Tag

img
19сеп. 2021

Нови магистърски програми във Фармацевтичния факултет при МУ-Варна

Фармацевтичният факултет при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна стартира две нови магистърски програми: “Трансфер на технологии и иновации във фармацията” и “Козметология” в професионално направление 7.3. Фармация за ОКС “Магистър”. Магистърската програма „Трансфер на технологии и иновации във фармацията“, нерегулирани професии от професионално направление 7.3. Фармация, е …

Read More