Регламент за гласуване на избори за представители на Общо събрание на Студентски съвет

Уважаеми колеги,

В навечерието на изборите желаем да актуализираме настоящия регламент и да дадем някои практически пояснения относно методиката на гласуване:

[1] Относно часовия диапазон: Времето за гласуване е удължено, като включва часовете от 00:01 ч. до 23:59 ч. на 24.03.2021 г., с цел да се осигури максимално удобство за колегите в различни форми на обучение и с различни извънкласни занятия.

[2] Относно гласуването за Специалност „Медицина“ 1-ви курс: Поради голямото количество кандидати е необходимо формата на гласуване за този курс и специалност да представлява попълване на комбинация от кандидати посредством номер на кандидата (повече обяснения можете да намерите по-долу на тази страница или на страницата на самото гласуване).

Всички останали курсове и специалности гласуват, избирайки една от възможните предварително записани комбинации от кандидати.

[3] Относно резултатите от гласуването: Ще бъдат обявени в срок до 48 часа от момента на приключване на процеса по гласуване на сайта на Студентски съвет. Тази информация ще бъде разпределена и по групите във Фейсбук.

Практически инструкции относно процеса на гласуване:

1. Влизате в профила си в уебстюдънт: https://webstudent.mu-varna.bg/;
2. Избирате поле „УЧЕБЕН ПРОЦЕС“ от лентата с менюта в горната част на страницата;
3. Избирате секция „Анкети“ от лентата с менюта в лявата част на страницата;
4. Избирате анкетата, която отговаря на Вашия курс, специалност и профил (Напр. Военен лекар) и избирате „Продължи“.
5. Избирате комбинацията от кандидати за която искате да гласувате и избирате „Запис“.

Забележка: Можете да гласувате само за Вашия собствен профил на обучение, подаден глас в друг профил се счита за невалиден.

Добавка към т. 5 от процеса за гласуване за 1-ви курс, Специалност „Медицина“:

5. Гласува се като се попълни 1.) КОМБИНАЦИЯТА от 2.) НОМЕРАТА НА КАНДИДАТУРИТЕ на 3.) ЧЕТИРИМА 4.) НЕПОВТАРЯЩИ СЕ кандидати, 5.) КАТО ВСЕКИ КАНДИДАТ СЕ РАЗДЕЛЯ СЪС ЗНАК +

Номерата на кандидатурите са описани в поле „Списък с номера на кандидатурите“, което е налично на страницата за подаване на гласове!

Примери:1+2+3+4„; „10+11+1+2“

Не се считат за валидни:

– Бюлетини с повтаряне на един кандидат два или повече пъти;
– Бюлетини с по-малко или повече от четирима кандидати;
– Бюлетини, съдържащи знаци, различни от цифри и „+“;
– Бюлетини, подадени некоректно

 

Уважаеми колеги, всеки от нас има право мнението му да бъде чуто. Ваш е изборът кои ще бъдат представителите на курса ви – не пропускайте възможността да подкрепите колегите, в които имате доверие.Предварително благодарим сърдечно на всички, които подават своя вот.

Пожелаваме успех на всички кандидати!