Отчетно-изборно събрание на Асоциацията на студентите по фармация във Варна

 Уважаеми колеги,

На 26.04.2021 г. (понеделник) от 18:00 ч. ще се проведе Отчетно-изборно събрание на Асоциацията на студентите по фармация във Варна в зала 816 на Факултета по фармация.

Събранието ще се проведe при следния Дневен ред:

 1. Прием на кворум;
 2. Избор на протоколчик на Общо събрание;
 3. Избор на председател на Общото събрание;
 4. Избор на комисия по избора;
 5. Отчет на председателя на АСФВ за мандат 2019-2020 г.;
 6. Освобождаване от отговорност на членовете на управителен съвет, мандат 2019-2020 г.;
 7. Избор на председател на Управителен съвет на АСФВ за новия мандат;
 8. Избор на Членове на Управителен съвет на АСФВ:
  – Заместник-председател по вътрешните работи;
  – Заместник-председател по външните работи;
  – Главен секретар;
  – Отговорник комисия Обществени прояви и кампании;
  – Отговорник комисия Научна дейност и фармацевтично образование;
  – Отговорник Връзки с обществеността;
 9. Други. 

NB! Срокът за подаване на кандидатури за членове на Управителен съвет е до 23.04.2021 г. в 00:00 ч.
Кандидатите е необходимо да подадат: Автобиография и Мотивационно писмо (шаблон ще откриете ТУК), адресирано до председателя на АСФВ.

Кандидатурата със съответните документи може да бъде подадена електронно на e-mail адрес: aphst.varna@gmail.com.

Пожелаваме успех на всички кандидати!