Важна информация за избори за домови съвет

Уважаеми колеги,

бихме желали да ви информираме, че във връзка с непредвидени обстоятелства насроченото Общо събрание на 3ти и 35ти блок за 7.11.2019г. (четвъртък) се измества за 11.11.2019г. (понеделник) от 18:30 ч. в аудиторния комплекс на 3ти блок и от 18:30 ч. в столовата на 35ти блок . По време на общото събрание ще се проведат избори за домови съвет, съответно за блок 3 и блок 35. Срокът за подаване на кандидатури остава същия, а именно – до 23:59ч. на 6.11.2019г.(сряда).

След провеждането на изборите ще се обсъдят идеи за подобряване на условията за живот в блок 3 и блок 35!

Присъствието на живущите в блока е задължително!