Общо събрание на АСФВ на 25.02

Уважаеми колеги,

на 25.02.2020 год. /вторник/ ще се проведе Общо събрание на Асоциацията на студентите по фармация във Варна от 18:00 часа в зала 816 на Факултета по фармация.   

 

 

Събранието ще протече при следния Дневен ред:

 

1.Прием на кворум

2.Избор на протоколчик

3.Прием на дневен ред

4.Отчет за изминали събития

5.Предстоящи събития

6.Други

ОЧАКВАМЕ ВИ!