Указания относно настаняването в студентските общежития на МУ-Варна за учебната 2019/ 2020 година

Уважаеми студенти, 

От графика за настаняване на всеки блок по номера на стаята ще видите на коя дата е Вашето настаняване, като първата цифра от номера на стаята, в която сте класирани/ определени за настаняване, показва етажа. 

ГРАФИК за настаняване в студентско общежитие блок 3, ул. „Брегалница“ 

Списъци с приети за настаняване: Приложение 1; Приложение 2

09.09.2019 г. – етаж 1 и етаж 2 

10.09.2019 г. – етаж 3 и етаж 4 

11.09.2019 г. – етаж 5 и етаж 6 

12.09.2019 г. – етаж 7 и етаж 8 

13.09.2019 г. – етаж 9 

Настаняването на студентите в стаи с номера 109, 209, 211, 508, 519, 615, 706 и 809 ще се състои на 16.09.2019 г. 

ГРАФИК за настаняване в студентско общежитие блок 35, ул. „П. Райчев“ 

Списъци с приети за настаняване: Приложение 3; Приложение 4

09.09.2019 г. – етаж 16, етаж 13 и етаж 2 

10.09.2019 г. – етаж 15 и етаж 12 

11.09.2019 г. – етаж 14 и етаж 11 

12.09.2019 г. – етаж 10 и етаж 9 

13.09.2019 г. – етаж 8 и етаж 5 

14.09.2019 г. – етаж 7 и етаж 4 

15.09.2019 г. – етаж 6 и етаж 3 

Настаняването на студентите в стаи с номера 401, 412, 501, 511, 707, 802, 811, 901, 1001, 1007, 1211, 1303, 1307, 1311, 1401, 1506, 1601, 1606 ще се състои на 16.09.2019 г

Забележка: Желателно е графикът да се спазва, като при крайна необходимост и по уважителни причини последната дата за настаняване е 16.09.2019 г. 

 

Допълнителна информация за участие в следващите след първо класиране за настаняване в общежитие 

Студентите от I курс, които желаят да бъдат настанени в студентско общежитие, но не са подали заявление до 09.08.2019 г., могат да участват в следващите след първо класиране, като подадат заявление на електронен адрес webstudent.mu-varna.bg, от меню „заявления за общежитие за новоприети студенти“ с ЕГН или от меню „заявления“ – „заявление за общежитие“ с потребителско име и парола. 

Студентите от II, III, IV, V и VI курс, които желаят да бъдат настанени в студентско общежитие, но не са подали заявление до 09.08.2019 г., могат да участват в следващите след първо класиране, като подадат заявление на електронен адрес webstudent.mu-varna.bg от меню „заявления“ „заявление за общежитие“. 

Студенти, които са кандидатствали за общежитие, но не са класирани, не трябва да кандидатстват отново за следващи класирания. Класиранията се извършват служебно в зависимост от начина на кандидатстване (по успех/ бал за приемане или с допълнителни документи) и от наличните в общежитията свободни места. 

Необходими документи за настаняване 

  1. Три броя снимки паспортен формат;
  2. Заявление-декларация за общежитие (принтира се от webstudent.mu-varva.bg от меню „заявления за общежитие за първокурсници“ – за I курс и от меню „заявления за общежитие“ – за II, III, IV, V и VI курс); 
  3. Договор за ползване на студентско общежитие (принтира се от webstudent.mu-varva.bg);
  4. Настанителен картон (бланката се получава от общежитието и се попълва);
  5. Заявление за банкова сметка (бланката се получава от общежитието и се попълва);
  6. Дебитна карта (издадена от българска банка) – за осъществяване на плащания с ПОС терминал
    ИЛИ 

Бордеро за платена сума в размер на: 

– 112,50 лв. – за български студенти, класирани въз основа на успеха, както и за чуждестранни студенти, обучаващи се на основание актове на Министерския съвет

ИЛИ

– 33,75 лв. – за студенти, определени за настаняване без класиране и са от една от следните категории: 

– с неизвестни или починали родители;

– със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност. 

Банкова сметка за превеждане на суми: 

Получател: СОС при МУ-Варна
IBAN: BG55STSA 93 00 31 10 40 11 00
BIC: STSABGSF
Банка: ДСК
Задължително се вписват: имена на студента, номера на блок и стая;
Основание за плащане: наем за септември и октомври 2019 и депозит

* За студентите от I курс достъпът до webstudent.mu-varna.bg с потребителско име и парола, ще е възможен след 01.09.2019 г.

ЗАПОВЕД