Съобщение от учебен сектор „Спорт“

Уважаеми колеги,

Всички студенти, които имат дициплина спорт, преминават в дистанционна форма на обучение считано от 29.10.2020 !

В платформата Blackboard в дисциплина Спорт/Sport всеки ще открие виртуална класна стая, наименувана с името на спорта, деня и часа, за който са записани за този семестър!

От утре всеки може да влиза във виртуалната класна стая в часа си за спорт.