Стипендии за зимен семестър на учебната 2019/2020

 1. Срокове за кандидатстване:

 

 1. от 16.10.2019 г. до 05.11.2019 г. включително – кандидатстване в електронната платформа за административно обслужване на студенти webstudent;
 2. от 16.10.2019 г. до 08.11.2019 г. включително – задължително представяне на документите на хартиен носител на следните места:
 • за специалности ОКС „бакалавър“ и „магистър“ – в отдел „Учебен“, ст. 207Б в сграда Ректорат;
 • за специалности ОКС „професионален бакалавър“ – в ст. 107 в Медицински колеж;
 • при организаторите по учебна дейност във филиалите в Сливен, Шумен и Велико Търново.
 1. Брой стипендии, които ще бъдат отпуснати:

 

 1. по успех – 300 броя;
 2. по успех и доход – 160 броя;
 3. за значими постижения – 15 броя.

III. Стъпки при кандидатстване за стипендия

 

 1. студентът влиза в страницата на webstudent.mu-varna.bg с потребителско име и парола и избира „заявление за стипендия“;
 2. отбелязва вида на стипендията, за която кандидатства, и попълва всички задължителни данни, отбелязани в полетата със звезда (*);
 3. описва всички документи, въз основа на които кандидатства за стипендия;
 4. сканира/ снима описаните документи, включително и документ от банка с номера на личната си банкова сметка, и ги прикачва;
 5. разпечатва заявлението, подписва го, сканира/ снима го и го прикачва;
 6. натиска бутон „изпрати“;
 7. следи статуса си:

7.1. при статус „непълни/ неточни документи“ е необходимо да отстрани допуснатите нередности, посочени в полето за забележки;

 

7.2. при статус „очаква представяне на оригинални документи“ е необходимо да ги представи в съответното звено на университета.

 

Условия за кандидатстване, видове стипендии и критерии за получаването им, видове документи, необходими при кандидатстване

 

Правила за отпускане на стипендии в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“ – Варна