Тържествено откриване на новата учебна година

Скъпи колеги, 

На 14 септември, понеделник, от 10:00 ч., в южния двор на УМБАЛ „Света Марина“ – Варна ще се състои официалното откриване на новата 2020/2021 учебна година.

Посрещането на студентите ще бъде съобразено с актуалната епидемична обстановка за страната и ще бъдат спазени всички необходими мерки за безопасност. Ръководството на университета обръща внимание на студентите, че носенето на маска в сградите е задължително.

Официалното откриване на новата учебна година за филиалите на Медицински университет – Варна в Шумен, Сливен и Велико Търново ще се състои:

Филиал Шумен – 14 септември, понеделник, от 11:00 ч. в сградата на филиала, ул. „Васил Априлов“ 63

Филиал Сливен –14 септември, понеделник, от 11:00 ч. в сградата на филиала, ул. „Ген. Столетов“ 30

Филиал Велико Търново –14 септември, понеделник, от 11:00 ч. в сградата на ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Михаил Кефалов“ 2

Тържествената церемония ще бъде последвана от посрещане на новите студенти. Ако си първокурсник, обърни внимание на следващите редове:

Студентите в първи курс от специалност „Медицина“ ще бъдат посрещнати след церемонията в 11:15 ч., както следва:

  • от ФН 11020001 до ФН 11020140 вкл., както и всички от направление „Военен лекар“ в Аудитория „Владимир Иванов“ в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна
  • от ФН 11020141 до ФН 11020218 в Аудитория А на УМБАЛ „Света Марина“ – Варна.

Студентите в първи курс от специалност „Дентална медицина“ ще бъдат посрещнати в 12.00 ч. в Аудитория 103 и Аудитория 111 на Факултета по дентална медицина.

 

Студентите в първи курс от специалност „Фармация“ ще бъдат посрещнати след церемонията в 12.15 часа в Аудитория 1 (зала 104) и Аудитория 2 (зала 105), намираща се на първия етаж във Факултета по фармация.

 

Студентите в първи курс от специалностите към Факултета по обществено здравеопазване ще бъдат посрещнати след церемонията в основна сграда на Медицински университет – Варна, както следва:

„Медицинска сестра“ (ОКС „бакалавър“) – I аудитория – 11:30 часа

„Акушерка“ (ОКС „бакалавър“) – II аудитория – 11:40 часа

„Кинезитерапия“ (ОКС „бакалавър“) – III аудитория – 11:50 часа

„Здравен мениджмънт“ (ОКС „бакалавър“) – IV аудитория – 12:00 часа

„Логопедия“ (ОКС „бакалавър“) – Костен музей – 12:10 часа

„Оптометрист“ (ОКС „магистър“) – Анатомия, зала 312/313 – 12:20 часа

 

Източник:   http://www.mu-varna.bg/BG/Pages/otkrivane-na-uchebna-godina-mu-varna-2020.aspx