Стипендии за летен семестър 2019/2020

Уважаеми колеги,

От 10:00 на 18.02.2020г. ще бъде активирана системата за подаване на документи за стипендии за летен семестър в https://webstudent.mu-varna.bg/.

Срокове за кандидатстване:
1. от 18.02.2020 г. (след 10:00 часа) до 09.03.2020 г. включително – кандидатстване в електронната
платформа за административно обслужване на студенти webstudent;
2. от 18.02.2020 г. до 12.03.2020 г. включително- задължително представяне на документите на хартиен носител на следните места:
– за специалности ОКС „бакалавър“ и „магистър“ – в отдел „Учебен“, ст. 207Б в сграда Ректорат;
– за специалности ОКС „професионален бакалавър“ – в ст. 107 в Медицински колеж;
– за специалности ОКС „бакалавър“ във филиалите в Сливен, Шумен и Велико Търново – при организаторите по учебна дейност в съответния филиал.

Брой стипендии, които ще бъдат отпуснати:
1. по успех – 240 броя;
2. по успех и доход – 120 броя;
3. за значими постижения – 10 броя.

Стъпките за кандидатстване за стипендия: ТУК.

ВАЖНО: Колегите от първи курс, които ще подават документи, е неохбодимо да представят в електронен и хартиен вариант уверение за лична банкова сметка. Това важи и за колегите, които кандидатсват за стипендия за първи път.

Условия за кандидатстване, видове стипендии и критерии за получаването им, видове документи, необходими при кандидатстване. 

Правила за отпускане на стипентии в Медицински университет  „проф. д-р. Параскев Стоянов“ – Варна.