Избори за нови членове в Студентски съвет за мандат 2018-2020 – резултати

Уважаеми колеги,

Както знаете, днес се проведоха изборите за нови членове в Студентски съвет за мандат 2018-2020. Всички студенти, независимо от специалността и курса си, имаха възможност да упражнят правото си на глас на 4 пункта: Медицински университет – Варна, Факултет по Дентална медицина,Факултет по Фармация и УМБАЛ „Св. Марина“. След преброяване на гласовете от Комисията по избора, в състав: д-р Борис Андонов (Председател на Студентски съвет за мандат 2012-2014), д-р Дойчин Николов (Председател на Студентски съвет за мандат 2014-2016) и д-р Тургай Калинов (Председател на Студентски съвет за мандат 2016-2018) резултатите по специалности и курсове са следните:

*С bold са имената на всички новоизбрани членове за мандат 2018-2020

Специалност МЕДИЦИНА

ПЪРВИ КУРС

Йоана Тодора Инжева – 15, 15 % (35 гласа)

Бранимир Петров Владимиров – 13, 85 % (32 гласа)

Стефан Емилов Константинов – 13, 85 % (32 гласа)

Александра Детелинова Неделчева – 12, 99 % (30 гласа)

Вероника Венелинова Вичева – 11, 26 % (26 гласа)

Валерия Христова Иванова – 9, 96 % (23 гласа)

Делян Петков Миран – 9, 96 % (23 гласа)

Атанас Киров Атанасов – 9, 09 % (21 гласа)

Стефан Тодоров Кюшелиев – 7, 79 % (18 гласа)

Йордан Георгиев Георгиев – 7, 36 % (17 гласа)

Венцислав Кирилов Николов – 5, 63 % (13 гласа)

Общо: 90 бюлетини и 5 невалидни.

ВТОРИ КУРС

Лора Луис Айетола – 16, 52 % (38 гласа)

Николай Николаев Момчев – 12, 61 % (29 гласа)

Елиф Недрет Мехмет – 11, 74 % (27 гласа)

Ния Боянова Българинова – 9, 57 % (22 гласа)

Ренета Живкова Георгиева – 8, 70 % (20 гласа)

Деница Христова Христова – 8, 70 % (20 гласа)

Общо: 52 бюлетини и 1 невалидна.

ТРЕТИ КУРС

Веселина Михайлова Добрева – 34, 03 % (65 гласа)

Светослав Красимиров Стоянов – 29, 84 % (57 гласа)

Илия-Пресиян Ненков Георгиев – 27, 75 % (53 гласа)

Мариян Коцев Коцев – 18, 85 % (36 гласа)

Ирена Мирославова Мирчева – 15, 18 % (29 гласа)

Общо: 80 бюлетини и 3 невалидни.

ЧЕТВЪРТИ КУРС

Бойко Красенов Матев – 27, 88 % (58 гласа)

Иван Деянов Ангелов – 22, 60 % (47 гласа)

Ивайло Станимиров Марковски – 20, 19 % (42 гласа)

Антония Георгиева Генова – 20, 19 % (42 гласа)

Общо: 63 бюлетини и 4 невалидни.

Поради еднакъв брой гласове между третата и четвъртата кандидатура, влизат и четиримата кандидати. 

ПЕТИ КУРС

Габриела Георгиева Панайотова – 5 % (10 гласа)

Цветан Живков Раев – 5 % (10 гласа)

Общо: 10 бюлетини и 0 невалидни.

ШЕСТИ КУРС

Динко Иванов Николов – 3, 86 % (7 гласа)

Общо: 7 бюлетини и 0 невалидни.

Специалност ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ПЪРВИ КУРС

Виктор Ангелов Казанджиев – 0 % (0 гласа)

Общо: 0 бюлетини и 0 невалидни.

Поради липсата на гласове кандидатът не е приет за член.

ВТОРИ КУРС

Божидар Илиев Касабов – 56, 94 % (41 гласа)

Михаил Радославов Бъчваров – 48, 61 % (35 гласа)

Виктор Свиленов Савов – 47, 22 % (34 гласа)

Доника Цветанова Дончева – 26, 39 % (19 гласа)

Общо: 43 бюлетини и 8 невалидни.

ТРЕТИ КУРС 

Велизар Ванев Гайдарджиев – 27, 03 % (20 гласа)

Емануил Мирославов Тенчев – 21, 62 % (16 гласа)

Теодора Димитрова Дрекова – 16, 22 % (12 гласа)

Общо: 24 бюлетини и 5 невалидни.

ЧЕТВЪРТИ КУРС

Ива Йорданова Йорданова – 2, 63 % (2 гласа)

Общо: 2 бюлетини и 0 невалидни.

ПЕТИ КУРС 

Тина Красимирова Трайкова – 40, 45 % (36 гласа)

Грета Драгомирова Георгиева – 35, 96 % (32 гласа)

Александър Благоев Врабчев – 35, 96 % (32 гласа)

Общо: 50 бюлетини и 12 невалидни.

Поради еднакъв брой гласове между втората и третата кандидатура, влизат и тримата кандидати.  

ШЕСТИ КУРС

Ивелина Христова Христова – 11, 59 % (8 гласа)

Общо: 8 бюлетини и 0 невалидни.

Специалност ФАРМАЦИЯ

ПЪРВИ КУРС

Елина Андонова Андонова – 35, 71 % (25 гласа)

Цвета Любомирова Стоева – 35, 71 % (25 гласа)

Общо: 25 бюлетини и 0 невалидни.

ВТОРИ КУРС

Джан Белгин Кър – 22, 95 % (14 гласа)

Дебора Галинова Съботинова – 16, 39 % (10 гласа)

Арсений Михайлович Бекетов – 16, 39 % (10 гласа)

Общо: 17 бюлетини и 1 невалидна.

Поради еднакъв брой гласове между втората и третата кандидатура, влизат и тримата кандидати.  

ТРЕТИ КУРС

Виктория Здравкова Янкова – 40, 35 % (23 гласа)

Сезгин Метин Алков – 40, 35 % (23 гласа)

Общо: 23 бюлетини и 0 невалидни.

ЧЕТВЪРТИ КУРС

Боряна Пламенова Михайлова – 57, 75 % (41 гласа)

Димитър Венелинов Велев – 57, 75 % (41 гласа)

Общо: 41 бюлетини и 2 невалидни.

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Мирела Люцканова Топалова, специалност Логопедия – 75 % (15 гласа)

Ивелина Стефанова Борисова, специалност Здравен мениджмънт – 42, 11 % (8 гласа)

Ванина Иванова Керанова, специалност Здравен мениджмънт – 42, 11 % (8 гласа)

Теодора Александрова Димитрова, специалност Медицинска сестра – 26, 42 % (14 гласа)

Янита Петкова Георгиева, специалност Медицинска сестра – 26, 42 % (14 гласа)

Рая Кирилова Иларионова, специалност Акушерка – 0 % (0 гласа)

Общо: 37 бюлетини и 3 невалидни.

Медицински колеж 

Станислава Дамянова Иванова, специалност Помощник-фармацевт – 29, 55 % (13 гласа)

Мартин Николаев Кръстев, специалност Рехабилитация (3 курс) – 19, 23 % (5 гласа)

Кристина Красимирова Кръстева, специалност Рехабилитация (2 курс) – 9, 09 % (3 гласа)

Стефани Александрова Семерджиева, специалност Рехабилитация (1 курс) – 0 % (0 гласа)

Общо: 21 бюлетини и 14 невалидни.

Специалност ВОЕНЕН ЛЕКАР

ПЪРВИ КУРС

Мелани Пламенова Пиргова – 13 гласа

Станимир Златев Златев – 13 гласа

Общо: 13 бюлетини и 1 невалидна.

На 27 септември 2018 г. /четвъртък/ от 19:00ч. в I аудотитория на МУ-Варна ще се проведе Отчетно-изборно събрание на Студентски съвет. По време на събранието ще се проведат избори за ново ръководство на структурата за мандат 2018-2020. Присъствието е задължително за всички новоизбрани членове на СС!

Отправяме специална покана и към всички колеги, взели участие в изборите, да присъстват на събранието, по време на което ще могат отблизо да се запознаят с отчета на Председателя Божидар Касабов и с всички нови членове в структурата!

Целият екип на Студентски съвет поздравява новоизбраните представители на съответните курсове и специалности!