, за да отстои името на специалността „Логопедия“.

 

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ (МК)

Стефани Семерджиева се е занимавала активно с плуване, докато е учила в СОУ „Св. св. Кирил и методий“, Велинград. С отбора по плуване се е включвала в много състезания на общинско, областно и републиканско ниво, за което има много спортни отличия. С рисуването, нейно любимо хоби, е участвала в годишните изложби на Художествената галерия във Велинград и е работила по украсата и представянето на ученическия живот в училищния вестник. Като свои силни страни определя: целенасоченост, усърдие да постига мечтите си, уважение към мнението и избора на другите. Като участник в спортни отбори, приема себе си като отборен играч, знаещ, че действието в екип е най-точният подход към целта и успеха. Желае да бъде част от екипа на Студентски съвет, за да допринесе към по-пълноценното усвояване на професията и обединяването на усилията за промяна на отношението в обществото към медицинските кадри. Вярва, че трябва да променяме нагласата за напускане на България в обратна посока – да оставаме и работим за хората в България.

Станислава Иванова е била част от Клуб „Млад предприемач” към ИУ-Варна, посещавала е различни формати с предприемаческа насоченост, както и лекции, семинари, конкурси и състезания, насочени главно към личностното развитие, предприемачеството и икономиката.
Обучавала се е във ВТГ ”Г. Ст. Раковски”, като активно е участвала в организирането на множество предприемачески проекти на местно и национално ниво. Смятам себе си за активен млад човек с добре развити „меки“ качества – креативност, управление на конфликти, лидерство, комуникация, вземане на решения и управление на времето. Притежава добри вербални умения и умее да спазвам срокове. От момента, в който е била приета в Медицински университет-Варна, Станислава е била сигурна, че ще се включи в изборите на Студентски съвет. Общуването с нови млади и позитивно настроени хора ѝ доставя изключително удоволствие, затова възможността ѝ за членство в Студентски съвет за нея би била равностойна на вътрешно удовлетворение и постигане на цели.