СИД на тема „Въведение в роботизираната хирургия“

Уважаеми колеги,

Oт началото на 2021/2022 учебна година вече е налична Свободно избираема дисциплина на тема „Въведение в роботизираната хирургия“. Предвид факта, че за този СИД ще имат възможност да се запишат студенти от III до V курс, Ви уведомяваме че ще бъдат съставени три групи на съотвестващите курсове. Те ще бъдат разпределени през отделни месеци на предстоящата учебна година. Разпределението ще бъде както следва, съобразено с курса, теоретичната и практическа подготовка на студентите:

  • СИД за студенти от V курс 1 – 30 ноември, зимен семестър на учебната 2021/2022 година. * Краен срок за записване за колегите от V курс- 20.10.2021г.
  • СИД за студенти от IV курс1 – 31 март, летен семестър на учебната 2021/ 2022 година
  • СИД за студенти от III курс1 – 30 април, летен семестър на учебната 2021/2022 година.

 

Максималната бройка от участници в СИД-а е 20 студенти за всяка една група. Записването на СИД „Въведение в роботизираната хирургия“ ще се осъществява през платформата Webstudent. Теоретичната и практическата организация на провеждане на СИД-а ще се осъществи на място, при стартиране на СИД-а.

 

Катедра по обща и оперативна хирургия