Екип от МУ-Варна обсъди възможностите за обмен с партньорски университет в Краков

Уточняване на конкретните стъпки по реализиране на новоподписания договор за обмен на студенти и преподаватели, както и мониторинг на провежданата мобилност на студенти от специалност „Рехабилитатор“ от МУ-Варна – това бе основната цел на визитата на експертен екип от отдел „Международно сътрудничество“ на МУ-Варна в University of Physical Education in Krakow, Полша.

Проведени бяха срещи с екипа от Еразъм-координатори в партниращата институция, както и с институционалния координатор по програма „Еразъм+“ д-р Анджей Шчигел. Представителите на Медицински университет – Варна отправиха покана към домакините да се включат в предстоящия четвърти Международен форум на партньорствата на МУ-Варна през септември 2019 г.

University of Physical Education in Krakow има 90-годишна история. Понастоящем в него се обучават над 4 000 студенти в 3 факултета: Факултет по двигателна рехабилитация, Факултет по физическо възпитание и спорт и Факултет по туризъм и рекреация.