СЕДМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаеми колеги, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна и Факултет по Фармация съвместно с Български Фармацевтичен Съюз имат удоволствието да Ви поканят на

СЕДМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН БИЗНЕС ФОРУМ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„Дигитални решения и иновации във фармацевтичната практика и образование – предизвикателства и възможности“

под патронажа на проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. – Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

22-23 ОКТОМВРИ 2021

 

По време на събитието ще бъдат представени:

  • Съвременни научно-практически разработки в областта на фармацевтичната наука, практика и образование в България;
  • Фирмени презентации на иновативни продукти и услуги;
  • Модул от програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти за 2021 г., акредитиран с 20 точки от БФС.
  • Дискусия – кръгла маса на тема „Дигиталните решения и иновации във фармацевтичната практика и образование – предизвикателства и възможности“

За участие с постер или доклад в Научно-практическата конференция, студенти, докторанти и млади учени от всички медицински специалности могат да подават абстракти само в електронен вид на адрес Pharmforumvarna.bg най-късно до 24 септември 2021 г.