Избори за попълване квотите на членове на Студентски съвет – визитки

Уважаеми колеги,

Специално за Вас, първокурсници, направихме кратки визитки на кандидатите за курсови представители от различните специалности, с цел да разберете малко повече за тях.

 

Специалност МЕДИЦИНА

 

Румен Георгиев Георгиев, 1-ви курс, Специалност: Медицина

Румен е участвал в различни извънкласни дейности и е бил част от Ученическия съвет на СУ „Н.Й. Вапцаров“ в град Царево. Вземал е участие в кампания „Връстници обучават връстници“, тренинг-обучения и други. Силните му страни са в различни области -английски език, мултимедийни технологии, комуникативен е и умее да работи в екип. Мотивацията му да е част от Студентски съвет е, че има с какво да допринесе за работата и развитието на организацията.

 

Велина Павлова Пенчева, 1-ви курс, Специалност: Медицина

Велина се занимава с дебати и ораторство повече от 6 години. Член е на Асоциация “Дебати“, България, като е била част от организацията на редица състезания на национално и международно ниво. Преди две години е основала първия градски клуб по дебати в град Русе. Планира в бъдеще да въведе дебатите като извънакадемична дисциплина и в МУ-Варна. Силните й страни са креативност, отдаденост, лоялност, речеви умения и възможност за работа в екип. Желае да стане част от Студентски съвет, за да развие социалната дейност на университета и да се осъществи нови запознанства.

 

Павло Красимиров Славов, 1-ви курс, Специалност: Медицина

Павло е доброволец от 6 години към Дирекция „Превенции” – Община Варна. В гимназиалния си курс на обучение в Първа езикова гимназия е бил председател 3 години на клуб „История” и клуб „Европа”, 1 година на клуб по превенции и 1 година председател на Ученически съвет. От 2014 г. до 2019 г. е водил младежко предаване по БНР-Варна. От 2018 г. е ръководител на доброволчески проект „Заедно”, в подкрепа на деца с увреждания. Като резултат от дейността му, той е получил награда почетен знак на кмета на Варна и почетен знак „Христо Ботев“ за утвърждаване на българските национални ценности. Силните му страни са, че е комуникативен, отговорен, може да работи в екип, организиран е, способен е да се справя с интензивна работа, внимателен, общителен, креативен, адаптивен, има лидерски умения, любознателен и е ентусиазиран. Намира възможността да се включи в Студентски съвет към МУ-Варна за едно интересно предизвикателство, даващо възможност да развива своите умения и да споделя нови идеи. Уверен е, че ще има личен принос в дейността на Студентски съвет.

 

Дона Стефанова Филчева, 1-ви курс, Специалност: Медицина

 Дона е била е една от основателите на училищния литературен клуб. Клубът се заминава с организиране не само литературни събития, но и културни събития с цел да се популяризира четенето сред младите хора. Силните й страни са свързани с организационните дейности, умее да работи в екип и притежава спортен дух. Мотивацията й да се включи в изборите е желанието й да се изправи пред едно ново предизвикателство, наречено Студентски съвет и да покаже своите умения и качества, с които би допринесла за общото благо на съвета и на университета.

 

Йоанна Илиянова Илиева, 1-ви курс, Специалност: Медицина

Йоанна е участвала в редица обучения по информатика – умее да борави с компютърни програми, изготвяла е плакати и брошури, необходими за различни събития. Има опит в работата с техника и организация като в продължение на години е водила тренировки по спорт. Силните й страни са дисциплинираност и упоритост. Мотивацията й за работа е свързана с желанието да работи в екип с млади и амбициозни хора.

 

Емирхан Ерхан Алиосман, 1-ви курс, Специалност: Медицина

Емирхан има опит в работата с хора. Силните му страни са лидерството и екипната дейност. Има желание да се включи в състава на Студентски съвет, тъй като смята, че това би било страхотна възможност да развие качествата си.

 

Ангел Руменов Михов, 1-ви курс, Специалност: Медицина

Ангел е бил танцьор единадесет години към Представителна танцува студия и Ансамбъл ,,Добруджа”. Участвал е активно в Юношеска театрална школа към КТ ,,Дора Габе” Добрич. Участвал е в клуб ,,Дебати” и е доброволец към БМЧК. Активно се занимава плуване и футбол. Силните му страни са работата в екип, притежава добри комуникативни умения, говори убедително, реагира бързо в различни ситуации и може да  намира адекватни решения. Като възпитаник на Езикова гимназия, той владее немски на ниво С1 писмено и говоримо, както и на високо ниво английски и руски език. Вярва, че може да допринесе за просперитета на университета и счита, че студентската активност е начинът, това да стане реалност. Според него, Студентски съвет е организацията, която дава начален старт на повече млади хора с будни умове.

 

Специалност ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

Мартин Диянов Шидеров, 1-ви курс, Специалност: Дентална медицина

Мартин е амбициозен, с желание да работи в екип. Винаги е готов да помага на хората и умее да създава приятелства. Той ще се постарае да се научи на колкото може повече, за да бъде полезен на своите колеги. Мартин е перфекционист и не се предава в трудни ситуация.

 

Фани Рафетова Ахмедова, 1-ви курс, Специалност: Дентална медицина

Фани се определя като креативна, иновативна личност, която умее да работи в екип. Тя е мотивирана да покаже своите силни страни, да открие нови такива и да инициира нови и интересни проекти. Фани е представлявала Първа езикова гимназия – Варна в Европарламента в Брюксел. Тя желае да участва в създаване на проекти и да помага на своите колеги.

 

Петя Ангелова Стоянова, 1-ви курс, Специалност: Дентална медицина

Петя е позитивна и идейна, което й помага при общуването с хора. Участвала е в различни организации – клуб Превенции към община Варна (4 години), Интеракт (3 години) и Ученически съвет към Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ гр.Варна (5 години). Благодарение на различните извънкласни дейности, в които е взимала участие, е развила умения като инициативност, работа в екип, презентационни умения, организиране на различни събития, любов към доброволчеството и най-вече – чувство за отговорност. Петя би се радвала да има възможността да участва в различни иновативни събития и инициативи. Смята, че членуването й в Студентски съвет ще й помогне да развие своите умения и възможността да се срещне с много позитивни и идейни хора, както и да допринесе с качествата си и планове за развитието му.

 

Специалност ФАРМАЦИЯ

 

Наталия Димитрова Димитрова, 1-ви курс, Специалност: Фармация

Наталия от пет години е активен доброволец в градски превантивен екип към Община Варна, дирекция „Превенции“. Занимава се с изнасяне на сесии по следните направления: „Безопасен интернет“, „Превенция на трафик на хора“, „Превенция на рисково и сексуално поведение“, „Психоактивни вещества“. Имала е опит с презентиране пред различни възрастови аудитории. Притежава добри лидерски и ораторски умения. Обича да работи в екип и да се занимава с организационна дейност на събития. Участвала е пет години в театрална група. Винаги се стреми да дава всичко от себе си и да бъде полезна на всеки. Мотивацията й да участва в Студентски съвет е желанието й да помага на хората, да участва в организирането на събития и да бъде медиатор между институцията и учащите в нея.

 

Ангелина Димитрова Димова, 1-ви курс, Специалност: Фармация

Ангелина е била част от ученическия съвет на НЕГ „Гьоте“, Бургас, където дейността е включвала организиране на благотворителни мачове, концерти, базари и други. Провеждала е периодични срещи с мъже и жени от защитено жилище за хора с увреждания. Занимавала се е 1 година с танци. Силните й страни включват креативност и гъвкавост, и умение да работи в екип. Ангелина желае да участва в организацията на научни събития, които биха обединили бъдещи здравни лица. Тя би искала да общува с активни, мотивирани и амбицирани хора, които ще я вдъхновят и развият личния й потенциал.

 

Мария Петрова, 1-ви курс, Специалност: Фармация

Мария е взимала участие в благотворителни базари, участвала е в организирането на училищни концерти, карнавали и състезания и е била част от лагерът „Explore China”. Силните й страни са иновативност, трудолюбие, взискателност и прецизност, както и умение да работи в екип. Тя желаее да общува с амбициозни и интелигентни хора, да преплита идеите си с тях и да трупа допълнителни знания и умения. Мария иска да се справя с всякакви заплетени ситуации и решава проблеми. Тя иска да пробва да излезе от зоната си на комфорт и най-вече да помага на своите колеги.

 

Специалност ВОЕНЕН ЛЕКАР

 

Габриела Пламенова Пиргова, 1-ви курс, Специалност: Военен лекар

Габриела се е занимавала с доброволчество, неправителствени организации и ученически клубове от различен характер. Силните й страни са креативност, инициативност, комуникативност и умее да работи в екип. Има желание да участва активно в дейностите на университета, както и да допринесе за развитието му.

 

Антония Владимирова Пушкарова, 1-ви курс, Специалност: Военен лекар

Антония е била член на ученическия парламент. Силните й страни са дисциплинираност, отговорност, амбициозност и умение за работа в екип, което е едно от най-важните качества в армията. Има желание да допринесе за развитието на студентския живот в университета и участието на повече учащи в инициативите в него. Според нея тя е ентусиазиран и мотивиран човек с иновативни идеи и влизането в Студентски съвет би било прекрасна възможност да използва и развивие качествата си.

 

Васил Ивов Консулов, 1-ви курс, Специалност: Военен лекар
Васил се е занимавал с извънкласна дейност в областите химия и биология. Участвал е на национални състезания и олимпиади по химия. Посещавал е различни форуми и конгреси в областта на биомедицинските науки. Има желание и занапред да се включва в подобни форуми, като според него те дават възможности за създаване на по-широк поглед върху учебния материал и информират за новостите в областта на науката. Силните му страни са целеустременост, трудолюбие и усърдност и работа в екип. Според него, без добра работа в екип е невъзможно справянето с всички задачи както в Медицински университет, така и във Военноморско училище. Иска да е част от Студентски съвет като това би му предоставило възможност да се занимава с това, което обича.

 

Катерина Петева Кирова, 1-ви курс, Специалност: Военен лекар

Катерина се е занимавала със значителен брой извънучебни дейности, като голяма част от тях са били свързани с благотворителност. Активно е участвала в организацията на благотворителни базари, състезания, балове и научни беседи. Силните й страни са организираност и може да изпълнява зададените й задачи с желание и удовлетвореност. Обича да работи в екип, защото според нея би й дало възможност да обмени опит с хората, с които работи, и да се учи от тях. Иска да продължи да се занимава с организационни и хуманитарни дейности и да усъвършенства себе си в тази сфера.

 

Очаквайте съвсем скоро информационна новина с регламент за  гласуване, локациите на изборните пунктове, както и часови диапазон на изборния ден!