Актуализиране на месечните наеми за ползване на студентско общежитие

Уважаеми колеги,

със заповед Р-100-799 на Ректора на Медицински университет – Варна, ви уведомяваме, че считано от 01.01.2020 г. се актуализира месечният наем за ползване на студентско общежитие на Медицински университет – Варна. Актуализацията е необходима, след направена калкулация на приходите и разходите за един леглоден в студентските общежития, управлявани от Медицински университет – Варна за 2020 г. Повече информация за промените, можете да видите в приложената заповед.