Изменения на таксите за платено обучение във висшите учебни заведения

Уважаеми колеги,

Във връзка с изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ бр. 17 от 2020 г.) и промени в начина на определяне размера на таксите за обучение за придобиване на висше образование срещу заплащане (по чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗВО) бяха утвърдени таксите за платено обучение за учебната 2020/2021г. в Медицински университет-Варна.

Утвърденият размер на таксите може да видите тук.

С начина на формиране на таксите, определени съгласно изменението на Закона за висшето образование, може да се запознаете от тук.

Източник: http://mu-varna.bg/BG/Pages/taksi-n.aspx