Срокове за кандидатстване за стипендии за зимен семестър на учебната 2020/21 година.

Скъпи колеги, 

Срокове за кандидатстване за получаване на стипендия за зимен семестър на учебната 2020/ 2021 г, както следва:

 – от 06.10.2020 г. до 18.10.2020 г. включително – кандидатстване в електронната платформа за административно обслужване на студенти webstudent;

 – до 17:00 часа на 20.10.2020 г. – задължително представяне на документите на хартиен носител на следните места:

          – за специалности ОКС „бакалавър“ и „магистър“ – в ст. 207Б в сграда Ректорат;

          – за специалности ОКС „професионален бакалавър“ – в ст. 107 в Медицински колеж;

         – за специалности „Акушерка“ и „Медицинска сестра“, изучавани във филиалите в Сливен, Шумен и Велико Търново – при организаторите по учебна дейност в съответния филиал.

 

Брой стипендии, които следва да се отпуснат:

– стипендия по успех – 320 броя

– стипендия по успех и доход – 130 броя

– стипендия за значими постижения – 15 броя

 

Указания за кандидатстване за стипендия       

Стъпки при кандидатстване за стипендия