Университети за промоция на здраве – анкетно проучване

Уважаеми колеги,

Целта на настоящото изследване е да се проучат условията за реализация на инициативата на СЗО „Университети за промоция на здраве“ в МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна и да се разработи и предложи стратегия и пилотен модел за въвличане на университета в международната мрежа за промоция на здраве в учебна среда на висшето образование.

Университетите за промоция на здраве са тези, които поемат ангажимент за подобряване на здравето на цялата университетска общност. Инициативата е утвърдена и широко се прилага в стотици университети по целия свят, но нито един български университет не я е възприел до сега.

Прилагането на въпросника в МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна ще оцени постигнатите резултати и ще идентифицира областите, в които е необходимо да се предприемат бъдещи действия за подобряване на здравето на членовете на университетската общност и да им даде възможност да развият пълния си потенциал.

Университетът ще получи възможност да стане първото българско висше училище, поело ангажимент към здравето и да стане част от глобалното движение на „Университети за промоция на здраве“.

Инструментариум – част от инструментариума е настоящата анкетна карта, която е предназначена само за студенти. Състои се от две части. Първата част се отнася до наличните условия в университета за подкрепа на здравето, а втората част съдържа въпроси за оценка на здравното поведение на студентите.

Анкетната карта съдържа затворени твърдения и въпроси. Студентите могат да изберат от предоставените отговори, тези, които отговарят на тяхното мнение.

Анкетата е за студентите от всички специалности и форми на обучение на университета. Участието е анонимно, не се събира информация за никакви лични данни, като единствено се изисква да се посочат специалност, курс на обучение, пол и възраст.

За попълване на анкетата натиснете ТУК.

Целта е да се проучат условията в университета, за реализация на инициативата „Университети за промоция на здраве“. Предварително Ви благодарим за участието!

За контакти: В случай, че имате нужда от допълнителна информация, моля, свържете се в работен ден ас. Петя Бончева, телефон за връзка: 0896650098, e-mail: Petya.Boncheva@mu-varna.bg

Алтернативен контакт: Йонка Иванова – тел. 052 677 164