Преподаватели от МУ-Варна обсъдиха възможности за партньорство с Политехническия институт в Сетубал, Португалия

Преподаватели от Учебен сектор „Управление на здравните грижи и логопедия“ на Факултета по обществено здравеопазване на МУ-Варна осъществиха работно посещение в Политехническия институт в Сетубал, Португалия. Там те гостуваха на колегите си от Катедра „Лингвистика и говорна терапия“.

По време на среща с ръководството на Здравния факултет беше заявено желанието и на двете образователни институции за развиване на устойчиво стратегическо партньорство в областта на някои от приоритетните за ФОЗ специалности: „Логопедия“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, „Медицинска сестра“ и „Източна медицина“.

Предстои сключване на договор за обмен на преподаватели и студенти, както и за разработване на съвместни научни проекти в съответните области.