Студентски съвет при Медицински университет – Варна с ново ръководство

Уважаеми колеги,

На 25.05.2021 г. /вторник/ се проведе Отчетно-изборното събрание за мандат 2021-2023 на Студентски съвет. Председател на Отчетно-изборното събранието бе Бойко Матев, а протоколчик – Кристина Куцарова. Изборната комисия с председател Димитър Велев бе в състав: Оганес Варданян, Емануил Тенчев и Павло Славов. По време на събитието, действащият председател на структурата – Божидар Илиев Касабов представи отчета за дейността ѝ за изминалия мандат.

 

Впоследствие се пристъпи към процедурата за избиране на ново ръководство на Студентски съвет.

Настоящите му представители, в лицето на Божидар Касабов – Председател, Бойко Матев – Помощник-председател, Светослав Стоянов – Главен секретар, Веселина Добрева – Заместник-председател за Факултет  Медицина, Емануил Тенчев – Заместник-председател за Факултет Дентална медицина, Димитър Велев – Заместник-председател за Факултет Фармация и Кристина Куцарова – Заместник-председател за Медицински колеж и ФОЗ (Факултет по обществено здравеопазване), бяха тържествено освободени от длъжност, поради изтичането на мандата им.

Единствена постъпила кандидатура за позицията „Председател“ бе тази на Божидар Илиев Касабов – студент IV-ти курс, специалност „Дентална медицина“, изпълняващ длъжността за предходния мандат. На него му бе позволено да представи визията си за бъдещо развитие на структурата.

В началото на последвалата процедура на гласуване, право на глас имаха 41 присъстващи членове на общо събрание на Студентски съвет. След провеждане на тайно гласуване, Божидар Илиев Касабов бе избран за Председател на Студентски съвет с 39 гласа „За’, 1 „Против“ и 1 невалиден.

Преизбраният председател представи за гласуване на своите избори за членове на ръководството на Студентски съвет, в това число: помощник-председател, заместник-председатели за отделните факултети и учебни структури на университета и главен секретар. На номинираните членове бе позволено да представят своята платформа за предстоящия мандат.

Последващата процедура по тайно гласуване имаше следните резултати:

Светослав Стоянов, студент V-ти курс, специалност „Медицина“ бе избран за Помощник-председател с 39 гласа „За“.

Веселина Добрева, студент V-ти курс, специалност „Медицина“ бе преизбрана за Заместник-председател за Факултет Медицина с 37 гласа „За“, 2 гласа „Против“.

Виктор Савов, студент IV-ти курс, специалност „Дентална медицина“ бе избран за Заместник председател за Факултет Дентална медицина с 37 гласа „За“, 2 гласа „Против“.

Елина Андонова, студент III-ти курс, специалност „Фармация“ бе избрана за Заместник-председател за Факултет Фармация с 37 гласа „За“, 2 гласа „Против“.

Виктория Христова, студент III-ти курс, специалност „Здравен мениджмънт“ бе избрана за Заместник-председател за Факултет по обществено здравеопазване и медицински колеж с 36 гласа „За“, 3 гласа „Против“.

Цвета Стоева, студент III-ти курс, специалност „Фармация“ бе избрана за Главен секретар с 38 гласа „За“, 1 глас „Против“.

Последните месеци представиха пред екипа на Студентски съвет огромни предизвикателства при изпълнението на всяка една от функциите му. Единството и чувството за колектив позволиха на структурата да продължи да работи с неуморни темпове, въпреки нелеките обстоятелства. Отговорността за поддържането на сплотеността на екипа пада именно върху ръководството на Студентски съвет. Пожелаваме на новите му членове да съумеят да реализират своите планове за бъдещо развитие на организацията, надграждайки над постигнатото от предшествениците си, а на съответните благодарим за всеотдайността и положения труд!

Попътен вятър! Бъдете Здрави!